Ιατρικά Πληροφοριακά Συστήματα LIS, RIS, H/C-LIS, PACS, EMR, Blood Bank

Ιατρικά Πληροφοριακά Συστήματα LIS, RIS, H/C-LIS, PACS, EMR, Blood Bank, HL7
Ιατρικά Πληροφοριακά Συστήματα της CCS

Τα ιατρικά πληροφοριακά συστήματα της CCS διαθέτουν πολλές εκατοντάδες εγκαταστάσεων. Έχουν εγκατασταθεί σε Ελλάδα, Κύπρο, Αλβανία, Τουρκία, Ρουμανία, Αζερμπαϊτζάν, Λίβανο, Ιορδανία. Διαλειτουργούν μέσω HL7 και διασυνδέονται με άλλα συστήματα όπως και με περισσότερα από 400 αναλυτές και διαγνωστικά συστήματα, όλων των τύπων και κατασκευαστών.
Η CCS διαθέτει τριακονταετή εξειδίκευση στο Ιατρικό Λογισμικό. Διαθέτει Μηχανικούς Πληροφορικής με εκτεταμένη εμπειρία και γνώση της Ιατρικής Πληροφορικής, που αποτυπώνεται τόσο στην ποιότητα των προϊόντων της όσο και στις υπηρεσίες συντήρησης – υποστήριξης.