Πληροφοριακό Σύστημα Αιμοδοσίας ‘e-AIMA’

Πληροφοριακό Σύστημα Αιμοδοσίας 'e-AIMA'

 

Πληροφοριακό Σύστημα Αιμοδοσίας ‘e-AIMA’

 

Σχεδιασμένο για τις λειτουργικές ανάγκες των τμημάτων αιμοδοσίας των Νοσοκομείων αλλά και εθνικών/περιφερειακών Κέντρων Αίματος, το Πληροφοριακό Σύστημα Αιμοδοσίας ‘e-AIMA’ διαχειρίζεται όλες τις εργασίες που αφορούν σε κάθε λειτουργική ανάγκη της αιμοδοσίας:

 • διαχείριση αιμοδοτών,
 • διαχείριση ασθενών,
 • διαχείριση εξετάσεων και αποτελεσμάτων,
 • διαχείριση παραγώγων,
 • διασταύρωση μονάδων,
 • αιτήσεις χορηγήσεων μονάδων,
 • αποθέματα αίματος και παραγώγων,
 • αποστολές και παραλαβές μονάδων,
 • διανοσοκομειακές δοσοληψίες, κ.λ.π.

Διαθέτει προηγμένες δυνατότητες παραμετροποίησης, επιτρέποντας μια ευέλικτη και ταχεία εφαρμογή του συστήματος σε οποιαδήποτε αιμοδοσία. Μέσω προηγμένων λειτουργιών όπως η τεχνολογία barcode τόσο στα δείγματα όσο και στις μονάδες, διασύνδεση με τα εργαστηριακά διαγνωστικά συστήματα, το e-AIMA οργανώνει και αυτοματοποιεί τις διαδικασίες αιμοδοσίας παρέχοντας μέγιστη ασφάλεια και πλήρη έλεγχο των διαδικασιών και των υπευθύνων χρηστών.

Το Πληροφοριακό Σύστημα Αιμοδοσίας ‘e-AIMA’ αποτελεί μέρος της ιατρικής σουίτας προϊόντων της CCS, η οποία έχει ένα αποδεδειγμένο ιστορικό της συνεχούς ανάπτυξης και μια επιτυχημένη επιχειρηματική πορεία για περισσότερα από 30 χρόνια στον τομέα του ιατρικού λογισμικού. Η προσπάθεια αυτή υποστηρίζεται από μηχανικούς ιατρικής πληροφορικής, και τεχνικούς με εκτεταμένη εμπειρία και γνώση της ιατρικής πληροφορικής, που αποτελούν εγγύηση ποιότητας της εφαρμογής αλλά και της συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης.

Χαρακτηριστικά

 

Διαχείριση Αιμοδότη

Πληροφοριακό Σύστημα Αιμοδοσίας 'e-AIMA'

 • Βελτιστοποιημένη διαδικασία εισαγωγής δεδομένων για τη συμπλήρωση του εντύπου του αιμοδότη.
 • Δημιουργία παραγώγων πριν ή μετά τις ορολογικές εξετάσεις.
 • Ειδοποίηση για το ιατρικό ιστορικό και το ιστορικό αιμοδοσιών του αιμοδότη κατά την εκάστοτε νέα αιμοληψία.
 • Πλήρως προσαρμόσιμο έντυπο αιμοδότη με βάση τις γενικές εθνικές απαιτήσεις αλλά και ειδικές απαιτήσεις της κάθε αιμοδοσίας.
 • Έκδοση μαγνητικής κάρτας αιμοδότη.
 

Διαχείριση Παραγώγων

Πληροφοριακό Σύστημα Αιμοδοσίας 'e-AIMA'

 • Αυτόματη δημιουργία των παραγώγων και υπολογισμός της ημερομηνίας λήξης.
 • Όλα τα παράγωγα δεν απελευθερώνονται μέχρι την επιτυχή ολοκλήρωση των ορολογικές εξετάσεων.
 • Αυτόματη δημιουργία ετικέτας κάθε παραγώγου.
 • Πολλαπλές διασταυρώσεις για τα παράγωγα.
 • Αποτυχημένες διασταυρώσεις ή ληγμένες μονάδες, υπόκεινται σε απαγόρευση μετάγγισης.
 

Διαχείριση Ασθενή

Πληροφοριακό Σύστημα Αιμοδοσίας 'e-AIMA'

 • Επικοινωνία σε πραγματικό χρόνο με HIS και LIS.
 • Οι προσωπικές πληροφορίες του ασθενή μπορούν να ανακτηθούν αυτόματα από άλλα συστήματα (εθνικά ή τοπικά) ή να εισαχθούν μέσω πληκτρολόγησης.
 • Διατήρηση ιστορικού όλων των μεταγγίσεων και των αντιδράσεων των ασθενών
 

Διαχείριση Εργαστηριακών Εξετάσεων

Πληροφοριακό Σύστημα Αιμοδοσίας 'e-AIMA'

 • Το e-AIMA ενσωματώνει όλες τις απαραίτητες λειτουργίες για τις απαιτούμενες εξετάσεις.
 • Αποτελεσματική αποθήκευση και ανάκτηση των αποτελεσμάτων των εξετάσεων του ασθενούς.
 • Αιματολογικές, Ανοσολογικές, ΑΒΟ και ορολογικές εξετάσεις διεξάγονται σε μονάδες και αιμοδότες.
 

Κλινικές έρευνες, Διασταυρώσεις, Μεταγγίσεις, Αντιδράσεις

Πληροφοριακό Σύστημα Αιμοδοσίας 'e-AIMA'

 • Διαχείριση των ερευνών για μετάγγιση, χειροκίνητα ή αυτόματα (μέσω της κλινικής διεπαφής του e-AIMA).
 • Αναζήτηση συμβατών μονάδων – πολλαπλές διασταυρώσεις. Δυνατότητα κάλυψης συμβατότητας για περισσότερους του ενός ασθενείς.
 • Εκτύπωση ετικετών για τις διασταυρώσεις.
 • Καταγραφή του προσωπικού που έχει αναλάβει τη μετάγγιση, ώρα έναρξης και λήξης της μετάγγισης και αντιδράσεις.
 

Αναφορές και Στατιστικά

Πληροφοριακό Σύστημα Αιμοδοσίας 'e-AIMA'

 • Οι παραγόμενες εκθέσεις περιλαμβάνουν: έκθεση παρενεργειών, εκθέσεις ασκού, κλινικές έρευνες, τα αποθέματα, τους χορηγούς και τους καταλόγους των ασθενών, αιμοδοτών κλπ
 • Παραγωγή εγγράφων που απαιτούνται από την εθνικές οδηγίες-νομοθεσία.
 • Εκτεταμένες αναφορές με βάση τα κριτήρια που επιθυμεί ο χρήστης.
 • Εξαγωγή αναφορών σε Excel ή PDF.
 

Άλλα Χαρακτηριστικά

Πληροφοριακό Σύστημα Αιμοδοσίας 'e-AIMA'

 • Διαχείριση συλλόγων αιμοδοτών και αιμοληψιών εξορμήσεων.
 • Αποστολή και λήψη των μονάδων αίματος και των παραγώγων μεταξύ των αιμοδοσιών των νοσοκομείων.
 • Γνωστοποίηση λήξης ή ακατάλληλης μονάδας αίματος (λιγότερη ποσότητα, αντιδραστική, πήξη, αιμόλυση, θετικές ορολογικές εξετάσεις) και παρακολούθηση της καταστροφής της.
 • Πλήρης ιχνηλασιμότητα.
 • Δυνατότητα απομακρυσμένης πρόσβασης μέσω διαδικτύου.
 • Υποστηρίζει χρήστες με διαφορετικό επίπεδο πρόσβασης και διαφορετικές εξουσιοδοτήσεις και ευθύνες.
 • Δικαιώματα πρόσβασης ανά χρήστη, με βάση το ρόλο, ψηφιακές υπογραφές και αρχεία καταγραφής δραστηριότητας των χρηστών.
 • Δυνατότητα χρήσης βραχιολιών RFID, για την αναγνώριση των χρηστών και της ψηφιακής υπογραφής τους.
 • Δυνατότητα σήμανσης των μονάδων με βάση ISBT 128
 

Οφέλη

Πληροφοριακό Σύστημα Αιμοδοσίας 'e-AIMA'

 • Αύξηση της αποτελεσματικότητας και της παραγωγικότητας του προσωπικού.
 • Ενοποίηση των εγκαταστάσεων αιμοδοσίας και των διαθέσιμων πόρων.
 • Η αποδοτικότητα του προσωπικού και τα στάδια εργασίας βελτιώνονται με την αυτοματοποίηση της καθημερινής ροής εργασίας.
 • Εξαλείφει τη χρονοβόρα εργασία που σχετίζεται με τη διαχείριση εγγράφων.
 • Πλήρης ιχνηλασιμότητα όλων των διαδικασιών της αιμοδοσίας.
 • Παροχή απαραίτητων μέτρων ασφαλείας και ελέγχου (εγκρίσεις – απελευθερώσεις).
 • Συνεργασία με άλλα Ιατρικά Πληροφοριακά Συστήματα (LIS, HIS, EMR).
 

Πληροφοριακό Σύστημα Αιμοδοσίας 'e-AIMA'
Το Πληροφοριακό Σύστημα Αιμοδοσίας ‘e-AIMA’ αποτελεί μέρος της ιατρικής σουίτα προϊόντων της CCS, η οποία έχει ένα αποδεδειγμένο ιστορικό συνεχούς ανάπτυξης και μια επιτυχημένη επιχειρηματική πορεία για περισσότερα από 30 χρόνια στον τομέα του ιατρικού λογισμικού.