Υπηρεσίες Πληροφοριακών Συστημάτων

Υπηρεσίες

Υπηρεσίες Πληροφορικής

Η εξειδίκευσή μας στην Πληροφοριακή Υγείας και στα συστήματα Ιατρικής Πληροφορικής Νοσοκομείων και Οργανισμών Υγείας, βασίζεται στο καταρτισμένο προσωπικό μας και την πολυετή εμπειρία στα Ιατρικά Πληροφοριακά Συστήματα.

Υλοποίηση Έργων

Υλοποιούμε τα έργα μας σε συνεργασία με το προσωπικό του φορέα, προσδιορίζοντας το βέλτιστο λειτουργικό περιβάλλον. Οι ομάδες υλοποίησης αποτελούνται από εξειδικευμένα στελέχη που διαθέτουν πολύχρονη και πολυδιάστατη εμπειρία. 

Συντήρηση και Υποστήριξη

Το προσωπικό της CCS είναι διαθέσιμο 24/7 να βοηθήσει σε κάθε θέμα που εμφανίζεται, κατά την χρήση της ιατρικής σουίτας των προϊόντων της CCS, εφόσον καλύπτεστε με σύμβαση συντήρησης – υποστήριξης.