Ιατρική Πληροφορική

Συστήματα για ‘Αριστεία στην Υγεία’

Σχετικά με την CCS

H CCS ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1984. Είναι Ανώνυμη Εταιρία Πληροφορικής, πιστοποιημένη με ISO, με τριακονταετή ηγετική θέση στην Ιατρική Πληροφορική. Τα συστήματα της CCS με εκατοντάδες εγκαταστάσεις, χρησιμοποιούνται καθημερινά από χιλιάδες ιατρούς σε  πληθώρα Νοσοκομείων, στην Ν.Α. Ευρώπη, τα Βαλκάνια και την Μέση Ανατολή. 

Διασυνδέονται μέσω HL7 με Διοικητικο-οικονομικά και Ιατρικά συστήματα Νοσοκομείων (SAP, Cerner, Siemens, Oracle, Microsoft, IBM, Intrasoft) και λειτουργούν ως ενιαίο Ολοκληρωμένο Σύστημα Νοσοκομείου. Υπάρχουν ήδη έτοιμες διασυνδέσεις για περισσότερα από 400 εργαστηριακά διαγνωστικά συστήματα όλων των εταιριών όπως Abbott, Siemens, Roche, Beckman-Coulter, Sysmex, Hitachi, Biomerieux, Sysmex κλπ.

 

“χιλιάδες χρήστες, 

εκατομμύρια ασθενείς,

εκατοντάδες εκατομμύρια εξετάσεις.”

 

Προϊόντα

'Medilab LIS'
Πληροφοριακό Σύστημα Εργαστηρίων

Το ‘MediLab LIS’  είναι η ηγετική πλατφόρμα διαχείρισης Διαγνωστικών Εργαστηρίων με εκατοντάδες εγκαταστάσεις. Διαθέτει εξειδικευμένες εφαρμογές ανά τμήμα. Αυτοματοποιεί πλήρως τον εργαστηριακό τομέα του Νοσοκομείου. Ένα από τα πλέον εύρωστα και ώριμα εργαστηριακά συστήματα της Ευρώπης.

'e-AIMA'
Πληροφοριακό Σύστημα Αιμοδοσίας

Εξειδικευμένο Πληροφοριακό Σύστημα Αιμοδοσίας – Τράπεζας Αίματος. Μία πλήρης πλατφόρμα διαχείρισης πληροφοριών και διαδικασιών των αιμοδοσιών των Νοσοκομείων και του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας (ΕΚεΑ). Είναι διασυνδεδεμένο με το Εθνικό Μητρώο Αιμοδοτών του ΕΔΕΤ.

'HC-LIS'
Ιστολογικό-Κυτταρολογικό Σύστημα

Παθολογοανατομικό Σύστημα, σχεδιασμένο για τις ανάγκες της Διαγνωστικής Ιστολογίας και Κυτταρολογίας, το ‘HC-LIS’ διαθέτει προηγμένα χαρακτηριστικά, παρέχοντας στον παθολογοανατόμο ένα ισχυρό εργαλείο λογισμικού για τη διαχείριση των καθημερινών εργασιών του εργαστηρίου.

'MediFile EMR' Ηλεκτρονικός Φάκελος Ασθενών

Στιβαρή διαδικτυακή πλατφόρμα αρχειοθέτησης και διαχείρισης πλήρους Ιατρικού Φακέλου Ασθενών, νοσοκομειακού επιπέδου. Προσφέρει διαλειτουργικότητα με άλλα υπάρχοντα Πληροφοριακά Συστήματα Νοσοκομείων και λειτουργία σε φορητές συσκευές, ταμπλέτες και κινητά τηλέφωνα.

'MediRIS'
Ακτινολογικό Πληροφοριακό Σύστημα

Πλήρες σύστημα διαχείρισης Ακτινοδιαγνωστικών Εργαστηρίων. Διαθέτει εξειδικευμένα λογισμικά για ραντεβού, παραγγελίες εξετάσεων, δημιουργία λιστών εργασίας των modalities, δημιουργίας εκθέσεων με αναγνώριση φωνής και διασύνδεση με PACS μέσω μηνυμάτων HL7.

'HL7 Gateway'
Διαλειτουργικότητα Συστημάτων

Η πλατφόρμα διαλειτουργικότητας “HL7 Gateway” διασυνδέει μεταξύ τους τα Ιατρικά και τα Διοικητικά Πληροφοριακά Συστήματα των Νοσοκομείων (LIS, RIS, PACS, EMR, BMS, H/C LIS). Επιτυγχάνει τη λειτουργία των συνδεδεμένων πληροφοριακών συστημάτων, ως ένα ενιαίο Πληροφοριακό Νοσοκομειακό Σύστημα.

'Dev-Connect'
Διασύνδεση Διαγνωστικών Συστημάτων

Μια πλήρης πλατφόρμα διασύνδεσης όλων των εργαστηριακών διαγνωστικών οργάνων του Νοσοκομείου. Εμπεριέχει πρωτόκολλα για περισότερους από 400 αναλυτές, όλων των τύπων και κατασκευαστών. Επεκτείνεται συνεχώς για κάθε νεοεμφανιζόμενο αναλυτή της παγκόσμιας αγοράς.

'Lab Orders'
Εντολές Εξετάσεων

Το ‘Lab Orders’ είναι εξειδικευμένη πλατφόρμα Web για την εισαγωγή αιτήσεων διαγνωστικών εξετάσεων πρός κεντρικά ή περιφερειακά Εργαστήρια του Νοσοκομείου. Σε συνεργασία με το σύστημα Clinical DSS, μέσω παραμετρικών κανόνων προσφέρει περιορισμό των παραγγελόμενων εξετάσεων.

'QA/QC '
Έλεγχος Ποιότητας

Το λογισμικό ‘QC/QA’ παρακολουθεί, ανιχνεύει και ενημερώνει για πιθανές αποκλίσεις των τιμών των εργαστηριακών αποτελεσμάτων. Αξιοποιεί διαγράμματα ‘Levey–Jennings’ και κανόνες Westgard. Υποστηρίζει αυτόματο επανυπολογισμό τιμών σε αποκλίσεις τύπου ‘shift’.

'Appointment'
Ραντεβού Ασθενών

Προγραμματισμός και διαχείριση ραντεβού ασθενών σε Οργανισμούς Υγείας. Διαχειρίζεται ραντεβού σε κλινικές και εξωτερικά ιατρεία, σε ιατρούς, σε εργαστήρια και σε διαθέσιμους  αναλυτές και ακτινοδιαγνωστικά συστήματα, τόσο για εσωτερικούς όσο και για εξωτερικούς ασθενείς.

Διασύνδεση με Πληροφοριακά Συστήματα

Υπηρεσίες Εγκατάστασης - Υποστήριξης - Συντήρησης

Υπηρεσίες Πληροφορικής Υγείας

Η εξειδίκευσή μας στα συστήματα Ιατρικής Πληροφορικής Νοσοκομείων και Οργανισμών Υγείας, βασίζεται στο καταρτισμένο προσωπικό μας και την πολυετή εμπειρία στα Ιατρικά Πληροφοριακά Συστήματα.

Περισσότερα…

Υπηρεσίες Υλοποίησης Έργων

Επιτυγχάνουμε την εγκατάσταση και θέση σε παραγωγική λειτουργία, σύνθετων συστημάτων ανεξάρτητα της μικρής ή μεγάλης έκτασης του όγκου και των δυσκολιών.

Περισσότερα…

Συντήρηση – Υποστήριξη

Το πρόγραμμα συντήρησης στοχεύει στην βελτίωση της αποδοτικότητας και παραγωγικότητας των τελικών χρηστών, ώστε να επιτυγχάνεται η πλήρης αξιοποίηση του ιατρικού συστήματος.

Περισσότερα…