Ιστολογικό - Κυτταρολογικό Πληροφοριακό Σύστημα
H-C LIS

Διαχείριση εργαστηρίων Ιστοπαθολογίας και Κυτταρολογίας

Ιστολογικό - Κυτταρολογικό Πληροφοριακό Σύστημα 'H/C-LIS'

Το Ιστολογικό – Κυτταρολογικό Πληροφοριακό Σύστημα ‘H-C LIS’ καλύπτει πλήρως τις ανάγκες της Διαγνωστικής Ιστολογίας και Κυτταρολογίας. Με προηγμένα χαρακτηριστικά, παρέχει στον διαγνώστη Ιατρό ένα ισχυρό εργαλείο λογισμικού για τη καθημερινή διαχείριση. Προσφέρει αυτοματοποιημένες διεργασίες που καταργούν την ανάγκη χαρτιού και χειρόγραφης διαδικασίας.

Εξυπηρετεί τις διαγνωστικές, παθολογοανατομικές και κυτταρολογικές εξετάσεις. Βοηθά στις ερευνητικές και εκπαιδευτικές ανάγκες, σε όλο το φάσμα του γνωστικού αντικειμένου της Σύγχρονης Παθολογικής Ανατομικής και Κυτταρολογίας. Υποστηρίζει όλες τις νέες μεθόδους και τεχνικές της Μοριακής Βιολογίας, της Βιοτεχνολογίας και της Βιοπληροφορικής. Ταυτόχρονα βοηθά στην προώθηση της ανάπτυξης της σύγχρονης βασικής και εφαρμοσμένης βιοϊατρικής έρευνας. Το ‘H-C LIS’ διαθέτει παραμετροποίηση που επιτρέπει την προσαρμογή του στον τρόπο λειτουργίας των Ιστολογικών και Κυτταρολογικών εργαστηρίων κάθε μεγέθους. 

Υποστήριξη του κλινικού και διαγνωστικού έργου

Το  Ιστολογικό – Κυτταρολογικό Πληροφοριακό Σύστημα ‘H-C LIS’ υποστηρίζει την παροχή παθολογοανατομικών και κυτταρολογικών διαγνωστικών εξετάσεων με κλασικές και σύγχρονες τεχνικές και μεθόδους σε ιστολογικό, ιστοχημικό, ανοσοϊστοχημικό και μοριακό επίπεδο. Υποβοηθά την διερεύνηση βιολογικών παραμέτρων που αποσκοπούν στη μοριακή στοχευμένη θεραπευτική προσέγγιση κακοήθων νοσημάτων.

Ιστολογικό - Κυτταρολογικό Σύστημα

Επίση βοηθά την εκτέλεση εξειδικευμένων μοριακών εξετάσεων από το ιατρικό και τεχνικό προσωπικό, και τους εξειδικευμένους βιολόγους, που αφορούν σε παθήσεις όλων των συστημάτων, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα.

Το Ιστολογικό – Κυτταρολογικό Πληροφοριακό Σύστημα ‘H-C LIS’ :

 • Αναζητά περιστατικά σε προσδιοριζόμενο χρονικό διάστημα με επιλογή λέξεων ή και συνδυασμό λέξεων της έκθεσης (πχ. Περιστατικά στα οποία στην έκθεση υπάρχει η λέξη «καρκίνωμα» ή/και «αδενοκαρκίνωμα»).
 • Επισημαίνει το αποτέλεμα ως ενδιαφέρον.
 • Υποστηρίζει τη δυνατότητα χαρακτηρισμού του αποτελέσματος από παραμετροποιήσιμη λίστα ανά τύπο εξέτασης.
 • Προσφέρει απεριόριστο αριθμό χρηστών, με διαφορετικό επίπεδο πρόσβασης και διαφορετικές ευθύνες.
 • Διαθέτει ικανότητα για δικαιώματα πρόσβασης ανά χρήστη, πρόσβαση με βάση το ρόλο, ψηφιακές υπογραφές και αρχεία καταγραφής δραστηριότητας των χρηστών.
 • Ενσωματώνει στην εξέταση εικόνες ή σαρωμένα έγγραφα.
 • Υποστηρίζει τα συστήματα ICD-O, SNOMED ή/και ειδικό σύστημα κωδικοποίησης του χρήστη.
 • Αποστέλει τις υπογεγραμμένες εκθέσεις στον ασθενή ή τον ιατρό του, μέσω e-mail, HL7, web  και ενημερώνει τον Ιατρικό φάκελο του ασθενούς (EMR).
 • Προβάλει ή εκτυπώνει το ιστορικό του ασθενή με ένα μόνο κλικ.
 • Διαθέτει συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 15189:2012.

 

Το Παθολογοανατομικό Πληροφοριακό Σύστημα ‘H-C LIS’ αποτελεί μέρος της σουίτας των Ιατρικών Λογισμικών της CCS, με ένα αποδεδειγμένο ιστορικό συνεχούς ανάπτυξης και μια επιτυχημένη επιχειρηματική πορεία για περισσότερα από 35 χρόνια.

Ιστολογικό - Κυτταρολογικό Πληροφοριακό Σύστημα 'H-C LIS'
Χαρακτηριστικά

Διαχείριση δειγμάτων

 • Διαθέτει εξειδικευμένη διαδικασία παρακολούθησης του δείγματος, που μειώνει δραστικά το χρόνο εντοπισμού.
 • Αποδίδει μοναδικό αριθμό πρωτοκόλλου για τα παραληφθέντα δείγματα και δίνει  ταυτόχρονα τη δυνατότητα σύνδεσης με παλαιότερα δείγματα του ίδιου εξεταζόμενου.
 • Καταγράφει όλες τις ενέργειες που γίνονται σε κάθε δείγμα με σκοπό την παρακολούθηση των εργασιών και τον εντοπισμό του δείγματος σε μηδενικό χρόνο.
 • Εκτυπώνει ετικέτες γραμμωτού κώδικα (barcode) και σαρωτών. Εντοπίζει κάθε δείγμα / slide  μέσα στις περιοχές του εργαστηρίου.
 • Προσφέρει εύκολη ανεύρεση των αποθηκευμένων διαφανειών από πολλαπλά τμήματα.

 

Σήμανση με barcode

 • Συνδέεται με συσκευές αυτόματης εγγραφής κύβων και πλακιδίων ώστε να ελαχιστοποιούνται τα λάθη σήμανσης.
 • Η κωδικοποίηση-σήμανση με Bar-code επιτρέπει στο προσωπικό των εργαστηρίων να προχωρεί σε κάθε βήμα της αναλυτικής διαδικασίας με μεγαλύτερη ταχύτητα και ακρίβεια
 • Ενσωματώνει δυνατότητα σχεδιασμού των ετικετών προσφέρει ευελιξία και προσαρμοστικότητα στη λειτουργία του εργαστηρίου.

 

Διαχείριση ειδικών αιτημάτων

 • Υποστηρίζει ειδικά αιτήματα όπως βαθύτερες τομές ή ειδικές χρώσεις κλπ, καταγραφή σχολίων τεχνολόγων, καταγραφή σχολίων ιατρών.
 • Προσσφέρει δυνατότητα ηλεκτρονικής παραγγελίας πρόσθετων υπηρεσιών και εργασιών.
 • Εξάγει φύλλα εργασίας για τη διευθέτηση των ειδικών αιτημάτων κατά χρήστη, ρόλο, ιατρό αίτησης, κατάσταση αιτήματος κλπ.

 

Αναφορές

 • Παράγει συνοπτική αναφορά (για όγκους, κλπ.)
 • Δημιουργεί αναφορές ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε εργαστηρίου.
 • Προσφέρει επιλογές για αναζήτηση και δημιουργία αναφοράς με βάση το δείγμα, τη διάγνωση, το αποτέλεσμα της εξέτασης, τον ιατρό, την κλινική.
 • Παράγει έκθεση βάσει κωδικοποιήσεων ICD-O και SNOMED αλλά και επιπρόσθετης κωδικοποίησης επιλογής του εργαστηρίου.
 • Δημιουργεί αναφορά ΤΑΤ με βάση το χρόνο έναρξης και ολοκλήρωσης κάθε σταδίου.
 • Εξάγει τις αναφορές σε μορφή PDF ώστε να μην είναι δυνατή η τροποποίησή τους.

Καταγραφή εκθέσεων

 • Υποστηρίζει δυναμικά πρότυπα έκθεσης που υποστηρίζουν το Microsoft Word ή άλλα ενσωματωμένα συστήματα επεξεργασίας κειμένου.
 • Διαθέτει προ-μορφοποιημένα πρότυπα αναφορών που δημιουργούνται από τον χρήστη και  διατίθενται προς επεξεργασία για κάθε έκθεση αναλόγως της επιθυμητής μορφής.
 • Ενσωματώνει φύλλα ελέγχου ανάλογα με το υλικό. Προσφέρει δυνατότητα προσθήκης ή αλλαγής των υπαρχόντων φύλλων ελέγχου.

Διασύνδεση οργάνων χρώσης

Το H-C LIS υποστηρίζει τις συνδέσεις με τα διαθέσιμα στο εργαστήριο όργανα χρώσης, τα οποία υποστηρίζουν διασύνδεση. Η διασύνδεση γίνεται με το πρωτόκολλο HL7 ή με άλλο βάσει των προδιαγραφών.

Ο χρήστης του εργαστηρίου σαρώνει τους γραμμωτούς κώδικες των δημιουργημένων διαφανειών με τον αναγνώστη barcode. Αυτόματα εμφανίζονται οι πληροφορίες και τα σχόλια που έχουν εισαχθεί στην οθόνη του H-C LIS κατά την κοπή. Για αυτές τις διαφάνειες, ο χρήστης προετοιμάζει τη λίστα εργασιών του οργάνου χρώσης, σύμφωνα με την πολιτική του εργαστηρίου και τις οδηγίες χρώσης.

Το HC LIS παρέχει άμεση παραγγελία με προεπιλεγμένη χρώση βάσει προκαθορισμένης λίστας.

Οι αντικειμενοφόρες πλάκες εισάγονται στο όργανο χρώσης και με την ολοκλήρωση της διαδικασίας χρώσης το όργανο ειδοποιεί αυτόματα το H-C LIS (ημερομηνία / σήμανση ώρας).


Διασύνδεση εφαρμογών ψηφιακής παθολογίας (ψηφιακή σάρωση)

Το H-C LIS υποστηρίζει τη σύνδεση HL7 με συστήματα και εφαρμογές ψηφιακής παθολογίας.

Το σύστημα επικοινωνεί με την εφαρμογή ψηφιακής παθολογίας και μεταδίδει τις σχετικές λεπτομέρειες και παραγγέλνει τη σάρωση όταν ο χρήστης του εργαστηρίου τοποθετεί τις διαφάνειες με γραμμωτό κώδικα στον ψηφιακό σαρωτή. Ο υπεύθυνος επικοινωνίας χειρίζεται τις απαιτούμενες πληροφορίες που πρέπει να ανταλλάσσονται.

Η διασύνδεση με τις εφαρμογές ψηφιακής παθολογίας εξασφαλίζει: πληρότητα, ακρίβεια και ακεραιότητα των αυτόματα ανταλλασσόμενων μηνυμάτων μεταξύ της εφαρμογής ψηφιακής παθολογίας και του H-C LIS και τη μετάδοση σχετικών δεδομένων που είναι αποθηκευμένα στην πλατφόρμα MediLab LIS, στην εφαρμογή ψηφιακής παθολογίας.

Διασύνδεση εφαρμογών ψηφιακής παθολογίας (ψηφιακή σάρωση)

Το H-C LIS υποστηρίζει τη σύνδεση HL7 με συστήματα και εφαρμογές ψηφιακής παθολογίας.

Το σύστημα επικοινωνεί με την εφαρμογή ψηφιακής παθολογίας και μεταδίδει τις σχετικές λεπτομέρειες και παραγγέλνει τη σάρωση όταν ο χρήστης του εργαστηρίου τοποθετεί τις διαφάνειες με γραμμωτό κώδικα στον ψηφιακό σαρωτή. Ο υπεύθυνος επικοινωνίας χειρίζεται τις απαιτούμενες πληροφορίες που πρέπει να ανταλλάσσονται.

Η διασύνδεση με τις εφαρμογές ψηφιακής παθολογίας εξασφαλίζει:

 • πληρότητα, ακρίβεια και ακεραιότητα των αυτόματα ανταλλασσόμενων μηνυμάτων μεταξύ της εφαρμογής ψηφιακής παθολογίας και του H-C LIS.
 • μετάδοση σχετικών δεδομένων που είναι αποθηκευμένα στην πλατφόρμα MediLab LIS, στην εφαρμογή ψηφιακής παθολογίας.

Το πληροφοριακό σύστημα ‘H-C LIS’ λειτουργεί είτε ως αυτόνομο σύστημα λογισμικού ή ως μέρος ενός ολοκληρωμένου εργαστηριακού πληροφοριακού συστήματος ‘MediLab LIS’Υποστηρίζει πλήρως ενοποιημένα εργαστηριακά αποτελέσματα του συνόλου των εξετάσεων του ασθενούς. Αξιοποιεί ενιαία βάση δεδομένων με όλα τα άλλα εργαστηριακά διαγνωστικά τμήματα, παρέχοντας στους ιατρούς του Νοσοκομείου το συνολικό διαγνωστικό προφίλ του ασθενούς.

Συμπερασματικά, το σύνολο των χαρακτηριστικών και των ιδιοτήτων του, καθιστούν το ‘H-C LIS’ ένα ισχυρό εργαλείο στην υπηρεσία του Διαγνώστη Ιατρού.