Προστασία Προσωπικών Δεδομένων Ασθενών

 

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων Ασθενών

 

Μερικές φορές μας αποστέλλονται μη κρυπτογραφημένα δεδομένα ασθενών που εμπεριέχουν και στοιχεία αναγνώρισης – ταυτοποίησης του ασθενούς. Η ύπαρξη των στοιχείων ταυτοποίησης παραβιάζουν πιθανώς τις διαδικασίες διαχείρισης πληροφοριών του οργανισμού του πελάτη και ταυτόχρονα παραβιάζει τη νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων.
Η CCS όποτε παραλαμβάνει τέτοια δεδομένα προβαίνει στην καταστροφή τους, είτε διαγράφοντάς τα από το σύστημα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είτε αποκόπτωντάς τα από τα υπόλοιπα στοιχεία της αποστολής. Εάν το μήνυμα εστάλη με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, σας συνιστούμε να καταργήσετε το μήνυμα από το σύστημα του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας.

Παρακαλούμε μην στέλνετε προσωπικές ή ευαίσθητες πληροφορίες για τον ασθενή σε μη κρυπτογραφημένη μορφή.
Αν το ζήτημα που χρειάζεστε βοήθεια είναι γενικό, μπορείτε να μας αποστείλετε ένα στιγμιότυπο οθόνης ενός εικονικού ασθενούς.

Διαφορετικά αν το ζήτημα αφορά έναν συγκεκριμένο ασθενή, θα μπορούσατε:
• Να μας στείλετε τον αριθμό μητρώου του Νοσοκομείου (ΑΜΑ) του ασθενούς.
• Να μας ζητήστε να σας τηλεφωνήσουμε, ώστε να μπορείτε να μας δώσετε άμεσα αναγνωριστικά στοιχεία της εγγραφής του ασθενούς, χωρίς κίνδυνο παραβίασης της προστασίας ατομικών δεδομένων.
• Να τραβήξετε ένα στιγμιότυπο οθόνης, να το επεξεργαστείτε σε ένα πρόγραμμα επεξεργασίας εικόνας (πχ Paint), να διαγράψετε τα προσωπικά δεδομένα, να αποθηκεύσετε τη νέα εικόνα και στη συνέχεια να μας τη στείλετε μέ ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.
• Να εκτυπώσετε ένα στιγμιότυπο οθόνης και να αποκρύψετε όλες τις ευαίσθητες πληροφορίες για τον ασθενή, στη συνέχεια να το σαρώσετε και να το στείλετε σε εμάς.