Υπηρεσίες Πληροφορικής

Υπηρεσίες Ιατρικής Πληροφορικής σε Φορείς Υγείας

Η εξειδίκευσή μας στην Πληροφοριακή Υγείας και στα συστήματα Ιατρικής Πληροφορικής Νοσοκομείων και Οργανισμών Υγείας, βασίζεται στο καταρτισμένο προσωπικό μας και την πολυετή εμπειρία στα Ιατρικά Πληροφοριακά Συστήματα.

Προσφέρουμε εξαιρετικές υπηρεσίες Υλοποίησης Έργων και Συντήρησης και Υποστήριξης
καθώς επίσης και εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως:

  • Μελέτες εφαρμογής ολοκληρωμένων συστημάτων ιατρικής πληροφορικής ή υποσυστημάτων.
  • Εκπαίδευση στη χρήση συστημάτων ιατρικής πληροφορικής.
  • Παροχή εξειδικευμένων σεμιναρίων με βάση τις ανάγκες του πελάτη.
  • Εξειδικευμένη ανάπτυξη ιατρικού λογισμικού.
  • Υπηρεσίες διασύνδεσης για ενσωμάτωση των διαφόρων ιατρικών συστημάτων.
  • Ανάπτυξη λογισμικού επικοινωνιών με Ιατρικές συσκευές.
  • Υπηρεσίες διαχείρισης συστήματος.
  • Στατιστική επεξεργασία των ιατρικών δεδομένων.
  • Έρευνα για ανάπτυξη πρωτοτύπων.
  • Ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα.

Είμαστε αφοσιωμένοι στη συνεργασία με εσάς για την συνεχή ανάπτυξη του πληροφοριακού συστήματος Υγείας.