Επικοινωνία με την CCS – Computer Control Systems

 

Επικοινωνία με την CCS

Επικοινωνία με την CCS

Computer Control Systems Α.Ε.
Λεωφ. Κηφισίας 94-96,
15125 Μαρούσι | Αθήνα
Τηλ: +30-210-8051730
Fax: +30-210-6147121
E-mail: info@ccs.gr


Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά.
Η Computer Control Systems ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1984. Ανώνυμη Εταιρία Πληροφορικής που προσφέρει καινοτόμα προϊόντα λογισμικού και υπηρεσίες στους τομείς της Ιατρικής Πληροφορικής και της Εφαρμοσμένης Μηχανικής. Η εκτεταμένη εμπειρία, σε συνδυασμό με το εξειδικευμένο επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό και την συνεπή υποστήριξη μετά την πώληση, εξασφαλίζουν την ικανοποίηση των πελατών και την μακροπρόθεσμη αξιόπιστη εταιρική σχέση. Η CCS είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001. Είναι ιδρυτικό μέλος του Ελληνικού παραρτήματος του διεθνούς οργανισμού HL7. Ακολουθεί τα διεθνή πρότυπα και οδηγίες που αφορούν στην Ιατρική πληροφορική.