Ψηφιακή λειτουργία Εργαστηρίου

Η Ψηφιακή λειτουργία Εργαστηρίου (paperless) είναι ο στόχος των εξελισσόμενων εργαστηρίων. Τα σύγχρονο εργαστήριο επιτυγχάνει την κατάργηση των χειρόγραφων διαδικασιών μέσω της ηλεκτρονικής διαχείρισης των δεδομένων και της κατάργησης των έντυπων παραπεμπτικών και λοιπών εντύπων.

Με την ένταξη της δημιουργίας, καταγραφής και αναφοράς δεδομένων, σε πλήρως ψηφιακό περιβάλλον το εργαστήριο μεταβαίνει από τις παραδοσιακές μεθόδους σε σύγχρονο αυτοματοποιημένο τρόπο λειτουργίας, εντάσσοντας στην καθημερινή χρήση τη ψηφιακή τεχνολογία. 

Ψηφιακή Λειτουργία ΕργαστηρίουΒασικό στοιχείο της μετατροπής δεν αποτελούν πλέον οι ίδιες οι πληροφορίες αλλά το πλαίσιό τους. Για να ενσωματωθούν σωστά τα δεδομένα, έτσι ώστε τα συστήματα να μπορούν να αυτοματοποιηθούν, απαιτείται από τους χρήστες να κατανοήσουν πώς δημιουργούνται και τι σημασία έχουν για τον οργανισμό, κάτι που συχνά παραβλέπεται. Η επίτευξη αυτή βοηθά τον οργανισμό να αντιμετωπίσει το εργαστήριο όχι ως κέντρο κόστους αλλά ως σε κέντρο παραγωγής εσόδου.

Τα εργαστηριακά δεδομένα δεν είναι απλά. Για να καταστούν χρήσιμα απαιτούνται αλλαγές που προκύπτουν με χρήη νέων δυνατοτήτων. Τέτοιες είναι η πρόσβαση σε πραγματικό χρόνο, οι συσκευές με δυνατότητα ‘IoT’, οι βελτιωμένες τεχνολογίες πρόβλεψης. Επιπλέον απαιτείται αλλαγή στη σκέψη και επαναρρύθμιση λειτουργιών, μέσω ψηφιακών μεθόδων.

 

Καταργήστε το χαρτί. Το εργαστήριο λειτουργεί πλέον ψηφιακά!

 

Οι τεχνολογίες πληροφορικής έχουν φτάσει σε υψηλό σημείο ωριμότητας. Οι επιχειρήσεις που επιτυγχάνουν να μετατρέψουν τα δεδομένα σε κατανοητή γνώση θα έχουν ένα ξεχωριστό επιχειρησιακό πλεονέκτημα τα επόμενα χρόνια. Ένα προηγμένο εργαστηριακό πληροφοριακό σύστημα (LIS) όπως το ‘MediLab LIS’, είναι το εργαλείο μετατροπής του εργαστηρίου σε ψηφιακό, επιτυγχάνοντας ολική κατάργηση του χαρτιού σε όλες τις εργαστηριακές και επιχειρησιακές λειτουργίες.