Πληροφοριακό Σύστημα Εργαστηρίων
MediLab LIS

Ηγετική θέση στα Εργαστηριακά Συστήματα Νοσοκομείων

Πληροφοριακό Σύστημα Εργαστηρίων 'MediLab LIS'

Το Πληροφοριακό Σύστημα Εργαστηρίων ‘MediLab LIS’ είναι πλήρες, ολοκληρωμένο και εκτεταμένο Σύστημα Διαχείρισης Κλινικών Εργαστηρίων (Laboratory Information System ή LIS). Εγκατεστημένο σε εκατοντάδες Ιατρικά Εργαστήρια, όλων των ειδών και μεγεθών, σε πληθώρα Δημόσιων και Ιδιωτικών, Πανεπιστημιακών και Στρατιωτικών Νοσοκομείων σε Ελλάδα και Εξωτερικό.

Η εκτεταμένη παραμετροποίησή του, επιτυγχάνει την ταχεία και ευέλικτη εφαρμογή του συστήματος σε κάθε Οργανισμό Υγείας. Είναι ταυτόχρονα web based και client-server εφαρμογή που προσφέρει πρόσβαση μέσω tablets και smartphones στους επαγγελματίες υγείας. Το ‘MediLab LIS’ είναι ένα από τα πλέον ισχυρά, παραγωγικά και εξειδικευμένα Εργαστηριακά Πληροφοριακά Συστήματα (LIS/LIMS) που διατίθενται σήμερα στην Ευρώπη.

Έκταση και Χρήση του συστήματος LIS

Το Πληροφοριακό Σύστημα Εργαστηρίων ‘MediLab LIS’ είναι σε καθημερινή χρήση σε εκατοντάδες ιατρικά εργαστήρια, νοσοκομεία και διαγνωστικά κέντρα. Πολλές χιλιάδες ιατρών, νοσηλευτών, και επαγγελματιών του τομέα της υγείας παρέχουν ασφαλή και έγκαιρη φροντίδα στους ασθενείς, μέσω του ‘MediLab LIS’. Με προηγμένες δυνατότητες παραμετροποίησης προσαρμόζεται στις ιδιαίτερες λειτουργικές απαιτήσεις των διαγνωστικών εργαστηρίων, όλων των τύπων και μεγεθών.

Διαθέτει αποδεδειγμένο ιστορικό συνεχούς ανάπτυξης και ιδιαίτερα επιτυχημένη πορεία για περισσότερο από 35 χρόνια. Η πορεία αυτή υποστηρίζεται από μηχανικούς πληροφορικής, προγραμματιστές και τεχνικούς με εκτεταμένη εμπειρία και σε βάθος γνώση του ιατρικού εργαστηριακού τομέα. Αυτά αποτελούν εγγύηση τόσο για την ποιότητα της εφαρμογής όσο και τις υπηρεσίες συντήρησης – υποστήριξης.

 

Στα πολύπλοκα περιβάλλοντα η ευκολία χρήσης η καλή διασύνδεση με υπάρχοντα συστήματα, είναι κορυφαίας σημασίας.


Χαρακτηριστικά του 'MediLab LIS'

Το Πληροφοριακό Σύστημα Εργαστηρίων ‘MediLab LIS’ παρέχει μια πληθώρα από προηγμένες λειτουργίες στους βιοπαθολόγους και τους τεχνολόγους εργαστηρίων για την διαχείριση του συνόλου των διαγνωστικών ελέγχων εσωτερικών και εξωτερικών ασθενών.

 • Διαχειρίζεται τους ασθενείς από το check-in, την καταχώρηση παραγγελιών, την επεξεργασία δειγμάτων, την διαδικασία προσδιορισμού, έλεγχο, έγκριση και παράδοση των τελικών αποτελεσμάτων.
 • Επεξεργάζεται και καταχωρεί κάθε βήμα της διαδικασίας για μελλοντική χρήση.
 • Αναγνωρίζει και ενημερώνει για τυχόντα προβλήματα ή εκκρεμή ζητήματα, ώστε να λαμβάνονται οι κατάλληλες αποφάσεις έγκαιρα και αποτελεσματικά.
 • Διαθέτει τα εγκεκριμένα εργαστηριακά αποτελέσματα στους αρμόδιους κλινικούς ιατρούς μέσω διαδικτυακής εφαρμογής (web).
 • Υποστηρίζει τη διαλειτουργικότητα με άλλα Νοσοκομειακά πληροφοριακά συστήματα, χρησιμοποιώντας διεθνή πρωτόκολλα όπως το HL7.
 • Υποστηρίζει πολλαπλά συστήματα βάσεων δεδομένων (Oracle, MS SQL)

Διαθέτει ένα πλήθος προηγμένων δυνατοτήτων παραμετροποίησης με αποτέλεσμα την εύκολη και γρήγορη θέση σε λειτουργία. Η παραμετροποίησή του καλύπτει τις ακριβείς λειτουργικές απαιτήσεις και τον τρόπο λειτουργίας των διαφορετικών εργαστηρίων του εργαστηριακού τομέα. Προσφέρει ρυθμίσεις για τους κανόνες χρήσης, τα επίπεδα πρόσβασης, και τα προνόμια των χρηστών. Ένα πλήρες φάσμα διεπαφών, ενισχύει την παραγωγικότητα και το έργο των εργαστηριακών και κλινικών ιατρών.

 • Ομαδοποίηση των εξετάσεων σύμφωνα με το εργαστήριο, τις διαγνωστικές συσκευές ή τις ανάγκες της κλινικής αξιολόγησης.
 • Υποστηρίζει όλες τις μεθόδους εργασίας του φορέα υγείας. Κεντρική, αποκεντρωμένη ή και μεικτή διαδικασία συλλογής, παραλαβής και διαχείρισης δειγμάτων, ανά ομάδες, εργαστήρια ή άλλες λειτουργικές οντότητες.
 • Διαθέτει αρθρωτή δομή που επιτρέπει τη σταδιακή εγκατάσταση του συστήματος και την επέκταση σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τις ανάγκες του κάθε εργαστηριακού τμήματος ή του νοσοκομείου συνολικά.
 • Υποστηρίζει χρήστες με διαφορετικό επίπεδο πρόσβασης και διαφορετικές αρμοδιότητες και ευθύνες.
 • Ενσωματώνει τεχνολογία RFID.
 • Διαχειρίζεται και χορηγεί δικαιώματα πρόσβασης ανά χρήστη, μεμονωμένα ή βάσει ρόλων, ψηφιακές υπογραφές και αρχεία καταγραφής δραστηριοτήτων των χρηστών.

Διαχειρίζεται ταυτόχρονα όλους τους αναλυτές αυτόματους ή μη, προαναλυτικά και ρομποτικά συστήματα. Το λογισμικό σύνδεσης αναλυτών περιλαμβάνει περισσότερα από 400 διαγνωστικά συστήματα όλων των κατασκευαστών (Abbott, Siemens, Roche Diagnostics, κλπ).

 • Υποστηρίζει όλους τους αναλυτές και τα προ-αναλυτικά συστήματα.
 • Η σύνδεση αναλυτών μπορεί να είναι οποιουδήποτε τύπου, αμφίδρομη ή μονόδρομη με χρήση barcodes η με λίστα εργασίας.
 • Η CCS έχει μια πολυετή συνεργασία με όλους τους γνωστούς κατασκευαστές των διαγνωστικών συστημάτων.
 • Οι διαγνωστικές συσκευές ελέγχονται από το λογισμικό του Πληροφοριακού Συστήματος Διαγνωστικών Εργαστηρίων ‘MediLab LIS’, μέσω μιας κοινής επιφάνειας εργασίας για όλους τους διαφορετικούς τύπους διαγνωστικών οργάνων όλων των κατασκευαστών.
 • Περισσότερα από 400 μοντέλα αναλυτών από όλους τους γνωστούς κατασκευαστές (Abbott, Siemens, Roche Diagnostics κ.α.) έχουν διασυνδεθεί. Δείτε την πλήρη λίστα διασυνδεδεμένων αναλυτών

Υποστηρίζει ένα πλήρες σύστημα γραμμικού κώδικα που επιτρέπει την πλήρη αυτοματοποίηση όλων των διαδικασιών.

 • Παράγει αυτόματα barcode ετικέτες για όλα τα δείγματα.
 • Τα φιαλίδια τοποθετούνται σε τυχαίες θέσεις στους αναλυτές, χωρίς καμία περαιτέρω ενέργεια από το χρήστη.
 • Το λογισμικό αναλαμβάνει τις υπόλοιπες διαδικασίες, έως την τελική παρουσίαση των αποτελεσμάτων.
 • Εκτυπώνει ετικέτες αυτόματα στον κατάλληλο αριθμό φιαλιδίων.
 • Επανεκτυπώνει ετικέτες χειροκίνητα ή αυτόματα.

To Medilab διασυνδέεται και συνεργάζεται αρμονικά με όλα τα κλινικά διαγνωστικά εργαστηριακά συστήματα καθώς και τα πληροφοριακά συστήματα του Νοσοκομείου. Συνδέεται με οποιοδήποτε πληροφοριακό σύστημα (HIS, LIS, RIS, EMR, ERP) ανταλλάσσοντας πληροφορία σε πραγματικό χρόνο.

 • Υποστηρίζει XML, Web services, HL7, TCP/IP, για την μεταφορά πληροφοριών και την επικοινωνία μεταξύ διαφορετικών βάσεων δεδομένων.
 • Χρήση διεθνών standards, όπως ICD10, ICDO, SNOMED, LOINC, Read Codes κ.λπ.
 • Ενσωματώνει πρωτόκολλα όπως DICOM 3.0, ISBT 128, ASTM.
 • Λειτουργεί σε διάφορα RDBMS Συστήματα (Oracle, MS SQL).

 • Διαθέτει σύστημα ελέγχου ποιότητας για την εξακρίβωση της αξιοπιστίας των μετρήσεων από τους αυτόματους αναλυτές.
 • Πιστοποιεί την ποιότητα των αποτελεσμάτων. Εφαρμόζει στατιστικές μεθόδους για την πιστοποίηση.
 • Υποστηρίζει τυπική απόκλιση, συντελεστή διακύμανσης, Levey Jennings,  διαγράμματα Shewhart, κριτήρια Westgard κ.α.

Το MediLab ενσωματώνει ικανότητα ελέγχου διαδικασιών βάσει επιχειρησιακών κανόνων, αυξάνοντας την αξιοπιστία την αποτελεσματικότητα και την παραγωγικότητα του εργαστηρίου και επιτυγχάνοντας τη μείωση των λειτουργικών εξόδων.

 • Διενεργεί έξυπνους ελέγχους που ορίζονται με κανόνες λογικών εντολών (or, and, If-then-else, κλπ). Οι κανόνες ελέγχουν συνδυαστικά τα αποτελέσματα εξετάσεων, ώστε να ενεργοποιήσουν μια νέα δράση ή σχόλιο ή μια ειδοποίηση.
 • Επικυρώνει τα αποτελέσματα των εξετάσεων περιλαμβάνοντας ελέγχους delta check, μη φυσιολογικές τιμές, κρίσιμες τιμές, τιμές πανικού.
 • Απεικονίζει ταυτόχρονα προηγούμενα αποτελέσματα, σε διαγράμματα ή πίνακες για σύγκριση με τα νέα.
 • Εμπεριέχει διαδικασίες ‘alert’ στις παραγγελίες εξετάσεων για την ανίχνευση ασθενών με λοιμώδη νοσήματα, και προειδοποιήσεις για πιθανή αναίτια επανάληψη εξετάσεων.
 • Υποστηρίζει ορισμό κανόνων παραγγελιών εξετάσεων βάσει ιατρικών πρωτοκόλλων.

Εμπεριέχει ένα ισχυρό σύστημα παραγωγής αναφορών, προσαρμόσιμο στις απαιτήσεις κάθε εργαστηρίου. Παράγει ολοκληρωμένες στατιστικές πληροφορίες με βάση τα καταγεγραμμένα δεδομένα των ασθενών και των εξετάσεων.

 • Υποστηρίζει μια ευέλικτη και ισχυρή ενότητα της στατιστικής ανάλυσης, με τη δυνατότητα δημιουργίας αναφορών των κλινικών δεδομένων.
 • Οι αναφορές μπορούν να παρουσιάζονται ανάλογα με την κατηγορία εξετάσεων, τις εξετάσεις, τους ασθενείς, το εργαστήριο τμήμα, σε σχέση με παθολογικές τιμές, με μέσες τιμές ή φυσιολογικές τιμές.
 • Διατηρεί πλήρη ιατρικό φάκελο για κάθε ασθενή και τις εξετάσεις του.
 • Όλα τα αποτελέσματα είναι προσβάσιμα απευθείας από τους γιατρούς ή από κάθε εξουσιοδοτημένο τμήμα ή εργαστήριο.
 • Παρουσιάζει τα αποτελέσματα με διάφορες κατάλληλες μορφές, για υποβοήθηση της κλινικής αξιολόγησης.
 • Παράγει διοικητικές αναφορές με ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία για λήψη αποφάσεων.

Το ‘MediLab LIS’ περιλαμβάνει web-based εφαρμογές που παρέχουν πρόσβαση στο σύστημα από τοποθεσίες εκτός του εργαστηρίου (κλινικές, ΤΕΠ, ΤΕΙ, κλπ). Αποτέλεσμα να δίνεται η δυνατότητα στους γιατρούς να παραγγέλλουν εξετάσεις και να λαμβάνουν εγκεκριμένα αποτελέσματα, χρησιμοποιώντας ταμπλέτες και κινητά τηλέφωνα.

 

Η δυνατότητα του MediLab LIS να διαχειρίζεται πολύπλοκες δομές Οργανισμών Υγείας, του επιτρέπει να προσαρμόζεται άμεσα στην εξέλιξη των μεγάλων οργανισμών.


Πληροφοριακό Σύστημα Εργαστηρίων

Το Πληροφοριακό Σύστημα Εργαστηρίων ‘MediLab LIS’ :

 • Προλαμβάνει τα σφάλματα κατά την εισαγωγή μη αυτόματων δεδομένων, εξασφαλίζοντας ότι κάθε πληροφορία εισάγεται μόνο μία φορά από το πρόσωπο που βρίσκεται πλησιέστερα στην πηγή αυτών των πληροφοριών και  κατόπιν διατίθεται σε οποιοδήποτε σύστημα το χρειάζεται.
 • Μειώνει την υπερβολική παραγγελία και αιμοληψία από τον ασθενή αφήνοντας τις τρέχουσες παραγγελίες εργαστηρίου και τα αποτελέσματά τους να ακολουθούν τις κινήσεις του ασθενούς από έναν θάλαμο στον άλλο.
 • Εξαλείφει τα χαμένα δείγματα παρακολουθώντας τη συλλογή δειγμάτων στο θάλαμο συλλογής ή σε αίθουσα συλλογής δειγμάτων και την αποδοχή των δειγμάτων στο εργαστήριο.
 • Επιταχύνει την παροχή εργαστηριακών αποτελεσμάτων στο προσωπικό της μονάδας, ιδιαίτερα σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης όπου μια κλινική απόφαση εξαρτάται από συγκεκριμένα αποτελέσματα δοκιμών.
 • Καταργεί τον χρόνο χειροκίνητης εισαγωγής της παραγγελίας από την πλευρά του εργαστηρίου, δεδομένου ότι η παραγγελία γίνεται απευθείας από το κλινικό σύστημα.

Ακόμη:

 •  Απλοποιεί τη διαδικασία συλλογής και μεταφοράς δειγμάτων παρέχοντας ένα μοναδικό αναγνωριστικό σε κάθε δείγμα που συλλέχθηκε, άμεσα  συνδεδεμένο με τα αναγνωριστικά των παραγγελιών που απαιτούν το συγκεκριμένο δείγμα.
 • Καταργεί τις τηλεφωνικές κλήσεις ανάμεσα στο θάλαμο και το εργαστήριο, αφού τα επείγοντα αποτελέσματα παραδίδονται αμέσως και όλες οι αλλαγές κατάστασης οποιασδήποτε τρέχουσας παραγγελίας αναφέρονται σε πραγματικό χρόνο στο σύστημα παραγγελιών.
 • Μειώνει την ποσότητα των αναφορών χαρτιού δεδομένου ότι όλα τα εργαστηριακά αποτελέσματα ενοποιούνται σε ένα ενιαίο σύστημα το οποίο τα μοιράζεται με τους εξουσιοδοτημένους φροντιστές στους θαλάμους.
 • Προωθεί την ανεξαρτησία του ιδρύματος υγειονομικής περίθαλψης από τα κλινικά και βοηθητικά συστήματά τους παρέχοντας σαφείς προδιαγραφές των διεπαφών μεταξύ των συστημάτων κλινικής πληροφόρησης (CIS), των εργαστηριακών πληροφοριακών συστημάτων (LIS) και των συστημάτων εργαστηριακών αυτοματισμών (LAS), επιτρέπει την αντικατάσταση ενός από τα συστήματα αυτά σε ένα τμήμα χωρίς να διαταράξει τις υπάρχουσες ροές δεδομένων.

Λίστα των εγκαταστάσεων σε Νοσοκομεία  του Εργαστηριακού Πληροφοριακού Συστήματος  ‘MediLab LIS’

Οφέλη του 'MediLab LIS'

Βελτιστοποιεί τους πόρους εργαστηρίου, με ταυτόχρονη μείωση χρόνου.

 • Αυξάνει την αποδοτικότητα του εργαστηρίου μέσω βελτιστοποίησης κεντρικών διαδικασιών.
 • Ενοποιεί μέσω αξιοποίησης εγκαταστάσεων, χώρων, προσωπικού και διαθέσιμων πόρων.
 • Βελτιστοποιεί τη χρήση των πόρων, καταργώντας περιττές και επαναλαμβανόμενες διαδικασίες.
 • Δημιουργεί αυξημένη αποδοτικότητα μέσω ελεγχόμενης συγκέντρωσης των ροών εργασίας σε ένα σύστημα.
 • Μειώνει το χρόνο περιττών διαδικασιών και επιτρέπει την κατανομή των πόρων σε πιο παραγωγικές δραστηριότητες.

Το MediLab προσφέρει διαλειτουργικότητα, με ενσωμάτωση των πληροφοριών άλλων συστημάτων πληροφορικής και ενοποίησή τους σε λειτουργικό επίπεδο.

 • Αυτοματοποιεί την όλη διαδικασία και παρέχει κεντρική εποπτεία.
 • Εξαλείφει χρονοβόρες διαδικασίες διαχείρισης εντύπων εγγράφων.
 • Προσφέρει ταχύτερη παράδοση των εργαστηριακών αποτελεσμάτων.
 • Επιτρέπει τη διασύνδεση συστημάτων όπως μεταξύ LIS και HIS, ERP, EMR.
 • Διευκολύνει την πρόσβαση των θεραπόντων ιατρών από τις κλινικές μέσω web browser.
 • Υποστηρίζει κινητές συσκευές (tablets και smartphones).
 • Ενημερώνει άμεσα εξωτερικά ιατρεία και  ΤΕΠ με τα αποτελέσματα εξετάσεων μόλις αυτά γίνουν διαθέσιμα.

Αυξάνει την αξιοπιστία των καθημερινών πρακτικών και της ποιότητας των δεδομένων τόσο για τους ασθενείς όσο και για τη διοίκηση.

 • Επιταχύνει τη διαδικασίας επικύρωσης αποτελεσμάτων.
 • Αυξάνει την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων.

Προσφέρει ένα πλήθος προηγμένων δυνατοτήτων προσαρμογής ανταποκρινόμενο σε ιδιαίτερες απαιτήσεις της ροής εργασίας.

 • Υποστηρίζει την επέκταση την προσαρμογή σε όποια αύξηση ζήτησης του εργαστηρίου.
 • Σύντομος χρόνος εκμάθησης για το νέο προσωπικό.
 • Προσαρμόζεται στις νέες ρυθμίσεις και σε αλλαγές στη ροή των πληροφοριών.

Συμβάλει καθοριστικά στη μείωση των λειτουργικών δαπανών των ιατρικών εργαστηρίων.

 • των αντιδραστηρίων και των αναλωσίμων.
 • του εξοπλισμού μηχανημάτων και των πόρων που απαιτούνται, καθώς και του κόστους συντήρησης τους.
 • κόστους επένδυσης υπολογιστικού εξοπλισμού και κόστους ανάπτυξης ειδικών λογισμικών.
 • των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης (ταχύτερη εξυπηρέτηση ασθενών).

Για εμάς, οι τεχνολογίες Ιατρικής Πληροφορικής είναι η βάση για καλύτερη παροχή Υπηρεσιών Υγείας.