Διαχείριση εξετάσεων COVID

Η εφαρμογή ‘SARS-CoV-2’ για τη Διαχείριση εξετάσεων COVID-19, είναι ένα υποσύστημα του πληροφοριακού συστήματος εργαστηρίων ‘MediLab LIS‘. 

Το λογισμικό υποστηρίζει ολόκληρη τη διαδικασία ελέγχων εξεταζόμενων για COVID. Από την προσέλευση, λήψη δείγματος, εισαγωγή και διαχείριση παραπεμπτικού, συνεχίζοντας με την εκτέλεση των εξετάσεων και λήψη αποτελεσμάτων από τους αυτόματους αναλυτές PCR, τον έλεγχο – τελική έγκριση, την εκτύπωση και τελικά την αποστολή των αποτελεσμάτων στους εξεταζόμενους, με ταυτόχρονη ενημέρωση της Εθνικής βάσης δεδομένων COVID, μέσω διαλειτουργικότητας.

Ενημέρωση του Εθνικού Μητρώου COVID

Η εφαρμογή υποστηρίζει τη μαζική αποστολής εξετάσεων PCR και Rapid Test στο Εθνικό Μητρώο COVID-19 της ΗΔΙΚΑ-ΕΟΔΥ, των πολιτών που προσέρχονται αυτοβούλως για έλεγχο, με ή χωρίς παραπεμπτικό από Μονάδα Υγείας ή από κλιμάκιο ΕΟΔΥ, ΓΓΠΠ και ΚΟΜΥ.

Προϋπόθεση για την αποστολή των παραπάνω αποτελεσμάτων είναι η ύπαρξη του Μοναδικού Αριθμού ελέγχου που δίνει το μητρώο COVID-19 ή ο ΕΟΔΥ. Αντίστοιχα για αλλοδαπούς πολίτες  εισερχόμενους στα σύνορα της χώρας, ο μοναδικός αριθμός Passenger Locator Form (PLF). Το σύστημα SARS-COV-2 του ‘MediLab LIS’ αποστέλλει τα αποτελέσματα αφού έχουν εγκριθεί κατάλληλα βάσει των διαδικασιών του εργαστηρίου και αφού έχει γίνει πρόσθετη επιβεβαίωση για την αποστολή αυτή. Επίσης για την αποστολή στο Εθνικό Μητρώο COVID, ταυτοποιείται ο εξεταζόμενος με ΑΜΚΑ, ΕΚAΑ, Αριθμό Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Αριθμό Διαβατηρίου. Πρόσθετα πεδία είναι απαραίτητα ανάλογα με το είδος της ταυτοποίησης.

Για την παραπάνω διαδικασία πρέπει ο ιατρός που χειρίζεται το αίτημα να έχει δηλώσει στην ΗΔΙΚΑ το λογαριασμό του, προκειμένου να γίνει η αποστολή αποτελεσμάτων μέσω της εφαρμογής ‘COVID API’ της ΗΔΙΚΑ. Οι εξετάσεις που θα αποσταλούν πρέπει να είναι οπωσδήποτε εγκεκριμένες και να έχει συμπληρωθεί ο αριθμός παραπεμπτικού ή ο Μοναδικός αριθμός Passenger Locator Form (PLF). Η συμπλήρωση υλοποιείται είτε στην οθόνη της παραγγελίας στο MEDILAB στη στήλη «Αρ. Εντολής» είτε μέσα στην εφαρμογή COVID API στη ίδια στήλη, 

Παραπεμπτικό εξέτασης για SARS-CoV-2

Η παρακάτω εικόνα δείχνει το έντυπο του παραπεμπτικού με τα:
1) Barcode που είναι ο αριθμός του παραπεμπτικού που έχει εκδοθεί ως Μοναδικός Αριθμός ελέγχου (έχει δοθεί από το μητρώο COVID-19 ή ΕΟΔΥ) και
2) Μοναδικό Αριθμός Passenger Locator Form (PLF) που είναι ο κωδικός που λαμβάνει κάθε ταξιδιώτης που συμπληρώνει το PLF πριν την είσοδό του στη Ελλάδα.

 Η εφαρμογή επιτρέπει ειδικά για τις εξετάσεις COVID, την αυτόματη παραλαβή δείγματος χωρίς προηγούμενη σάρωση του barcode. Ταυτόχρονα για τη διευκόλυνση της εισαγωγής του αποτελέσματος ορίζεται ‘default’ τιμή αποτελέσματος η τιμή ‘Αρνητικό’. Στην συνέχεια το εργαστήριο πρέπει να χαρακτηρίσει μόνο τα δείγματα που είναι θετικά, μειώνοντας έτσι τον όγκο εργασίας. Επιπλέον όταν υπάρχει παραλαβή του αποτελέσματος από εξωτερικό εργαστήριο, στο μήνυμα HL7 μεταφέρεται ο αριθμός παραγγελίας του εξωτερικού εργαστηρίου (ref. number) στο οποίο διενεργήθηκε η εξέταση COVID-19. Ο αριθμός αυτός καταγράφεται στην βάση δεδομένων ώστε να μπορεί να ελεγχθεί η ορθότητα της προέλευσης των δειγμάτων.

Απαιτούμενα Στοιχεία από το Υπουργείο Υγείας

Στο πίνακα του Υπουργείου Υγείας ζητείται η συμπλήρωση των παρακάτω πληροφοριών:

  • Μοναδικός Κωδικός Περιστατικού : Είναι ο μοναδικός κωδικός παρακολούθησης του εργαστηρίου.
  • Όνομα και Επώνυμο του εξεταζόμενου
  • Αριθμός Παραπεμπτικού : Αναγράφεται στο έντυπο παραπομπής, που συνοδεύει το δείγμα που έχει συλλεχθεί.
  • ΑΜΚΑ / Αριθμός Ταυτοποιητικού Εγγράφου : Το στοιχείο ταυτοποίησης του ασθενή (ΑΜΚΑ, διαβατήριο, ταυτότητα κλπ.)
  • Ημερομηνία Λήψης Δείγματος : Η ημερομηνία που πραγματοποιήθηκε η λήψη του δείγματος.
  • Ημερομηνία Έκδοσης Αποτελέσματος : Η ημερομηνία που εκδόθηκε το αποτέλεσμα του ελέγχου
  • Αποτέλεσμα : Το αποτέλεσμα του ελέγχου. Θα πρέπει να επιλεγεί μια από τις παρακάτω τιμές: 1. Θετικό 2. Αρνητικό 3. Αδιευκρίνιστο 4. Ακατάλληλο Δείγμα
  • Μέθοδος Διάγνωσης : Η μέθοδος διάγνωσης που εφαρμόστηκε. Θα πρέπει να επιλεγεί μια από τις παρακάτω τιμές: 1. Μοριακός Έλεγχος με real time PCR δειγμάτων σιέλου, 2. Μοριακός Έλεγχος με real time PCR κλινικών δειγμάτων αναπνευστικού, 3. Ταχεία δοκιμασία ανίχνευσης αντιγόνου σε δείγματα του αναπνευστικού
  • Ζητήθηκε Από : Η μονάδα υγείας ή ο φορέας / ιδιώτης που ζήτησε την διενέργεια του ελέγχου.

Τέλος, επιπλέον των παραπάνω, η εφαρμογή για τη Διαχείριση εξετάσεων COVID, συμπεριλαμβάνει και την εξαγωγή σε excel, των εξετάσεων που διενεργήθηκαν, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Υπουργείου Υγείας. Επίσης υποστηρίζει αυτόματη εξαγωγή αρχείου PDF με το αποτέλεσμα της εξέτασης, μέσω Web Service που περιλαμβάνεται. 

Επιπρόσθετα, εφόσον το εργαστήριο το επιθυμεί, το ‘MediLab LIS’ υποστηρίζει και την αυτόματη αποστολή e-mail με τα αποτελέσματα των εξετάσεων των εξεταζόμενων.