Κανόνες εγκρίσεων αποτελεσμάτων εργαστηρίου

Οι κανόνες εγκρίσεων αποτελεσμάτων εργαστηρίου είναι η ραχοκοκαλιά της επιτυχούς λειτουργίας του συστήματος  των μετρήσεων. Φέρνουν τάξη και δίνουν τη δυνατότητα να προβλέπεται η συμπεριφορά και τα αποτελέσματα.
Μέσα σε ένα εργαστήριο, οι κανόνες είναι οι προκαθορισμένες οδηγίες που υπαγορεύουν μια συνέχεια σε ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα δοκιμής. Τα εργαστήρια σίγουρα απαιτούν κανόνες. Οι κανόνες είναι γνωστοί σαν “κριτήρια επανεξέτασης” ή “οδηγίες κλινικών δοκιμών”. 

Ειδικά για την αυτοματοποιημένη έγκριση αποτελούν το φίλτρο διαχωρισμού των αποτελεσμάτων. Έτσι ζητείται έγκριση μόνο σε εκείνα που είναι εκτός των ορίων των προκαθορισμένων κανόνων. Αποτέλεσμα των κανόνων και της αυτοματοποιημένης έγκρισης είναι η δραστική μείωση του χρόνου διάθεσης των αποτελεσμάτων.

Υπάρχουν τέσσερα επίπεδα κανόνων στο εργαστήριο:

  • Τιμές αναφοράς,
  • Έλεγχος ποιότητας,
  • Έλεγχος δέλτα,
  • Σημάνσεις (flags).

Ένα μη φυσιολογικό αποτέλεσμα σε οποιαδήποτε από αυτές τις κατηγορίες μπορεί να προκαλέσει μια συγκεκριμένη και προκαθορισμένη απάντηση. Ενα δείγμα ασθενούς ολοκληρώσει τη δοκιμή χωρίς να παραβιάσει κανέναν από τους προκαθορισμένους κανόνες. Τότε τα αποτελέσματα της εξέτασης απελευθερώνονται χωρίς επιπλέον ενέργεια, για διάθεση στους ιατρούς.

Κανόνες στη διαδικασία εργαστηριακών δοκιμών

Οι κανόνες εγκρίσεων αποτελεσμάτων εργαστηρίου μπορούν να εφαρμοστούν μέσω αυτοματισμού, με τη χρήση σύγχρονων συστημάτων διαχείρισης δεδομένων. Γνωστή ως ‘autoverification’, αυτή η διαδικασία όχι μόνο βελτιώνει την ποιότητα αλλά προσφέρει μείωση τόσο στα χρόνο όσο και στο κόστος. Ο χρόνος για επικύρωση των φυσιολογικών αποτελεσμάτων, αφιερώνεται τώρα μόνο σε όποια απαιτούν προσοχή. Επειδή κάθε εργαστήριο είναι διαφορετικό, απαιτούνται ειδικοί και διαφορετικοί κανόνες για το καθένα. Έτσι οι κανόνες μπορούν να εκφρασθούν κατάλληλα ώστε να καλύψουν τις συγκεκριμένες ανάγκες κάθε εργαστηρίου.

κανόνες εγκρίσεων αποτελεσμάτων εργαστηρίου

Για πολλά εργαστήρια, η αυτοματοποίηση δεδομένων είναι ένα πρώτο σημαντικό βήμα προς αύξηση της αποδοτικότητας. Ο αυτοματισμός που προσφέρει ένα προηγμένο σύστημα LIS -όπως το ‘MediLab LIS’, βοηθά τα εργαστήρια να επιτύχουν τους βασικούς τους στόχους. Από τα προαναλυτικά έως τα μετα-αναλυτικά στοιχεία, ο αυτοματισμός προσφέρει αύξηση στην ικανότητα ελέγχου, βελτίωση χρόνου ολοκλήρωσης και ελαχιστοποίηση σο ανθρώπινο σφάλμα. Μπορεί επίσης να προσφέρει σημαντική εξοικονόμηση κόστους. Διατηρεί το εξειδικευμένο προσωπικό επικεντρωμένο στις πιο ουσιαστικές εργασίες. Διαθέτει άμεσα τις κρίσιμες πληροφορίες στα χέρια των φροντιστών και των ιατρών που αποφασίζουν τη θεραπεία. Επειδή η μείωση του προσωπικού έχει γίνει ανάγκη στα σημερινά κλινικά εργαστήρια, η αξία του αυτοματισμού γίνεται ακόμη πιο εμφανής.

Το ‘MediLab LIS’ και κανόνες αυτόματης έγκρισης

Το Εργαστηριακό Πληροφοριακό Σύστημα ‘MediLab LIS’ έχει σχεδιαστεί για τις λειτουργικές ανάγκες των κλινικών εργαστηρίων. Είναι διαδικτυακή εφαρμογή και πελάτης-διακομιστής με βελτιωμένες δυνατότητες προσαρμογής, επιτρέποντας μια ευέλικτη και γρήγορη εφαρμογή συστήματος σε οποιοδήποτε εργαστηριακό περιβάλλον υγείας, προσφέροντας πρόσβαση μέσω tablet και smartphone. Το ‘MediLab LIS’ είναι μία από τις πιο ισχυρές, παραγωγικές, εξειδικευμένες και ολοκληρωμένες λύσεις εργαστηριακών συστημάτων πληροφοριών που διατίθενται σήμερα στην Ευρώπη.

Παρέχει εκτεταμένη υποστήριξη στις καθημερινές διαδικασίες και δεδομένα. Σε καθημερινή βάση χιλιάδες γιατροί και επαγγελματίες υγείας σε εκατοντάδες ιατρικά εργαστήρια παρέχουν ακριβή, έγκαιρη και ασφαλή φροντίδα στους ασθενείς τους. Αποτέλεσμα των προηγμένων δυνατοτήτων του είναι η εύκολη προσαρμογή του στις ιδιαίτερες λειτουργικές απαιτήσεις των εργαστηρίων.

Τελικά, από την εμπιστευτικότητα του ασθενούς μέχρι την ανταλλαγή αποτελεσμάτων των ασθενών και από τους κανόνες των ειδικών έως τη νοημοσύνη του ‘MediLab LIS’, όλα έχουν ρυθμιστεί για να βελτιστοποιήσουν τις εργαστηριακές επιδόσεις και να συμβάλουν στη βελτίωση της ποιότητας της περίθαλψης και της ασφάλειας των ασθενών.