Βελτιώνοντας την αξία του εργαστηρίου

Βελτιώνοντας την αξία του εργαστηρίου

Σχεδόν όλα τα κλινικά εργαστήρια αισθάνονται την διπλή συμπίεση τόσο από την συρρίκνωση των προϋπολογισμών όσο και από την μείωση των αποζημιώσεων από τα ασφαλιστικά ταμεία. Γι’ αυτό όλα τα εργαστήρια λαμβάνουν μέτρα για να μειώσουν το κόστος, ενώ ταυτόχρονα προσπαθούν να αναπτύξουν την εργαστηριακή παροχή υπηρεσιών και εξετάσεων, που προσφέρουν μεγαλύτερη αξία στους ιατρούς και τους ασθενείς.

Ο στόχος της μείωσης του κόστους και την αύξηση της αξίας των εξετάσεων μπορεί να επιδιωχθεί ταυτόχρονα από κλινικές και εργαστήρια. Το εργαστήριο μπορεί να επωφεληθεί από την ανάπτυξη του δικού του συνόλου υπηρεσιών σχετικά με τις εργαστηριακές εξετάσεις.

Προκειμένου να είναι επιτυχής η προσπάθεια βελτίωσης της αξίας του εργαστηρίου, απαιτείται να δοθεί η πρέπουσα σημασία της συνεργασίας των εργαστηρίων και των κλινικών ιατρών του φορέα υγείας. Η ανάγκη της συνεργασίας είναι ζωτικής σημασίας, και μπορεί να προσδώσει μια καλύτερη κατανόηση των ευκαιριών και των εμποδίων της διεπιστημονικής συνεργασίας.

Το πληροφοριακό σύστημα εργαστηρίων Medilab LIS διαθέτει τα κατάλληλα εργαλεία και τεχνολογία για να βοηθήσει τη μείωση της διάρκειας νοσηλείας, και την εξοικονόμηση πόρων.

 

Το Πληροφοριακό Σύστημα Εργαστηρίων ‘Medilab LIS’ θα σας βοηθήσει να:  

  • Σχεδιάσετε το πλαίσιο για τον καθορισμό της συνάφειας και της ανάγκης για εσωτερικές δοκιμές.
  • Τυποποιήσετε τις διαδικασίες του εργαστηρίου μέσω της δημιουργίας ενός θεσμικού εσωτερικού πλαισίου λειτουργίας.
  • Να εντοπίσετε, να παρακολουθήσετε και να μειώσετε τις ατέλειες, μέσω της χρήσης ενός συστήματος διαχείρισης.
  • Προσδιορίσετε μεθόδους για τη μείωση των μη απαραίτητων εξετάσεων των εσωτερικών ασθενών.
  • Να αντιμετωπίσετε και να υπερβείτε τα εμπόδια της υλοποίησης του σχεδίου δημιουργίας αξίας του εργαστηρίου σας.

 
 

Τα σύγχρονα εργαστήρια ανταμείβονται
για την ποιότητα και όχι την ποσότητα των εξετάσεων.