Εταιρεία CCS - Πληροφορική Υγείας

Η Εταιρεία CCS – Πληροφορική Υγείας (Computer Control Systems Α.Ε.) ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1984. Δημιουργεί και διαθέτει καινοτόμα προϊόντα Ιατρικού λογισμικού και παρέχει υπηρεσίες Ιατρικής Πληροφορικής. Με ιδιαίτερα εκτεταμένη εμπειρία στα Ιατρικά Πληροφοριακά Συστήματα, και με εξειδικευμένο επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό, κατασκευάζει ιδιαίτερα προηγμένο λογισμικό και παρέχει συνεπή υποστήριξη μετά την πώληση. Τα παραπάνω εξασφαλίζουν την ικανοποίηση των πελατών και την μακροπρόθεσμη αξιόπιστη εταιρική σχέση.

Πιστοποιημένη με ISO, εφαρμόζει τα διεθνή πρότυπα και τις οδηγίες καλών πρακτικών που αφορούν στην Ιατρική πληροφορική. Πρωτοπόρος στην ανάπτυξη Συστημάτων Ιατρικής Πληροφορικής για περισσότερο από 35 χρόνια. Έχει αναπτύξει μια σειρά από εξελιγμένα προϊόντα ιατρικής πληροφορικής και Νοσοκομειακά Συστήματα, που δημιουργούν σημαντικά οφέλη για τα Νοσοκομεία και τους Φορείς Παροχής Υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες μεταβείτε στην κεντρική σελίδα της CCS.

Η Εταιρεία CCS - Πληροφορική Υγείας

Προϊόντα τηs CCS

Η CCS είναι ο κύριος προμηθευτής ιατρικού εργαστηριακού λογισμικού και ευρύτερα πληροφοριακών συστημάτων Υγείας στα Νοσοκομεία της χώρας. Τα Νοσοκομειακά πληροφοριακά συστήματα της CCS διαθέτουν πολλές εκατοντάδες εγκαταστάσεων. Είναι σε καθημερινή λειτουργία σε πληθώρα Δημόσιων, Πανεπιστημιακών, Στρατιωτικών και Ιδιωτικών Νοσοκομείων στην Ν.Α. Ευρώπη, στα Βαλκάνια και στη Μέση Ανατολή, όπως φαίνεται στη λίστα πελατών της Εταιρείας. Χιλιάδες ιατροί, παρασκευαστές εργαστηρίων και επαγγελματιών Υγείας τα χρησιμοποιούν καθημερινά για την παροχή έγκαιρης και ασφαλούς φροντίδας, σε εκατομμύρια ασθενών.

Η CCS διασυνδέει τα προϊόντα της, λογισμικά Ιατρικής Πληροφορικής και τα Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας, με Διοικητικο-οικονομικά πληροφοριακά συστήματα. Αποτέλεσμα είναι η λειτουργία τους ως ενιαίο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Νοσοκομείου (ΟΠΣΝ). Στην κατεύθυνση αυτή η CCS συνεργάζεται με πολυεθνικές και ελληνικές εταιρείες όπως SAP, Cerner, Siemens, Oracle, Microsoft, ΙΒΜ, Intrasoft, SingularLogic, ΗΔΙΚΑ κ.α. Εφαρμόζει τη διαλειτουργικότητα συστημάτων χρησιμοποιώντας το διεθνές πρωτόκολλο HL7.

Τα Ιατρικά Πληροφοριακά Συστήματα της CCS έχουν διασυνδεθεί με περισσότερα από 400 εργαστηριακά διαγνωστικά συστήματα όλων των εταιριών όπως: Abbott, Siemens, Roche, Beckman-Coulter, Sysmex, Hitachi, Biomerieux, Sysmex, Menarini.

Η Εταιρεία διαθέτει Μηχανικούς Πληροφορικής με εκτεταμένη εμπειρία και γνώση της Ιατρικής Πληροφορικής. Το αποτέλεσμα αποτυπώνεται τόσο στην ποιότητα των λογισμικών ιατρικής πληροφορικής, όσο στις μελέτες εφαρμογής. Επιπλέον η Εταιρεία παρέχει εξαιρετικές υπηρεσίες συντήρησης – τεχνικής υποστήριξης των εκατοντάδων εγκαταστάσεών της.

Η Εταιρεία CCS - Ιατρικό Λογισμικό - Πληροφορική Υγείας

Η Εταιρεία CCS – Πληροφορική Υγείας

Ο στόχος και η συνεχής προσπάθειά μας

 

Με τη χρήση εξελιγμένων τεχνολογιών, κατασκευάζουμε λογισμικό και συστήματα Ιατρικής Πληροφορικής. Προσφέρουμε λύσεις που προκειμένου να επιτευχθεί πιο αποτελεσματική κλινική διάγνωση, παρακολούθηση και θεραπεία. Ταυτόχρονα υποστηρίζουμε την διαχείριση, αποθήκευση, μετάδοση, και ένταξη των πληροφοριών στον Φάκελο του ασθενούς. Μέσω της ολοκλήρωσης των ιατρικών πληροφοριακών συστημάτων με διαλειτουργικότητα, επιτυγχάνουμε ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα νοσοκομείου (Ο.Π.Σ.Ν.) που περιλαμβάνει πολλαπλά υποσυστήματα.

  • Παράγουμε αποτελεσματικές λύσεις σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και τις απαιτήσεις των οργανισμών υγείας.
  • Δημιουργούμε έξυπνα λογισμικά ώστε να καλύπτουν τις συνεχείς ανάγκες και πολιτικές της υγειονομικής περίθαλψης.
  • Παρέχουμε αποτελεσματικές υπηρεσίες, με συνεχή βελτίωση των διαδικασιών και των λειτουργιών μας.
  • Τηρούμε τις διαδικασίες ελέγχων για την εξασφάλιση της υγειονομικής περίθαλψης μέσω “βέλτιτων πρακτικών”.
  • Προσφέρουμε προστιθέμενη αξία με την υποστήριξη της βελτίωσης της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας.
 Για περισσότερες πληροφορίες μεταβείτε στην κεντρική σελίδα της CCS.
 

Για εμάς, οι τεχνολογίες Ιατρικής Πληροφορικής είναι το κλειδί για καλύτερη παροχή υπηρεσιών Υγείας.

Τα συστήματα πληροφορικής της CCS, έχουν ένα αποδεδειγμένο ιστορικό συνεχούς ανάπτυξης. Επιπλέον έχουν μια επιτυχημένη επιχειρηματική πορεία για περισσότερα από 35 χρόνια. Η CCS διαθέτει μηχανικούς πληροφορικής και τεχνικούς με εκτεταμένη τεχνογνωσία και εμπειρία στην ιατρική πληροφορική.

Τα παραπάνω είναι εγγύηση για την ασυναγώνιστη ποιότητα και λειτουργικότητα των πληροφοριακών συστημάτων της Εταιρείας. Διαβάστε εδώ για την Πολιτική Ποιότητας της CCS. Εξασφαλίζουν την προσαρμογή και την τελική απόδοση των Πληροφοριακών Συστημάτων, μέσω της εξειδικευμένης παροχής γνώσης και τεχνικής υποστήριξης.

Διασυνδέσεις & Διαλειτουργικότητα

Η CCS, διασυνδέει με τη χρήση HL7, τα πληροφοριακά συστήματα Υγείας που κατασκευάζει, τόσο με Διοικητικο-Οικονομικά Πληροφοριακά Συστήματα Νοσοκομείου (ERP), όσο και με Ιατρικά (HIS), Εργαστηριακά (LIS), Αιμοδοσίας (BBIS), Κυτταρολογίας-Ιστοπαθολογίας (AP LIS),  Ακτινοδιαγνωστικά (RIS), συστήματα επεξεργασίας και αρχειοθέτησης εικόνων (PACS), Tηλεϊατρικής, κλπ. Ετσι, επιτυγχάνει την αρμονική συνεργασία και λειτουργία του συνόλου των συστημάτων, ως ένα ενιαίο Πληροφοριακό Σύστημα Νοσοκομείου (ΟΠΣΝ).

Η Εταιρεία CCS – Πληροφορική Υγείας

Συστήματα LIS- RIS – AP-LIS – BBIS – EMR

LIS - RIS - AP/LIS - EMR - BBIS

Τα αρχικά LIS – RIS – AP/LIS – EMR – BBIS,  είναι σε διεθνή χρήση ως ονομασίες των αντίστοιχων πληροφοριακών συστημάτων :

  • LIS : από το “Laboratory Information System”
  • RIS : από το “Radiology Information System”
  • AP-LIS : από το “Anatomic Pathology Laboratory Information System” (Histology and Cytology)
  • BBIS / BBMS : Από το “Blood Bank Information (ή Management) System”
  • EMR : από το “Electronic Medical Record” 
LIS / RIS / AP-LIS / Blood-Bank / EMR

Πληροφοριακό Σύστημα Εργαστηρίων (LIS)

“MediLab L.I.S.”

Ένα από τα πιο στιβαρά, παραγωγικά και εξειδικευμένα εργαστηριακά συστήματα που διατίθενται σήμερα στην Ευρώπη.

Ακτινολογικό Πληροφοριακό Σύστημα (RIS)

“MediRIS”

Ένα πλήρες σύστημα που καλύπτει όλες τις πτυχές της διαχείρισης Ακτινολογικών Εργαστηρίων όλων των τύπων και μεγεθών.

LIS, RIS, AP-LIS, Blood-Bank, EMR Healthcare Software
Blood Bank Information System

Πληροφοριακό Σύστημα Αιμοδοσίας (BBIS)

‘e-AIMA’

Πλήρες σύστημα Αιμοδοσίας που διαχειρίζεται το σύνολο των διαδικασιών των Νοσοκομειακών τμημάτων Αιμοδοσίας καθώς και Περιφερειακών και Εθνικών κέντρων Αιμοδοσίας.

Σύστημα Ανατομικής Παθολογίας (AP-LIS)

‘H/C-LIS’

Ισχυρό σύστημα διαχείρισης εργασιών Ιστολογικών και Κυτταρολογικών εργαστηρίων. Μέσω εξειδικευμένης ευφυίας αυτοματοποιεί τις διαδικασίες του εργαστηρίου.

LIS / RIS / AP-LIS / Blood-Bank / EMR
LIS, RIS, AP-LIS, Blood-Bank, EMR Healthcare Software

Ηλεκτρονικός Φάκελος Ασθενών (EMR)

‘MediFile EMR’

Σύγχρονο, στιβαρό και αποδοτικό σύστημα διαδικτυακού Ιατρικού Φακέλου για Νοσοκομειακή χρήση.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Σχετικά με την Εταιρεία

Η CCS είναι ο κύριος προμηθευτής ιατρικών πληροφοριακών συστημάτων LIS – RIS – AP/LIS –  EMR – Blood Bank IS, στα Νοσοκομεία της χώρας. Τα Νοσοκομειακά πληροφοριακά συστήματα της CCS με πολλές εκατοντάδες εγκαταστάσεων, σε πληθώρα Δημόσιων, Στρατιωτικών, Πανεπιστημιακών και Ιδιωτικών Νοσοκομείων στην Ν.Α. Ευρώπη, στα Βαλκάνια και στη Μέση Ανατολή. Αξιοποιούνται από χιλιάδες ιατρούς, τεχνικούς εργαστηρίων και επαγγελματιών Υγείας. Βοηθούν άμεσα στην παροχή έγκαιρης και ασφαλούς φροντίδας, για εκατομμύρια ασθενών.

Με ιδιαίτερα εκτεταμένη εμπειρία στα Ιατρικά Πληροφοριακά Συστήματα, και με εξειδικευμένο επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό, κατασκευάζει ιδιαίτερα προηγμένο λογισμικό και παρέχει συνεπή υποστήριξη μετά την πώληση. Τα παραπάνω εξασφαλίζουν την ικανοποίηση των πελατών και την μακροπρόθεσμη αξιόπιστη εταιρική σχέση.

Η CCS εφαρμόζει τα διεθνή πρότυπα και τις οδηγίες καλών πρακτικών που αφορούν στην Ιατρική πληροφορική. Είναι πιστοποιημένη με ISO. Πρωτοπόρος στην ανάπτυξη Συστημάτων Ιατρικής Πληροφορικής σχεδιάζει και υλοποιεί συστήματα υγείας για περισσότερο από 35 χρόνια.

Για περισσότερες πληροφορίες μεταβείτε στην κεντρική σελίδα της CCS.