Ιατρική
Πληροφορική

Ιατρικό Λογισμικό - Πληροφορική Υγείας

Για περισσότερα από 35 χρόνια,  η Computer  Control Systems Α.Ε. (CCS) πρωτοστατεί στο Ιατρικό Λογισμικό – Πληροφορική Υγείας, κατασκευάζοντας και διαθέτοντας εξειδικευμένα πληροφοριακά συστήματα Υγείας. Πρωτοπόρος στην Ιατρική Πληροφορική από το 1984, διαθέτει πολλαπλές διαπιστεύσεις ISO, και κατέχει ηγετική θέση στην Πληροφορική Υγείας. Τα Πληροφοριακά Συστήματα της Εταιρείας, με  εκατοντάδες εγκαταστάσεις, χρησιμοποιούνται καθημερινά από χιλιάδες ιατρούς σε πολλές εκατοντάδες Οργανισμούς Υγείας, σε  Διαγνωστικά Κέντρα και Νοσοκομεία στην Ν.Α. Ευρώπη, τα Βαλκάνια και την Μέση Ανατολή.

Τα Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας της CCS

Τα συστήματα πληροφορικής της CCS, διαλειτουργούν μέσω HL7 με Διοικητικο-οικονομικά και Ιατρικά συστήματα Νοσοκομείων (SAP, Cerner, Siemens, Oracle, Microsoft, IBM, Intrasoft, ΗΔΙΚΑ) και επιτυγχάνουν λειτουργία ενός ενιαίου Ολοκληρωμένου Συστήματος Νοσοκομείου (Ο.Π.Σ.Ν.). Διασυνδέονται με όλα τα ιατρικά διαγνωστικά συστήματα. Διατίθενται έτοιμες διασυνδέσεις για περισσότερους από 400 τύπους αυτόματων αναλυτών και διαγνωστικών συστημάτων, όλων των εταιριών. Ενδεικτικά αναφέρονται οι  Abbott, Siemens, Roche, Beckman-Coulter, Sysmex, Hitachi, Biomerieux, Menarini,  BIORAD, Sebia.

Ιατρικό Λογισμικό - Πληροφοριακά Συστήματα
χιλιάδες χρήστες,
εκατομμύρια ασθενείς,
εκατοντάδες εκατομμύρια εξετάσεις
Health  Information Technology Software

'Medilab LIS'
Πληροφοριακό Σύστημα Εργαστηρίων

Το ‘MediLab LIS’  είναι η ηγετική πλατφόρμα διαχείρισης Διαγνωστικών Εργαστηρίων με εκατοντάδες εγκαταστάσεις. Διαθέτει εξειδικευμένες εφαρμογές ανά τμήμα. Αυτοματοποιεί πλήρως τον εργαστηριακό τομέα του Νοσοκομείου. Ένα από τα πλέον εύρωστα και ώριμα εργαστηριακά συστήματα της Ευρώπης.

Healthcare Information Systems

'e-AIMA'
Πληροφοριακό Σύστημα Αιμοδοσίας

Εξειδικευμένο Πληροφοριακό Σύστημα Αιμοδοσίας – Τράπεζας Αίματος. Μία πλήρης πλατφόρμα διαχείρισης πληροφοριών και διαδικασιών των αιμοδοσιών των Νοσοκομείων και του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας (ΕΚεΑ). Διαλειτουργεί σε πραγματικό χρόνο με το Εθνικό Μητρώο Αιμοδοτών (ΕΔΥΤΕ).

Ιατρικό Λογισμικό και Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας

'MediFile EMR'
Ηλεκτρονικός Φάκελος Ασθενών

Στιβαρή διαδικτυακή πλατφόρμα αρχειοθέτησης και διαχείρισης πλήρους Ιατρικού Φακέλου Ασθενών, νοσοκομειακού επιπέδου. Προσφέρει διαλειτουργικότητα με άλλα υπάρχοντα Πληροφοριακά Συστήματα Νοσοκομείων και λειτουργία σε φορητές συσκευές, ταμπλέτες και κινητά τηλέφωνα.

Ιατρικό Λογισμικό και Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας

'H-C LIS'
Ιστολογικό-Κυτταρολογικό
Σύστημα

Παθολογοανατομικό Σύστημα, σχεδιασμένο για τις ανάγκες της Διαγνωστικής Ιστολογίας και Κυτταρολογίας, το ‘H-C LIS’ διαθέτει προηγμένα χαρακτηριστικά. Παρέχει στον παθολογοανατόμο ένα ισχυρό εργαλείο λογισμικού για τη διαχείριση των καθημερινών εργασιών του εργαστηρίου.

Ιατρικό Λογισμικό και Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας

'MediRIS'
Ακτινολογικό Πληροφοριακό Σύστημα

Πλήρες σύστημα διαχείρισης Ακτινοδιαγνωστικών Εργαστηρίων. Διαθέτει εξειδικευμένα λογισμικά για ραντεβού, παραγγελίες εξετάσεων, δημιουργία λιστών εργασίας των modalities, δημιουργίας εκθέσεων με αναγνώριση φωνής και διασύνδεση με PACS μέσω μηνυμάτων HL7.

Ιατρικό Λογισμικό – Πληροφορική Υγείας

Ιατρικό Λογισμικό - Πληροφοριακά Συστήματα

'HL7 Gateway'
Διαλειτουργικότητα Συστημάτων

Η πλατφόρμα διαλειτουργικότητας “HL7 Gateway” διασυνδέει μεταξύ τους τα Ιατρικά και τα Διοικητικά Πληροφοριακά Συστήματα των Νοσοκομείων (LIS, RIS, PACS, EMR, BBIS, H-C LIS). Επιτυγχάνει τη λειτουργία των συνδεδεμένων πληροφοριακών συστημάτων, ως ένα ενιαίο Πληροφοριακό Νοσοκομειακό Σύστημα.

Ιατρικό Λογισμικό - Πληροφοριακά Συστήματα

'Dev-Connect'
Διασύνδεση Διαγνωστικών Συστημάτων

Μια πλήρης πλατφόρμα διασύνδεσης όλων των εργαστηριακών διαγνωστικών οργάνων του Νοσοκομείου. Εμπεριέχει πρωτόκολλα για περισότερους από 400 αναλυτές, όλων των τύπων και κατασκευαστών. Επεκτείνεται συνεχώς για κάθε νεοεμφανιζόμενο αναλυτή της παγκόσμιας αγοράς.

Ιατρικό Λογισμικό - Πληροφοριακά Συστήματα

'Lab Orders'
Εντολές Εξετάσεων

Το ‘Lab Orders’ είναι εξειδικευμένη πλατφόρμα Web για την εισαγωγή αιτήσεων διαγνωστικών εξετάσεων πρός κεντρικά ή περιφερειακά Εργαστήρια του Νοσοκομείου. Σε συνεργασία με το σύστημα Clinical DSS, μέσω παραμετρικών κανόνων προσφέρει περιορισμό παραγγελιών εξετάσεων.

Ιατρικό Λογισμικό - Πληροφοριακά Συστήματα

'QA/QC '
Έλεγχος Ποιότητας

Το λογισμικό ‘QC/QA’ παρακολουθεί, ανιχνεύει και ενημερώνει για πιθανές αποκλίσεις των τιμών των εργαστηριακών αποτελεσμάτων. Αξιοποιεί διαγράμματα ‘Levey–Jennings’ και κανόνες Westgard. Υποστηρίζει αυτόματο επανυπολογισμό τιμών σε αποκλίσεις τύπου ‘shift’.

Ιατρικό Λογισμικό - Πληροφοριακά Συστήματα

'Appointment'
Ραντεβού Ασθενών

Προγραμματισμός και διαχείριση ραντεβού ασθενών σε Οργανισμούς Υγείας. Διαχειρίζεται ραντεβού σε κλινικές και εξωτερικά ιατρεία, σε ιατρούς, σε εργαστήρια και σε διαθέσιμα ακτινοδιαγνωστικά συστήματα, τόσο για εσωτερικούς όσο και για εξωτερικούς ασθενείς.

Πιστοποιήσεις

Healthcare Information Systems

ISO 9001

ISO 1348

Ιατρικό Λογισμικό - Πληροφοριακά Συστήματα

ISO 27001

Healthcare Information Systems

ISO 45001

ISO 27799

ISO 13485

Διαλειτουργικότητα - Διασυνδέσεις

Microsoft
ibm
singularlogic
abbott
roche
siemens
beckman
hitachi
sysmex
biomerieux
sebia
tecan
randox
menaarini
biorad
stago
ids
horiba
mindray
elitech
ortho
trivitron
HDIKA
EOPYY
AMKA

Υπηρεσίες

Υπηρεσίες Πληροφορικής

Διαθέτουμε απόλυτη  εξειδίκευση στα συστήματα Ιατρικής Πληροφορικής Νοσοκομείων και Οργανισμών Υγείας, καθώς και καταρτισμένο προσωπικό με πολυετή εμπειρία στα Ιατρικά Πληροφοριακά Συστήματα.

Υλοποίηση Έργων

Υλοποιούμε τα έργα μας σε συνεργασία μαζί  σας, προσδιορίζοντας το βέλτιστο λειτουργικό περιβάλλον. Οι ομάδες υλοποίησης αποτελούνται από εξειδικευμένα στελέχη με  πολύχρονη και πολυδιάστατη εμπειρία. 

Συντήρηση – Υποστήριξη

Το προσωπικό μας είναι διαθέσιμο 24/7 να υποστηρίξει σε κάθε πρόβλημα που μπορεί να εμφανιστεί, κατά την χρήση της ιατρικής σουίτας των προϊόντων της CCS, βάσει της σύμβασης συντήρησης – υποστήριξης.