Οροι Αδειας Χρήσης των Λογισμικών της CCS

 

ΟΡΟΙ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΤΗΣ CCS

 

H παρούσα αποτελεί σύμβαση άδειας χρήσης ανάμεσα σε εσάς και την CCS ως κατασκευάστριας του «ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ» είτε αποκτήσατε το «ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ» από μεταπωλητή είτε απευθείας από τη CCS.
Αυτή η σύμβαση περιγράφει τα δικαιώματα και τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες μπορείτε να χρησιμοποιείτε το «ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ». Θα πρέπει να διαβάσετε την ενιαία σύμβαση, συμπεριλαμβανομένων τυχόν έντυπων όρων της άδειας χρήσης που συνοδεύουν το λογισμικό και τυχόν συνδεδεμένων όρων, καθώς όλοι οι όροι είναι σημαντικοί και αποτελούν συνολικά την παρούσα σύμβαση που ισχύει για εσάς. Μπορείτε να διαβάσετε τους συνδεδεμένους όρους επικολλώντας τη σύνδεση της προώθησης στο παράθυρο του προγράμματος περιήγησης.

Εφόσον αποδέχεστε την παρούσα σύμβαση ή χρησιμοποιείτε το λογισμικό, συμφωνείτε με όλους αυτούς τους όρους και δίνετε τη συγκατάθεσή σας για τη μεταβίβαση συγκεκριμένων πληροφοριών στη διάρκεια της από μέρους σας ενεργοποίησης και χρήσης του λογισμικού σύμφωνα με τη Δήλωση Προστασίας Ιδιωτικού Απορρήτου της CCS που περιγράφεται στην Παράγραφο 4. Εάν δεν αποδέχεστε και δεν συμφωνείτε με αυτούς τους όρους, μπορείτε να μη χρησιμοποιήσετε το λογισμικό ή τις δυνατότητές του. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον κατασκευαστή ή τον υπεύθυνο εγκατάστασης ή τον προμηθευτή σας, για να μάθετε την πολιτική επιστροφής του και να επιστρέψετε το λογισμικό, για να λάβετε επιστροφή χρημάτων ή πίστωση σύμφωνα με την πολιτική αυτή.

1. Επισκόπηση.

Αυτή η σύμβαση ισχύει για το «ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ» που είναι προεγκατεστημένο ή έχει εγκατασταθεί από εσάς, τα αποθηκευτικά μέσα στα οποία λάβατε το λογισμικό (εφόσον υπάρχουν), εικονίδια, εικόνες ή αρχεία ήχου κ.α. που περιλαμβάνονται με το λογισμικό καθώς και οποιεσδήποτε ενημερώσεις, αναβαθμίσεις, συμπληρώματα ή υπηρεσίες της CCS για το λογισμικό, εκτός εάν αυτά διέπονται από άλλους όρους. Εάν η παρούσα σύμβαση περιέχει όρους που αφορούν κάποια δυνατότητα ή υπηρεσία που δεν είναι διαθέσιμη, τότε αυτοί οι όροι δεν ισχύουν.

Ανάλογα με τις δυνατότητες της συσκευής σας, τη διαμόρφωσή της και τον τρόπο χρήσης της, ενδέχεται να ισχύουν πρόσθετοι όροι της CCS, καθώς και όροι τρίτων για την από μέρους σας χρήση των δυνατοτήτων, των υπηρεσιών και των εφαρμογών.

α. Ορισμένες δυνατότητες του λογισμικού παρέχουν ένα σημείο πρόσβασης στις υπηρεσίες online ή βασίζονται σε υπηρεσίες online και ορισμένες φορές η χρήση αυτών των υπηρεσιών διέπεται από ξεχωριστούς όρους και πολιτικές προστασίας ιδιωτικού απορρήτου, όπως η Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών της CCS. Μπορείτε να προβάλετε αυτούς τους όρους και τις πολιτικές, ανατρέχοντας στους όρους χρήσης της υπηρεσίας. Παρακαλούμε, διαβάστε τους. Οι υπηρεσίες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες σε όλες τις περιοχές.

β. Ο κατασκευαστής ή ο υπεύθυνος εγκατάστασης μπορεί επίσης να προεγκαθιστά εφαρμογές, οι οποίες θα διέπονται από ξεχωριστούς όρους άδειας χρήσης.

γ. Το λογισμικό ενδέχεται να περιλαμβάνει προγράμματα τρίτων για τα οποία η CCS, και όχι το τρίτο μέρος, σας παραχωρεί άδεια χρήσης στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης. Οι κοινοποιήσεις, εάν υπάρχουν, για το πρόγραμμα τρίτου μέρους περιλαμβάνονται μόνο για δική σας πληροφόρηση.

δ. Ενώ εκτελείται το λογισμικό, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις παραμετροποιημένες πληροφορίες που εμπεριέχονται προεγκατεστημένες στη βάση δεδομένων του συστήματος.

2. Δικαιώματα Εγκατάστασης και Χρήσης.

α. Άδεια χρήσης.
Παραχωρείται μόνο η άδεια χρήσης του λογισμικού. Δεν πωλείται το λογισμικό. Στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης, σας παραχωρούμε το δικαίωμα να εγκαταστήσετε (εάν αποκτήσατε το λογισμικό από μεταπωλητή) και να εκτελέσετε ένα αντίγραφο στη συσκευή για χρήση σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και εφόσον συμμορφώνεστε με όλους τους όρους της παρούσας σύμβασης. Η ενημέρωση ή η αναβάθμιση από μη γνήσιο λογισμικό με λογισμικό από τη CCS ή από εξουσιοδοτημένες πηγές δεν καθιστά γνήσια την αρχική έκδοση ή την ενημερωμένη/αναβαθμισμένη έκδοση και σε αυτήν την περίπτωση δεν διαθέτετε άδεια χρήσης του λογισμικού.

β. Συσκευή.
Στην παρούσα σύμβαση, «συσκευή» είναι ένα σύστημα υλικού (φυσικού ή εικονικού) με μια εσωτερική συσκευή αποθήκευσης που έχει δυνατότητα εκτέλεσης του λογισμικού. Ένα διαμέρισμα ή ένα blade υλικού θεωρείται ότι είναι συσκευή.

γ. Περιορισμοί.
Ο κατασκευαστής ή ο υπεύθυνος εγκατάστασης και η CCS διατηρούν όλα τα δικαιώματα (όπως δικαιώματα δυνάμει της νομοθεσίας περί πνευματικής ιδιοκτησίας) τα οποία δεν παραχωρούνται ρητά στην παρούσα σύμβαση. Για παράδειγμα, η παρούσα άδεια χρήσης δεν σας δίνει κανένα δικαίωμα και δεν επιτρέπεται να προβείτε στα εξής:
• χρήση ή η αναπαράσταση δυνατοτήτων του λογισμικού ξεχωριστά,
• δημοσίευση, αντιγραφή, μίσθωση, εκμίσθωση ή δανεισμό του λογισμικού,
• μεταβίβαση του λογισμικού (εκτός εάν επιτρέπεται από την παρούσα σύμβαση),
• παράβλεψη τυχόν τεχνικών περιορισμών ή περιορισμών του λογισμικού,
• χρήση του λογισμικού ως λογισμικού διακομιστή, για την παροχή εμπορικών υπηρεσιών φιλοξενίας, η οποία καθιστά το λογισμικό διαθέσιμο για ταυτόχρονη χρήση από πολλούς χρήστες σε ένα δίκτυο, εγκατάσταση του λογισμικού σε διακομιστή και απομακρυσμένη δυνατότητα πρόσβασης των χρηστών σε αυτό ή εγκατάσταση του λογισμικού σε μια συσκευή για χρήση μόνο από απομακρυσμένους χρήστες, πέραν του αριθμού των χρηστών που προβλέπονται στη σύμβαση.
• αποσυμπίληση, ανακατασκευή του πηγαίου κώδικα ή ανακατασκευή του αντικειμενικού κώδικα ή προσπάθεια προς αυτήν την κατεύθυνση
• κατά τη χρήση δυνατοτήτων που βασίζονται στο Internet, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε αυτές τις δυνατότητες με οποιονδήποτε τρόπο που θα μπορούσε να παρέμβει στη χρήση τους από οποιοδήποτε άλλο άτομο ή για να επιχειρήσετε να αποκτήσετε πρόσβαση σε ή να χρησιμοποιήσετε τυχόν υπηρεσία, δεδομένα, λογαριασμό ή δίκτυο με μη εξουσιοδοτημένο τρόπο.

δ. Σενάρια πολλαπλής χρήσης.
• Πολλαπλές εκδόσεις.
Εάν, όταν αποκτήσατε το λογισμικό, σας παραχωρήθηκαν πολλαπλές εκδόσεις (όπως εκδόσεις 32 bit και 64 bit), επιτρέπεται να εγκαθιστάτε και να ενεργοποιείτε μόνο μία από τις εκδόσεις αυτές κάθε φορά.
• Πολλαπλές ή ομαδοποιημένες συνδέσεις.
Δεν επιτρέπεται η από μέρους σας χρήση υλικού ή λογισμικού για την πολυπλεξία ή την ομαδοποίηση συνδέσεων ή η με άλλον τρόπο παραχώρηση δυνατότητας σε χρήστες ή πολλαπλούς υπολογιστές ή συσκευές να αποκτούν πρόσβαση ή να χρησιμοποιούν το λογισμικό έμμεσα μέσω του υπολογιστή με την άδεια χρήσης.
• Χρήση σε περιβάλλον με λειτουργία αναπαράστασης.
Η παρούσα άδεια χρήσης σάς επιτρέπει να εγκαταστήσετε μόνο μία παρουσία του λογισμικού για χρήση σε μία συσκευή, είτε αυτή η συσκευή είναι φυσική είτε εικονική. Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το λογισμικό σε περισσότερες από μία εικονικές συσκευές, πρέπει να λάβετε ξεχωριστή άδεια χρήσης για κάθε παρουσία.
• Απομακρυσμένη πρόσβαση.
Επιτρέπεται να αποκτάτε πρόσβαση και να χρησιμοποιείτε το λογισμικό που είναι εγκατεστημένο στη συσκευή τη συσκευή με άδεια χρήσης από άλλη συσκευή χρησιμοποιώντας τεχνολογίες απομακρυσμένης πρόσβασης, εφόσον το λογισμικό που είναι εγκατεστημένο στη συσκευή με άδεια χρήσης δεν χρησιμοποιείται ταυτόχρονα από κάποιον άλλο χρήστη. Οι άλλοι χρήστες, ένας κάθε φορά, επιτρέπεται να έχουν πρόσβαση στη συσκευή με άδεια χρήσης από άλλη συσκευή, χρησιμοποιώντας τεχνολογίες απομακρυσμένης πρόσβασης, αλλά μόνο σε συσκευές που διαθέτουν ξεχωριστή άδεια εκτέλεσης της ίδιας ή ανώτερης έκδοσης του παρόντος λογισμικού.

3. Εφεδρικό αντίγραφο ασφαλείας.

Επιτρέπεται να παραγγείλετε ή να πραγματοποιήσετε λήψη εφεδρικού αντιγράφου ασφαλείας του λογισμικού αποκλειστικά και μόνο για το σκοπό αυτό.

4. Ιδιωτικό απόρρητο.

Συναίνεση για τη Χρήση Δεδομένων.
Λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη το ιδιωτικό σας απόρρητο. Κάποιες από τις δυνατότητες του λογισμικού στέλνουν ή λαμβάνουν πληροφορίες κάθε φορά που χρησιμοποιούνται. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε πολλές από αυτές τις δυνατότητες στο περιβάλλον εργασίας χρήστη ή να επιλέξετε να μην τις χρησιμοποιείτε. Με την αποδοχή της παρούσας σύμβασης και τη χρήση του λογισμικού συμφωνείτε ότι η CCS επιτρέπεται να συλλέγει, να χρησιμοποιεί και να αποκαλύπτει πληροφορίες όπως περιγράφεται στη Δήλωση Προστασίας Ιδιωτικού Απορρήτου της CCS και όπως ενδέχεται να περιγράφεται στο περιβάλλον εργασίας χρήστη που σχετίζεται με τις δυνατότητες του λογισμικού.

5. Εξουσιοδοτημένο Λογισμικό και Ενεργοποίηση.

Έχετε την εξουσιοδότηση να χρησιμοποιείτε αυτό το λογισμικό μόνο εάν έχετε την κατάλληλη άδεια και το λογισμικό έχει ενεργοποιηθεί κατάλληλα με ένα γνήσιο αριθμό-κλειδί προϊόντος ή με άλλη μέθοδο εξουσιοδότησης. Όταν συνδέεστε στο Internet ενώ χρησιμοποιείτε το λογισμικό, το λογισμικό θα επικοινωνεί αυτόματα με τη CCS ή με συγγενή της εταιρεία, για να επιβεβαιώνεται η γνησιότητα του λογισμικού και ότι η άδεια χρήσης σχετίζεται με τη συσκευή που διαθέτει άδεια χρήσης. Μπορείτε επίσης να ενεργοποιήσετε το λογισμικό μη αυτόματα μέσω Internet ή μέσω τηλεφώνου. Σε κάθε περίπτωση, θα πραγματοποιηθεί μεταβίβαση συγκεκριμένων πληροφοριών και μπορεί να επιβαρυνθείτε με χρεώσεις για χρήση υπηρεσιών Internet, τηλεφώνου και SMS. Στη διάρκεια της ενεργοποίησης (ή επανενεργοποίησης που μπορεί να πραγματοποιηθεί από αλλαγές στα στοιχεία της συσκευής σας), μπορεί να αποδειχθεί ότι η εγκατεστημένη παρουσία του λογισμικού είναι πλαστή, δεν έχει κατάλληλη άδεια χρήσης ή περιλαμβάνει μη εξουσιοδοτημένες αλλαγές. Εάν η ενεργοποίηση αποτύχει, το λογισμικό θα επιχειρήσει να επιδιορθωθεί, αντικαθιστώντας τυχόν αλλοιωμένο λογισμικό της CCS με γνήσιο λογισμικό της CCS. Ενδέχεται επίσης να λαμβάνετε υπενθυμίσεις για να αποκτήσετε κατάλληλη άδεια χρήσης για το λογισμικό. Δεν επιτρέπεται να αποφύγετε ή να παρακάμψετε την ενεργοποίηση. Ορισμένες ενημερώσεις, η υποστήριξη και άλλες υπηρεσίες μπορεί να προσφέρονται μόνο σε χρήστες που διαθέτουν γνήσιο λογισμικό της CCS.

6. Ενημερώσεις.

Το λογισμικό πραγματοποιεί τακτικούς ελέγχους για ενημερώσεις του λογισμικού, τις οποίες λαμβάνει και εγκαθιστά εκ μέρους σας. Μπορείτε να λαμβάνετε ενημερώσεις ή αναβαθμίσεις μόνο από τη CCS ή από εξουσιοδοτημένες πηγές και με την αποδοχή της παρούσας σύμβασης, αποδέχεστε τη λήψη αυτών των τύπων αυτόματων ενημερώσεων χωρίς καμία πρόσθετη κοινοποίηση.

7. Γεωγραφικοί Περιορισμοί και Περιορισμοί Εξαγωγών.

Πρέπει να συμμορφώνεστε με όλη την εγχώρια και διεθνή νομοθεσία και κανονισμούς σχετικά με τις εξαγωγές που ισχύουν για το λογισμικό, στους οποίους περιλαμβάνονται περιορισμοί σχετικά με τους προορισμούς, τους τελικούς χρήστες και την τελική χρήση.

8. Διαδικασίες Υποστήριξης και Επιστροφής χρημάτων.

Εάν επιζητάτε επιστροφή χρημάτων, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή ή τον υπεύθυνο εγκατάστασης για να ενημερωθείτε σχετικά με τις πολιτικές τους για την επιστροφή χρημάτων.

9. Χρήση δικτύων, δεδομένων και Internet.

Ορισμένες δυνατότητες του λογισμικού και των υπηρεσιών που χρησιμοποιούνται μέσω του λογισμικού μπορεί να απαιτούν πρόσβαση στο Internet. Η από μέρους σας πρόσβαση και χρήση (συμπεριλαμβανομένων των χρεώσεων) μπορεί να διέπονται από όρους της σύμβασης με τον πάροχο υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας ή Internet. Ορισμένες δυνατότητες του λογισμικού ενδέχεται να συμβάλλουν στην πιο αποτελεσματική πρόσβασή σας στο Internet, αλλά οι από μέρους σας υπολογισμοί της χρήσης του λογισμικού μπορεί να διαφέρουν από τις μετρήσεις του παρόχου υπηρεσιών. Είστε πάντα υπεύθυνοι για την κατανόηση και συμμόρφωση με τους όρους των προγραμμάτων και συμβάσεών σας και για τυχόντα προβλήματα που θα προκύψουν από τη χρήση ή την πρόσβαση στα δίκτυα, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων/ανοιχτών δικτύων. Επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε το λογισμικό για να συνδέεστε σε δίκτυα και να μοιράζεστε πληροφορίες για την πρόσβαση σε αυτά τα δίκτυα, μόνο εφόσον έχετε την ανάλογη άδεια.

10. Δικαιώματα

α. Εγγύηση. Το λογισμικό που διαθέτει κατάλληλη άδεια χρήσης θα λειτουργεί ουσιαστικά όπως περιγράφεται σε οποιοδήποτε υλικό της CCS που συνοδεύει το λογισμικό. Ωστόσο, ο κατασκευαστής ή ο υπεύθυνος εγκατάστασης και η CCS δεν παρέχουν καμία συμβατική εγγύηση σε σχέση με το λογισμικό με άδεια χρήσης.
β. Περιορισμός ευθύνης. Σε περίπτωση εσκεμμένης συμπεριφοράς, βαριάς αμέλειας, η αξίωση που βασίζεται στον Νόμο περί Ευθύνης λόγω Ελαττωματικού Προϊόντος, καθώς και σε περίπτωση θανάτου ή σωματικών βλαβών, ο κατασκευαστής ή ο υπεύθυνος εγκατάστασης ή η CCS ευθύνεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Σύμφωνα με την προηγούμενη πρόταση, ο κατασκευαστής ή ο υπεύθυνος εγκατάστασης ή η CCS θα ευθύνονται μόνο για ελαφρά αμέλεια, εάν ο κατασκευαστής ή ο υπεύθυνος εγκατάστασης έχει διαπράξει παράβαση συμβατικών υποχρεώσεων σχετικά με υλικό, η εκπλήρωση των οποίων διευκολύνει τη δέουσα εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, η παράβαση των οποίων θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο το σκοπό της παρούσας σύμβασης και η συμμόρφωση με τις οποίες πρέπει να αποτελεί συνεχή στόχο των συμβαλλομένων (αποκαλούμενες «πρωτεύουσες υποχρεώσεις»). Σε άλλες περιπτώσεις ήπιας αμέλειας, ο κατασκευαστής ή ο υπεύθυνος εγκατάστασης ή η CCS δεν θα φέρουν ευθύνη για ελαφρά αμέλεια.

11. Αξιολόγηση και Δοκιμή.

Το λογισμικό αξιολόγησης (ή δοκιμής ή επίδειξης) δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται σε ενεργό λειτουργικό περιβάλλον. Τμήμα του λογισμικού ενδέχεται να παραχωρείται με άδεια χρήσης επί δοκιμή. Τα δικαιώματα που έχετε να χρησιμοποιήσετε το λογισμικό δοκιμής περιορίζονται μόνο στη δοκιμαστική περίοδο. Το λογισμικό δοκιμής και η διάρκεια της δοκιμαστικής περιόδου ορίζονται κατά τη διαδικασία λήψης ή ενεργοποίησης. Ενδέχεται να έχετε την επιλογή να μετατρέψετε τα δικαιώματα δοκιμής σε δικαιώματα συνδρομής ή σε οριστικά δικαιώματα, εάν η εν λόγω επιλογή παρουσιαστεί κατά τη λήξη διάρκειας της δοκιμαστικής περιόδου. Μετά τη λήξη διάρκειας οποιασδήποτε δοκιμαστικής περιόδου χωρίς μετατροπή, οι περισσότερες δυνατότητες του λογισμικού δοκιμής θα παύσουν να εκτελούνται.

Η ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΗΣ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ «ΩΣ ΕΧΕΙ» ΚΑΙ ΕΣΕΙΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ. ΕΑΝ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΑΠΟΔΕΙΧΘΕΙ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΟ, ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΠΙΣΚΕΥΗ Ή ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ. H CCS ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΡΗΤΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ Η ΟΡΟΥΣ. ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΩΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΑΣ, ΤΑ ΟΠΟΙΑ Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙ. ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΑΣ, Η CCS ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΤΩΝ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ ΚΑΙ ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ.

12. Ενιαία Σύμβαση.

Η παρούσα σύμβαση (μαζί με τα έντυπα όρων άδειας χρήσης ή άλλων όρων που συνοδεύουν τυχόν συμπληρώματα, αναβαθμίσεις, ενημερώσεις και υπηρεσίες του λογισμικού που παρέχονται από τον κατασκευαστή ή τον υπεύθυνο εγκατάστασης ή από τη CCS και τα οποία χρησιμοποιείτε) και οι όροι που περιέχονται στις συνδέσεις web αποτελούν την ενιαία σύμβαση για το λογισμικό και για οποιαδήποτε τέτοια συμπληρώματα, ενημερώσεις, αναβαθμίσεις και υπηρεσίες (εκτός εάν ο κατασκευαστής ή ο υπεύθυνος εγκατάστασης ή η CCS παρέχουν άλλους όρους με αυτά τα συμπληρώματα, τις ενημερώσεις, τις αναβαθμίσεις ή τις υπηρεσίες). Αποδέχεστε ότι θα διαβάσετε τους όρους προτού χρησιμοποιήσετε το λογισμικό ή τις υπηρεσίες, καθώς και οποιουσδήποτε συνδεδεμένους όρους. Κατανοείτε ότι χρησιμοποιώντας το λογισμικό και τις υπηρεσίες, επικυρώνετε την παρούσα σύμβαση και τους συνδεδεμένους όρους.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ/ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Ο κατασκευαστής ή ο υπεύθυνος εγκατάστασης της συσκευής εγγυάται ότι το λογισμικό που διαθέτει κατάλληλη άδεια χρήσης θα λειτουργεί ουσιαστικά όπως περιγράφεται σε οποιοδήποτε υλικό της CCS που συνοδεύει το λογισμικό. Εάν αποκτήσετε ενημερώσεις ή συμπληρώματα απευθείας από τη CCS κατά τη διάρκεια της περιόδου ισχύος 90 ημερών της παρούσας περιορισμένης εγγύησης, τότε η παρούσα περιορισμένη εγγύηση για αυτά παρέχεται από τη CCS. Η παρούσα περιορισμένη εγγύηση δεν καλύπτει προβλήματα που προκαλείτε εσείς ή προκύπτουν όταν δεν ακολουθείτε τις οδηγίες ή τα οποία οφείλονται σε συμβάντα πέραν του εύλογου πεδίου ελέγχου του κατασκευαστή ή του υπεύθυνου εγκατάστασης ή της CCS. Η περιορισμένη εγγύηση αρχίζει να ισχύει, όταν ο πρώτος χρήστης του αντιγράφου του λογισμικού σας αποκτήσει το αντίγραφο αυτό και διαρκεί για 90 ημέρες.

Καλύπτονται επίσης οποιαδήποτε συμπληρώματα, ενημερώσεις ή νέο λογισμικό σε αντικατάσταση άλλου, τα οποία ενδέχεται να λάβετε από τον κατασκευαστή ή τον υπεύθυνο εγκατάστασης ή από τη CCS κατά τη διάρκεια της περιόδου 90 ημερών, αλλά μόνο για το υπόλοιπο της περιόδου των 90 ημερών ή για 30 ημέρες, όποιο από τα δύο έχει μεγαλύτερη διάρκεια. Η μεταβίβαση της άδειας χρήσης του λογισμικού δεν θα υπερβαίνει τη διάρκεια ισχύος της περιορισμένης εγγύησης.

Ο κατασκευαστής ή ο υπεύθυνος εγκατάστασης και η CCS δεν παρέχουν άλλες ρητές εγγυήσεις ή προϋποθέσεις. Ο κατασκευαστής ή ο υπεύθυνος εγκατάστασης και η CCS, αποκλείουν όλες τις σιωπηρές εγγυήσεις και προϋποθέσεις, συμπεριλαμβανομένων των εγγυήσεων περί εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό και μη παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων. Εάν το δίκαιο της χώρας σας δεν επιτρέπει τον αποκλεισμό των σιωπηρών εγγυήσεων, τότε οποιεσδήποτε σιωπηρές εγγυήσεις ή προϋποθέσεις διαρκούν μόνο για την περίοδο ισχύος της περιορισμένης εγγύησης και περιορίζονται στο βαθμό που επιτρέπεται από το δίκαιο της χώρας σας. Εάν απαιτείται από το δίκαιο της χώρας σας μεγαλύτερη διάρκεια ισχύος περιορισμένης εγγύησης, παρά την παρούσα σύμβαση, τότε θα ισχύει η εν λόγω μεγαλύτερη διάρκεια ισχύος, αλλά μπορείτε να ανακτήσετε μόνο την αποζημίωση που επιτρέπεται από την παρούσα σύμβαση.

Εάν ο κατασκευαστής, ο υπεύθυνος εγκατάστασης ή η CCS, παραβιάσει την περιορισμένη εγγύηση, θα επιλέξει είτε: (i) να επισκευάσει ή να αντικαταστήσει το λογισμικό χωρίς οικονομική επιβάρυνση ή (ii) να αποδεχθεί την επιστροφή του λογισμικού (ή, εάν το επιλέξει, της συσκευής όπου ήταν προεγκατεστημένο το λογισμικό) για επιστροφή του ποσού που τυχόν καταβλήθηκε, εφόσον αυτό ισχύει. Ο κατασκευαστής ή ο υπεύθυνος εγκατάστασης (ή η CCS εάν αποκτήσατε το προϊόν/τα προϊόντα απευθείας από τη CCS) μπορεί επίσης να επισκευάσει ή να αντικαταστήσει συμπληρώματα, ενημερώσεις και νέο λογισμικό για αντικατάσταση ή να επιστρέψει το ποσό που τυχόν καταβάλατε για αυτά. Αυτές είναι οι μόνες αποζημιώσεις σε περίπτωση παραβίασης της παρούσας περιορισμένης εγγύησης. Εάν έχετε οποιαδήποτε βάση για να λάβετε αποζημίωση για ζημίες από τη CCS, μπορείτε να λάβετε αποζημίωση μόνο για θετική ζημία έως το ποσό που καταβάλατε για το λογισμικό. Για επιστροφή χρημάτων, πρέπει να παράσχετε αντίγραφο της απόδειξης αγοράς σας και να συμμορφωθείτε με τις πολιτικές επιστροφής του κατασκευαστή ή του υπεύθυνου εγκατάστασης.

Με εξαίρεση οποιαδήποτε επισκευή, αντικατάσταση ή επιστροφή χρημάτων που μπορεί να παρέχει ο κατασκευαστής ή ο υπεύθυνος εγκατάστασης ή η CCS, ενδέχεται στο πλαίσιο της παρούσας περιορισμένης εγγύησης, οποιουδήποτε μέρους της παρούσας σύμβασης ή οποιασδήποτε θεωρίας, να μη λάβετε καμία αποζημίωση για ζημίες, συμπεριλαμβανομένης της αποζημίωσης για διαφυγόντα κέρδη ή άμεση, αποθετική, ειδική, έμμεση ή εύλογη αποζημίωση. Οι εξαιρέσεις και οι περιορισμοί αποκατάστασης στην παρούσα σύμβαση ισχύουν ακόμα και αν η επισκευή, η αντικατάσταση ή η επιστροφή χρημάτων δεν σας αποζημιώνουν πλήρως για τυχόν απώλειες, εάν ο κατασκευαστής ή ο υπεύθυνος εγκατάστασης ή η CCS γνώριζε ή θα έπρεπε να γνωρίζει για την πιθανότητα πρόκλησης των ζημιών ή εάν ο τρόπος αποκατάστασής τους δεν εκπληρώσει τον ουσιώδη σκοπό του. Το δίκαιο ορισμένων χωρών δεν επιτρέπει την εξαίρεση ή τον περιορισμό των παρεπόμενων, επακόλουθων ή άλλων ζημιών, επομένως αυτοί οι περιορισμοί ή εξαιρέσεις ενδέχεται να μην ισχύουν στην περίπτωσή σας. Εάν η εγχώρια νομοθεσία σάς επιτρέπει να ανακτήσετε αποζημιώσεις από τον κατασκευαστή ή τον υπεύθυνο εγκατάστασης ή τη CCS , παρόλο που η παρούσα σύμβαση δεν σας το επιτρέπει, δεν μπορείτε να ανακτήσετε ποσό υψηλότερο από αυτό που καταβάλατε για το λογισμικό (ή έως το ποσό των 100 ευρώ, εάν αποκτήσατε το λογισμικό χωρίς χρέωση).

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Για υπηρεσίες ή επιστροφή χρημάτων, πρέπει να υποβάλετε αντίγραφο της απόδειξης αγοράς, καθώς και να αποδεχθείτε τις πολιτικές επιστροφής του κατασκευαστή ή του υπεύθυνου εγκατάστασης, σύμφωνα με τις οποίες μπορεί να χρειαστεί να επιστρέψετε το λογισμικό μαζί με ολόκληρη τη συσκευή στην οποία είναι εγκατεστημένο το λογισμικό.
Επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή ή τον υπεύθυνο εγκατάστασης στη διεύθυνση ή μέσω του αριθμού τηλεφώνου για πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες που προσφέρονται στο πλαίσιο της εγγύησης για το λογισμικό. Για να εγείρετε αξίωση στο πλαίσιο της περιορισμένης εγγύησης, πρέπει να επικοινωνήσετε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών της CCS.