Συντήρηση και Υποστήριξη Πληροφοριακών Συστημάτων

Υπηρεσίες Συντήρησης – Υποστήριξης

Το προσωπικό της CCS είναι διαθέσιμο 24/7 να βοηθήσει σε κάθε θέμα που εμφανίζεται, κατά την χρήση της ιατρικής σουίτας των προϊόντων της CCS, εφόσον καλύπτεστε με σύμβαση συντήρησης – υποστήριξης. Ο στόχος μας είναι να προσφέρουμε αποτελεσματική υποστήριξη, ενώ ταυτόχρονα να βοηθούμε στην καλύτερη αξιοποίηση των δυνατοτήτων του Ιατρικού Συστήματος. Το πρόγραμμα συντήρησης στοχεύει στην βελτίωση της αποδοτικότητας και παραγωγικότητας των τελικών χρηστών, ώστε να επιτυγχάνεται η πλήρης αξιοποίηση του ιατρικού συστήματος.

Εξειδικευμένη Βοήθεια

Οι μηχανικοί του τμήματος υποστήριξης διαθέτουν περισσότερο από 15 χρόνια μέση εμπειρία στις ιατρικές εφαρμογές. Προσφέρουν αποτελεσματική καθοδήγηση και υποστήριξη καθώς και βοήθεια σχετική με τις τεχνολογίες και τα πρότυπα. Διαθέτουν βαθιά γνώση των προϊόντων και έχουν εκπαιδευθεί για προσφέρουν τις υπηρεσίες τους τόσο στο Ιατρικό προσωπικό του Οργανισμού σας, όσο και στο προσωπικό Πληροφορικής.

Πλήρης Υποστήριξη Προϊόντων

Προσφέρουμε Υπηρεσίες Συντήρησης – Υποστήριξης σε όλα τα τρέχοντα προϊόντα μας που περιλαμβάνουν:

  • Προϊόντα Δικτυακά (Server-based)
  • Προϊόντα διαδικτυακά (εφαρμογές κινητών και ταμπλετών)
  • Πρόσθετα λογισμικά (add-on modules)
Ανταπόκριση

Η ομάδα υποστήριξης είναι κατάλληλα δομημένη ώστε να ανταποκρίνεται γρήγορα σε κάθε πρόβλημα που μπορεί να εμφανισθεί. Ο παρακάτω πίνακας ενδεικτικά αναφέρει χρόνους απόκρισης ανά είδος και βαρύτητα προβλήματος. Συνήθως υπερβαίνουμε τα αναφερόμενα όρια απαντώντας άμεσα σε κάθε κλήση τη στιγμή της κλήσης.

Χρόνος απόκρισης βάσει σπουδαιότητας προβλήματος
1Κρίσιμο πρόβλημα που επηρρεάζει τη συνολική λειτουργία του συστήματος (system down) καθώς και περιπτώσεις που δυσλειτουργούν περισσότεροι από 10 χρήστες.1 ώρα
2Σοβαρή επίπτωση στη λειτουργία του συστήματος με εκτεταμένη οπτική επίδραση σε πολλούς χρήστες του συστήματος.2 ώρες
3Απλή επίπτωση στην απόδοση του συστήματος χωρίς άμεση επίδραση στην συνολική λειτουργία.12 ώρες
4Μικρότερης σημασίας θέματα και αιτήματα, κυρίως σποραδικά που δεν έχουν καμία επίπτωση στη λειτουργία, αλλά χρειάζονται έλεγχο και απάντηση.24 ώρες
Συνεχής υποστήριξη

Στις Υπηρεσίες Συντήρησης – Υποστήριξης παρέχουμε προληπτική συντήρηση καθώς και κάθε νεότερη έκδοση του λογισμικού. Το προσωπικό μας εφαρμόζει τις νεότερες εκδόσεις της κάθε πλατφόρμας εφαρμογής, ώστε να διατηρεί το σύστημα ενημερωμένο.

Προσφέρουμε υποστήριξη κατά τις ώρες λειτουργίας της εταιρίας, μεταξύ 9:00 πμ και 17:00μμ (τοπική ζώνη ώρας). Επίσης προσφέρουμε εκτεταμένη υποστήριξη σε 24/7/365 βάση, με εξειδικευμένες συμβάσεις υποστήριξης συντήρησης.

Ταχύτατη, αξιόπιστη υποστήριξη, τη στιγμή που την χρειάζεστε!