Ραντεβού Ασθενών

Scheduler

Διαχείριση ραντεβού ασθενών σε Νοσοκομεία και Φορείς Υγείας

Ραντεβού Ασθενών 'Appointment-Scheduler'

Το Ραντεβού Ασθενών ‘Appointment-Scheduler’ είναι ευέλικτο και αποτελεσματικό σύστημα διαχείρισης ραντεβού Ασθενών σε Νοσοκομεία και Φορείς Υγείας. Χειρίζεται ραντεβού εσωτερικών και εξωτερικών ασθενών σε κλινικές, σε εξωτερικά ιατρεία.  Ακόμη διαχειρίζεται ραντεβού με συγκεκριμένο ιατρό, σε συγκεκριμένο νοσοκομειακό τμήμα, ραντεβού για εργαστηριακές εξετάσεις (βιοπαθολογικές, ακτινολογικές, παθολογοανατομικές κ.λ.π.) ή για επανεξέταση.

Ραντεβού Ασθενών 'Appointment Scheduler'

Κατά τη φάση εξεύρεση ραντεβού, προσφέρει ταυτόχρονα και εισαγωγή των σχετικών δημογραφικών και λοιπών πληροφοριών των ασθενών. Οι λεπτομέρειες σχετικά με το χρονοδιάγραμμα των ιατρείων, του θεράποντος ιατρού, και της διαθεσιμότητας των διαγνωστικών οργάνων συμμετέχουν στην εξεύρεση κατάλληλου χρόνου. Ο προγραμματισμός, η αναδιάταξη και ο χειρισμός των ραντεβού επιτυγχάνεται με απλούστατο τρόπο. Το λογισμικό παρουσιάζει ταυτόχρονα και τις πληροφορίες του Ιατρικού φακέλου του ασθενούς, κατά τη φάση εξεύρεσης διαστήματος κατάλληλου για το ραντεβού. Αποτέλεσμα είναι ο ευκολότερος προσδιορισμός του διαθέσιμου χρόνου για το κλείσιμο του ραντεβού.

Χαρακτηριστικά του 'Appointment-Scheduler’

 • Ραντεβού εσωτερικών και εξωτερικών ασθενών.
 • Όλες οι λειτουργίες διεκπεραιώνονται από ‘μία οθόνη’.
 • Επιτρέπει την καταγραφή των στοιχείων τους ασθενούς.
 • Προγραμματισμός ραντεβού βάσει αναγκών (Ασθενής/Κλινική/Ιατρός/Διαγνωστική συσκευή).
 • Αναφορά του Ημερήσιου Προγράμματος ιατρών.
 • Συνολικό Πρόγραμμα ραντεβού των ιατρών.
 • Χειρισμός ραντεβού εργαστηρίων βάσει διαθέσιμων διαγνωστικών συσκευών.
 • Αναβολές και αναδιατάξεις, εμβόλιμα ραντεβού και λίστα αναμονής.
 • Επισκόπηση προηγούμενων επισκέψεων του ασθενούς.
 • Χειρισμός Τηλεφωνικών Ραντεβού.
 • Στατιστικές αναφορές.

Ραντεβού στο Ακτινολογικό Σύστημα

Το λογισμικό Ραντεβού Ασθενών ‘Appointment-Scheduler’ είναι μέρος του Ακτινολογικού Πληροφοριακού Συστήματος της CCS. Το ‘MediRIS’ είναι ένα πλήρες σύστημα πληροφοριών που διαχειρίζεται όλα τα δεδομένα, τις διαδικασίες και τη ροή εργασιών των ακτινολογικών εργαστηρίων.

Προσφέρει δυνατότητες όπως εγγραφή ασθενών, παραγγελία εξετάσεων, προγραμματισμός, δημιουργία λίστας εργασίας, πρότυπα ακτινολογίας και αναφορές και διαλειτουργικότητα PACS μέσω μηνυμάτων HL7. Ο στόχος είναι να καταστεί το έργο των ακτινολόγων πιο αποτελεσματικό, και να επιτευχθεί απτό όφελος βελτιώνοντας τόσο το κόστος όσο και την ποιότητα των υπηρεσιών.