Υπηρεσίες Ιατρικής Πληροφορικής

Οι Υπηρεσίες Ιατρικής Πληροφορικής της CCS βασίζονται στην εξειδίκευσή μας στην Πληροφοριακή Υγείας και στα συστήματα Ιατρικής Πληροφορικής Νοσοκομείων και Οργανισμών Υγείας. Διαθέτουμε πολύ καλά καταρτισμένο προσωπικό και πολυετή εμπειρία στα Ιατρικά Πληροφοριακά Συστήματα. Προσφέρουμε εξαιρετικές υπηρεσίες Υλοποίησης Έργων και Συντήρησης και Υποστήριξης καθώς επίσης και εξειδικευμένες υπηρεσίες Ιατρικής Πληροφορικής:
  • Μελέτες εφαρμογής ολοκληρωμένων συστημάτων ιατρικής πληροφορικής ή υποσυστημάτων.
  • Εκπαίδευση στη χρήση συστημάτων ιατρικής πληροφορικής.
  • Παροχή εξειδικευμένων σεμιναρίων με βάση τις ανάγκες του πελάτη.
  • Εξειδικευμένη ανάπτυξη ιατρικού λογισμικού.
  • Υπηρεσίες διασύνδεσης για ενσωμάτωση των διαφόρων ιατρικών συστημάτων.
  • Ανάπτυξη λογισμικού επικοινωνιών με Ιατρικές συσκευές.
  • Υπηρεσίες διαχείρισης συστήματος.
  • Στατιστική επεξεργασία των ιατρικών δεδομένων.
  • Έρευνα για ανάπτυξη πρωτοτύπων.
  • Ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα.


Είμαστε αφοσιωμένοι στη συνεργασία μαζί σας, για τη συνεχή ανάπτυξη του πληροφοριακού συστήματος.

Το προσωπικό της CCS είναι διαθέσιμο 24/7 να βοηθήσει σε κάθε θέμα που εμφανίζεται, κατά την χρήση της ιατρικής σουίτας των προϊόντων της CCS, εφόσον καλύπτεστε με σύμβαση συντήρησης – υποστήριξης. Ο στόχος μας είναι να προσφέρουμε αποτελεσματική υποστήριξη, ενώ ταυτόχρονα να βοηθούμε στην καλύτερη αξιοποίηση των δυνατοτήτων του Ιατρικού Συστήματος. Το πρόγραμμα συντήρησης στοχεύει στην βελτίωση της αποδοτικότητας και παραγωγικότητας των τελικών χρηστών, ώστε να επιτυγχάνεται η πλήρης αξιοποίηση του ιατρικού συστήματος.

Υπηρεσίες Ιατρικής Πληροφορικής

Ομάδα εξειδικευμένων μηχανικών στην Πληροφορική Υγείας, ανταποκρίνεται άμεσα σε κάθε πρόβλημα που μπορεί να εμφανισθεί.