Θέσεις Εργασίας Ιατρικής Πληροφορικής. Προγραμματιστές Εφαρμογών

 

Work with us within a modern and friendly working environment

 

Are you looking for an attractive employer?

CCS, is looking for positive and energetic Senior Software Engineers to perform activities related to healthcare information systems development.

 

Responsibilities

Design, develop, test, deploy, maintain and improve software.

Manage individual project priorities, deadlines and deliverables.

 

Qualifications

BS degree in Computer Science, similar technical field of study or equivalent practical experience.

Experience with one or more programming languages and technologies including but not limited to: WPF, C#, SQL, MVC, ASP.NET, HTML5, JavaScript, VB6.

 

Preferred Qualifications

Knowledge of healthcare domain and concepts.

Experience developing software for the healthcare industry.

Software development experience with health records, Laboratory Information Systems (LIS), Radiology Information Systems(RIS) and Blood Bank Information Systems.

Excellent communication skills.

 

Please send your CV in Greek or English to hr@ccs.gr .

 

Θέσεις Εργασίας Ιατρικής Πληροφορικής

>Η Computer Control Systems (CCS) ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1984. Ανώνυμη Εταιρεία Ιατρικής Πληροφορικής και Εφαρμοσμένης Μηχανικής. Κατασκευάζει και προσφέρει καινοτόμα προϊόντα λογισμικού και υπηρεσίες Ιατρικής Πληροφορικής και Μηχανικής. Η εκτεταμένη εμπειρία στην Ιατρική Πληροφορική, σε συνδυασμό με το εξειδικευμένο επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό και την συνεπή υποστήριξη μετά την πώληση, εξασφαλίζουν την ικανοποίηση των πελατών και την μακροπρόθεσμη αξιόπιστη εταιρική σχέση. Η CCS είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001. Εφαρμόζει τα διεθνή πρότυπα και τις οδηγίες καλών πρακτικών που αφορούν στην Ιατρική πληροφορική. Είναι ιδρυτικό μέλος του Ελληνικού παραρτήματος του διεθνούς οργανισμού HL7.

Η Computer Control Systems (CCS) ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1984. Ανώνυμη Εταιρεία Ιατρικής Πληροφορικής και Εφαρμοσμένης Μηχανικής. Κατασκευάζει και προσφέρει καινοτόμα προϊόντα λογισμικού και υπηρεσίες Ιατρικής Πληροφορικής και Μηχανικής. Η εκτεταμένη εμπειρία στην Ιατρική Πληροφορική, σε συνδυασμό με το εξειδικευμένο επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό και την συνεπή υποστήριξη μετά την πώληση, εξασφαλίζουν την ικανοποίηση των πελατών και την μακροπρόθεσμη αξιόπιστη εταιρική σχέση. Η CCS είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001. Εφαρμόζει τα διεθνή πρότυπα και τις οδηγίες καλών πρακτικών που αφορούν στην Ιατρική πληροφορική. Είναι ιδρυτικό μέλος του Ελληνικού παραρτήματος του διεθνούς οργανισμού HL7.Η Computer Control Systems (CCS) ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1984. Ανώνυμη Εταιρεία Ιατρικής Πληροφορικής και Εφαρμοσμένης Μηχανικής. Κατασκευάζει και προσφέρει καινοτόμα προϊόντα λογισμικού και υπηρεσίες Ιατρικής Πληροφορικής και Μηχανικής. Η εκτεταμένη εμπειρία στην Ιατρική Πληροφορική, σε συνδυασμό με το εξειδικευμένο επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό και την συνεπή υποστήριξη μετά την πώληση, εξασφαλίζουν την ικανοποίηση των πελατών και την μακροπρόθεσμη αξιόπιστη εταιρική σχέση. Η CCS είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001. Εφαρμόζει τα διεθνή πρότυπα και τις οδηγίες καλών πρακτικών που αφορούν στην Ιατρική πληροφορική. Είναι ιδρυτικό μέλος του Ελληνικού παραρτήματος του διεθνούς οργανισμού HL7.