Εταιρεία CCS – Ιατρικό Λογισμικό – Προϊόντα Πληροφορικής Υγείας

Εταιρεία CCS – Ιατρικό Λογισμικό – Προϊόντα Πληροφορικής Υγείας

Η Computer Control Systems (CCS) ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1984. Ανώνυμη Εταιρεία Ιατρικής Πληροφορικής και Εφαρμοσμένης Μηχανικής. Κατασκευάζει και προσφέρει καινοτόμα προϊόντα λογισμικού και υπηρεσίες Ιατρικής Πληροφορικής. Η εκτεταμένη εμπειρία στην Ιατρική Πληροφορική, σε συνδυασμό με το εξειδικευμένο επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό και την συνεπή υποστήριξη μετά την πώληση, εξασφαλίζουν την ικανοποίηση των πελατών και την μακροπρόθεσμη αξιόπιστη εταιρική σχέση. Η CCS είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001. Εφαρμόζει τα διεθνή πρότυπα και τις οδηγίες καλών πρακτικών που αφορούν στην Ιατρική πληροφορική. Είναι ιδρυτικό μέλος του Ελληνικού παραρτήματος του διεθνούς οργανισμού HL7.

Συστήματα Ιατρικής Πληροφορικής
Εταιρεία CCS - Ιατρικό Λογισμικό - Προϊόντα Πληροφορικής Υγείας

Η CCS είναι πρωτοπόρος στην ανάπτυξη συστημάτων Ιατρικής Πληροφορικής. Παρέχει προϊόντα και υπηρεσίες ιατρικής πληροφορικής για περισσότερο από 30 χρόνια. Έχει αναπτύξει μια σειρά από εξελιγμένα προϊόντα ιατρικής πληροφορικής που δημιουργούν σημαντικά οφέλη για τα Νοσοκομεία και τους Φορείς Παροχής Υγείας. Η CCS είναι ο κύριος προμηθευτής ιατρικών πληροφοριακών συστημάτων στα Νοσοκομεία της χώρας.

Τα ιατρικά πληροφοριακά συστήματα της CCS με πολλές εκατοντάδες πελατών, έχουν εγκατασταθεί σε Ελλάδα, Κύπρο, Αλβανία, Τουρκία, Ρουμανία, Αζερμπαϊτζάν, Λίβανο. Χρησιμοποιούνται σε 24/7/365 βάση σε περισσότερα από 70 Δημόσια, Στρατιωτικά, Πανεπιστημιακά και Ιδιωτικά Νοσοκομεία, από χιλιάδες ιατρούς, τεχνικούς εργαστηρίων και επαγγελματιών Υγείας, βοηθώντας στην παροχή έγκαιρης και ασφαλούς φροντίδας, για εκατομμύρια ασθενών.

Η CCS διαθέτει Μηχανικούς Πληροφορικής με εκτεταμένη εμπειρία και γνώση της Ιατρικής Πληροφορικής, που αποτυπώνεται τόσο στην ποιότητα των προϊόντων της όσο στις μελέτες εφαρμογής και στις υπηρεσίες συντήρησης – τεχνικής υποστήριξης των εκατοντάδων εγκαταστάσεων.

Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας της CCS

Τα Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας της CCS λειτουργούν είτε ως αυτόνομα συστήματα είτε ως ενιαία πλατφόρμα συστημάτων ιατρικής πληροφορικής. Διασυνδέονται – συνεργάζονται με όλα τα Διοικητικο-οικονομικά πληροφοριακά συστήματα Νοσοκομείων (IBM, SAP, Siemens, Oracle, Microsoft, Intrasoft, SingularLogic κλπ) και λειτουργούν ως ενιαίο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Νοσοκομείου. Η CCS εφαρμόζει τη διαλειτουργικότητα συστημάτων χρησιμοποιώντας το διεθνές πρωτόκολλο HL7. Τα Ιατρικά Πληροφοριακά Συστήματα της CCS έχουν διασυνδεθεί με περισσότερα από 400 εργαστηριακά διαγνωστικά συστήματα όλων των εταιριών όπως Abbott, Siemens, Roche, Beckman-Coulter, Sysmex, Hitachi, Biomerieux, Sysmex, Menarini κλπ.

microsoft
oracle
sap
siemens_IT
intrasoft
singular
ibm

abbott roche siemens beckman hitachi sysmex biomerieux menarini