Υπηρεσίες Υλοποίηση Έργων

Υπηρεσίες Υλοποίησης Έργων

Υλοποιούμε τα έργα μας σε συνεργασία με το προσωπικό του φορέα, προσδιορίζοντας το βέλτιστο λειτουργικό περιβάλλον. Οι ομάδες υλοποίησης αποτελούνται από εξειδικευμένα στελέχη που διαθέτουν πολύχρονη και πολυδιάστατη εμπειρία. Με αρμονική συνεργασία με το προσωπικό του Οργανισμού σας επιτυγχάνουμε την εγκατάσταση και θέση σε παραγωγική λειτουργία, σύνθετων συστημάτων ανεξάρτητα της μικρής ή μεγάλης έκτασης του όγκου και των δυσκολιών.

Οι πιστοποιημένες διαδικασίες μας εξασφαλίζουν:

  • Ακριβή πρόβλεψη του κόστους του έργου.
  • Ολοκλήρωση των συσκευών, και των διαγνωστικών οργάνων στο περιβάλλον.
  • Εκπαίδευση και υποστήριξη ιατρικού και τεχνικού προσωπικού.
  • Ταχεία αποσφαλμάτωση και επαναφορά σε λειτουργία.
  • Διαρκή υποστήριξη 24/7/365.

Διαθέτουμε εκτεταμένη εμπειρία στην Ολοκλήρωση Ιατρικών Πληροφοριακών Συστημάτων. Είμαστε αφοσιωμένοι στις διααδικασίες υποστήριξης, σε κάθε κρίσιμο στάδιο, πρό ή μετά την εγκατάσταση των συστημάτων.

Υπηρεσίες στο Κλινικό περιβάλλον

Προωθούμε τη χρήση πρωτοκόλλων και τις μεθοδολογίες “βέλτιστων πρακτικών”.

Υπηρεσίες Διαχείρισης Έργου

Η αποδεδειγμένα αποτελεσματική καθοδήγηση εξασφαλίζει την επιτυχία του έργου, ανεξάρτητα έκτασης και σκοπού.

Υπηρεσίες εκτίμησης πληροφοριακών υποδομών

Εξειδικευμένοι μηχανικοί πληροφορικής εκτιμούν τις υποδομές πληροφορικής και τις αναγκαίες βελτιώσεις.

Ολοκλήρωση Συσκευών στον Ιατρικό Φάκελο Ασθενών

Η ομάδα των μηχανικών μας υλοποιεί τις κλινικές και τεχνικές διασυνδέσεις μεταξύ των διαφόρων διαγνωστικών συσκευών του Νοσοκομείου και πληροφοριακών συστημάτων, εργασστηριακών ή Ιατρικού Φακέλου.

Υπηρεσίες στη έδρα σας

Παρέχουμε υπηρεσίες αποκατάστασης στην έδρα σας για μείωση χρόνου και βελτίωση της χρήσης των συστημάτων σας. Οι άρτια καταρτισμένοι μηχανικοί μας βοηθούν το ιατρικό, εργαστηριακό και τεχνικό προσωπικό στην αντίληψη και χρήση της τεχνολογίας.

Συμβόλαια Συντήρησης Υποστήριξης

Παρέχουμε προσυμφωνημένες ποιοτικές υπηρεσίες συντήρησης και υποστήριξης των πληροφοριακών συστημάτων


Υλοποιούμε εντός χρονοδιαγράμματος και προϋπολογισμού, με ελάχιστη παρέμβαση.