Παθολογοανατομικό ‘HC LIS’ Ιστολογία – Κυτταρολογία – Παθολογική Ανατομία

Παθολογοανατομικό Πληροφοριακό Σύστημα 'HC-LIS'

 

Παθολογοανατομικό Πληροφοριακό Σύστημα ‘HC-LIS’

 

Σχεδιασμένο για τις ανάγκες της Διαγνωστικής Ιστολογίας και Κυτταρολογίας, το ‘HC-LIS’ διαθέτει προηγμένα χαρακτηριστικά, παρέχοντας στον παθολογοανατόμο ένα ισχυρό εργαλείο λογισμικού για τη διαχείριση των καθημερινών εργασιών του εργαστηρίου. Προσφέρει αυτοματοποιημένες διεργασίες που καταργούν τα χειρογραφικά συστήματα.

Εξυπηρετεί τις διαγνωστικές παθολογοανατομικές και κυτταρολογικές εξετάσεις και τις ερευνητικές και εκπαιδευτικές ανάγκες, σχετικές με όλο το φάσμα του γνωστικού αντικειμένου της Σύγχρονης Παθολογικής Ανατομικής και Κυτταρολογίας. Υποστηρίζει όλες τις νέες μεθόδους και τεχνικές της Μοριακής Βιολογίας, της Βιοτεχνολογίας και της Βιοπληροφορικής. Ταυτόχρονα βοηθά στην προώθηση της ανάπτυξης της σύγχρονης βασικής και εφαρμοσμένης βιοϊατρικής έρευνας.

Το Παθολογοανατομικό Πληροφοριακό Σύστημα ‘HC-LIS’ διαθέτει πολλαπλές δυνατότητες παραμετροποίησης, ώστε να προσαρμόζεται στον τρόπο λειτουργίας των Ιστολογικών και Κυτταρολογικών εργαστηρίων κάθε μεγέθους.

Υποστήριξη του κλινικού και διαγνωστικού έργου

Παθολογοανατομικό Πληροφοριακό Σύστημα 'HC-LIS'

Το Πληροφοριακό σύστημα Παθολογοανατομικών εργαστηρίων ‘HC-LIS’ υποστηρίζει την παροχή παθολογοανατομικών και κυτταρολογικών διαγνωστικών εξετάσεων με κλασικές και σύγχρονες τεχνικές και μεθόδους σε ιστολογικό, ιστοχημικό, ανοσοϊστοχημικό και μοριακό επίπεδο. Υποβοηθά την διερεύνηση βιολογικών παραμέτρων που αποσκοπούν στη μοριακή στοχευμένη θεραπευτική προσέγγιση κακοήθων νοσημάτων και την εκτέλεση εξειδικευμένων μοριακών εξετάσεων από το ιατρικό και τεχνικό προσωπικό, και τους εξειδικευμένους βιολόγους, που αφορούν σε παθήσεις όλων των συστημάτων, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα.

Το Παθολογοανατομικό Πληροφοριακό Σύστημα ‘HC-LIS’ μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αυτόνομο σύστημα λογισμικού ή ως μέρος ενός ολοκληρωμένου εργαστηριακού πληροφοριακού συστήματος (MediLab LIS). Υποστηρίζει πλήρως ενοποιημένα εργαστηριακά αποτελέσματα του συνόλου των εξετάσεων του ασθενούς. Αξιοποιεί ενιαία βάση δεδομένων με όλα τα άλλα εργαστηριακά διαγνωστικά τμήματα, παρέχοντας στους ιατρούς του Νοσοκομείου το συνολικό διαγνωστικό προφίλ του ασθενούς.

 

Χαρακτηριστικά ‘HC-LIS’

 

Διαχείριση δειγμάτων

Παθολογοανατομικό Πληροφοριακό Σύστημα 'HC-LIS'

• Το ‘HC-LIS’ διαθέτει εξειδικευμένη διαδικασία παρακολούθησης του δείγματος, που μειώνει δραστικά το χρόνο εντοπισμού.
• Το ‘HC-LIS’ αποδίδει μοναδικό αριθμό πρωτοκόλλου για τα παραληφθέντα δείγματα δίνοντας ταυτόχρονα τη δυνατότητα σύνδεσης με παλαιότερα δείγματα του ίδιου εξεταζόμενου.
• Το ‘HC-LIS’ διαθέτει εξειδικευμένη διαδικασία καταγραφής όλων των ενεργειών που γίνονται σε κάθε δείγμα με σκοπό την παρακολούθηση των εργασιών και τον εντοπισμό του δείγματος σε χρόνο μηδενικό.
• Χρήση ετικετών γραμμωτού κώδικα (barcode) και σαρωτών. Κάθε δείγμα / slide μπορεί εύκολα να εντοπιστεί μέσα στις περιοχές του εργαστηρίου, μέσω του ελέγχου, για την αποθήκευση και τη διάθεση.
• Εύκολη ανεύρεση των αποθηκευμένων διαφανειών από πολλαπλά τμήματα.

 

Σήμανση με barcode

Παθολογοανατομικό Πληροφοριακό Σύστημα 'HC-LIS'

• Το ‘HC-LIS’ έχει τη δυνατότητα σύνδεσης με συσκευές αυτόματης εγγραφής κύβων και πλακιδίων ώστε να ελαχιστοποιούνται τα λάθη σήμανσης.
• Η κωδικοποίηση-σήμανση με Bar-code επιτρέπει στο προσωπικό των εργαστηρίων να προχωρεί σε κάθε βήμα της αναλυτικής διαδικασίας με μεγαλύτερη ταχύτητα και ακρίβεια
• Η δυνατότητα σχεδιασμού των ετικετών προσφέρει ευελιξία και προσαρμοστικότητα στη λειτουργία κάθε εργαστηρίου.

 

Διαχείριση ειδικών αιτημάτων

Παθολογοανατομικό Πληροφοριακό Σύστημα 'HC-LIS'

• Το HC-LIS έχει τη δυνατότητα να υποστηρίξει ειδικά αιτήματα όπως βαθύτερες τομές ή ειδικές χρώσεις κλπ, καταγραφή σχολίων τεχνολόγων, καταγραφή σχολίων ιατρών.
• Το HC-LIS έχει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής παραγγελίας πρόσθετων υπηρεσιών και εργασιών.
• Εξαγωγή φύλλων εργασίας για τη διευθέτηση των ειδικών αιτημάτων κατά χρήστη, ρόλο, ιατρό αίτησης, κατάσταση αιτήματος κλπ

 

Αναφορές

Παθολογοανατομικό Πληροφοριακό Σύστημα 'HC-LIS'

• Συνοπτική αναφορά (για όγκους, κλπ.)
• Δημιουργία αναφορών ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε εργαστηρίου.
• Επιλογές για αναζήτηση και δημιουργία αναφοράς με βάση το δείγμα, τη διάγνωση, το αποτέλεσμα της εξέτασης, τον ιατρό, την κλινική.
• Δημιουργία έκθεσης βάσει κωδικοποιήσεων ICD-O και SNOMED αλλά και επιπρόσθετης κωδικοποίησης επιλογής του εργαστηρίου.
• Αναφορά ΤΑΤ με βάση το χρόνο έναρξης και ολοκλήρωσης κάθε σταδίου.
• Η εξαγωγή όλων των αναφορών γίνεται σε μορφή PDF ώστε να μην είναι δυνατή η τροποποίησή τους.

 

Καταγραφή εκθέσεων

Παθολογοανατομικό Πληροφοριακό Σύστημα 'HC-LIS'

• Δυναμικά πρότυπα έκθεσης που υποστηρίζουν το Microsoft Word ή άλλα ενσωματωμένα συστήματα επεξεργασίας κειμένου.
• Προ-μορφοποιημένα πρότυπα αναφοράς μπορούν να δημιουργηθούν από τον χρήστη και να διατίθενται προς επεξεργασία για κάθε έκθεση αναλόγως του επιθυμητής μορφής.
• Ενσωμάτωση φύλλων ελέγχου ανάλογα με το υλικό. Δυνατότητα προσθήκης ή αλλαγής των υπαρχόντων φύλλων ελέγχου.

 

Αλλα χαρακτηριστικά

Παθολογοανατομικό Πληροφοριακό Σύστημα 'HC-LIS'

• Προβολή ή εκτύπωση του ιστορικού του ασθενή με ένα μόνο κλικ.
• Αναζήτηση περιστατικών σε προσδιοριζόμενο χρονικό διάστημα με επιλογή λέξεων ή και συνδυασμό λέξεων που εμπεριέχονται στην έκθεση (πχ. Περιστατικά στα οποία στην έκθεση υπάρχει η λέξη «καρκίνωμα» ή/και «αδενοκαρκίνωμα»)
• Δυνατότητα σήμανσης του αποτελέσματος ως ενδιαφέρον.
• Δυνατότητα εισαγωγής χαρακτηρισμού του αποτελέσματος από παραμετροποιήσιμη λίστα ανά τύπο εξέτασης.
• Υποστήριξη για απεριόριστο αριθμό χρηστών, με διαφορετικό επίπεδο πρόσβασης και διαφορετικές ευθύνες.
• Δικαιώματα πρόσβασης ανά χρήστη, πρόσβαση με βάση το ρόλο, ψηφιακές υπογραφές και αρχεία καταγραφής δραστηριότητας των χρηστών.
• Ενσωμάτωση στην εξέταση εικόνων ή σαρωμένων εγγράφων.
• Υποστήριξη με βάση τα συστήματα ICD-O, SNOMED ή/και ειδικό σύστημα κωδικοποίησης του χρήστη.
• Αποστολή υπογεγραμμένων εκθέσεων στον ασθενή ή τον ιατρό μέσω fax, e-mail, HL7, web καθώς και ενημέρωση του Ιατρικού φακέλου του ασθενούς (EMR).
• Συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 15189:2012

 

Παθολογοανατομικό Πληροφοριακό Σύστημα 'HC-LIS'
Το Παθολογοανατομικό Πληροφοριακό Σύστημα ‘HC-LIS’ αποτελεί μέρος της ιατρικής σουίτα προϊόντων της CCS, η οποία έχει ένα αποδεδειγμένο ιστορικό συνεχούς ανάπτυξης και μια επιτυχημένη επιχειρηματική πορεία για περισσότερα από 30 χρόνια στον τομέα του ιατρικού λογισμικού.