Διαδικτυακή Πύλη Εργαστηρίου

Η Διαδικτυακή Πύλη Εργαστηρίου είναι ένα λογισμικό διαδικτύου, που προσφέρει στους ασθενείς και τους εξεταζόμενους ηλεκτρονική πρόσβαση στα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεών τους.

Διαδικτυακή Πύλη Εργαστηριακών Αποτελεσμάτων

Η πύλη είναι ένας ασφαλής και εύχρηστος ιστότοπος. Παρέχει στους ασθενείς και τις οικογένειές τους 24ωρη πρόσβαση στα αποτελέσματα του εργαστηρίου. Χρησιμοποιεί σύγχρονη τεχνολογία κρυπτογράφησης για την παροχή ασφαλούς επικοινωνίας μεταξύ των ασθενών και της πύλης. Επίσης υποστηρίζει έλεγχο ταυτότητας πολλαπλών παραγόντων.

Υποστηρίζει την πλήρη ενσωμάτωση του συστήματος παραγγελιών εξετάσεων αλλά και τη διαδικασία της παράδοσης των εργαστηριακών αποτελεσμάτων. Μειώνει το χρόνο του εργαστηριακού κύκλου, από την παραγγελία έως την  παράδοση των αποτελεσμάτων, στους ασθενείς και στους ιατρούς τους.

Είσοδος – Έλεγχος στοιχείων – Ταυτοποίηση

Η σύνδεση ασθενούς στην πύλη απαιτεί από τον ασθενή να επαληθεύσει την ταυτότητά του. Μόλις συνδεθεί ο ασθενής θα λάβει έναν κωδικό επαλήθευσης μιας χρήσης, μέσω email ή μηνύματος κειμένου. Ο κωδικός αυτός φτάνει στο κινητό τους ασθενούς μέσα σε ένα λεπτό από την υποβολή του αιτήματος. Εάν ο ασθενής δεν έλαβε τον κωδικό, μπορεί να ζητήσει ξανά έναν νέο. Ο κωδικός εμφανίζεται στο μήνυμα, απ’ όπου ο ασθενής τον αντιγράφει και τον επικολλά στο πλαίσιο κωδικού ασφαλείας (log-in) της πύλης.

Έλεγχος ταυτότητας πολλαπλών παραγόντων

Ο έλεγχος ταυτότητας που χρησιμοποιεί δύο ή περισσότερους παράγοντες είναι μια διαδικασία που ζητά από το χρήστη μία πρόσθετη μορφή αναγνώρισης. Για παράδειγμα, ζητά  από τον χρήστη να δηλώσει τον κωδικό που του στέλνει η πύλη στο κινητό του τηλέφωνο ή να  σαρώσει τα δακτυλικά του αποτυπώματα. Όταν η διαδικασία ταυτοποίησης του χρήστη ζητά μόνο ένα κωδικό πρόσβασης για τον έλεγχο ταυτότητας, το σύστημα είναι μερικώς μη ασφαλές. Εάν ο κωδικός πρόσβασης είναι αδύναμος ή μπορεί να έχει εκτεθεί αλλού, τότε δεν μπορεί να γίνει αντιληπτό από το λογισμικό της πύλης, αν συνδέεται πράγματι ο χρήστης ή ένας εισβολέας με το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής του.

Η χρήση δεύτερης μορφής ελέγχου ταυτότητας, αυξάνει την ασφάλεια, καθώς αυτόν τον δεύτερο πρόσθετο παράγοντα δεν τον διαθέτει ο εισβολέας. Ο έλεγχος ταυτότητας πολλαπλών παραγόντων απαιτεί δύο ή περισσότερες από τις ακόλουθες μεθόδους ελέγχου ταυτότητας:

  • Κωδικός πρόσβασης.
  • Αξιόπιστη συσκευή που δεν αντιγράφεται, όπως τηλέφωνο ή κλειδί υλικού.
  • Βιομετρικά στοιχεία, όπως δακτυλικό αποτύπωμα ή σάρωση προσώπου.
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να διαβάσετε εδώ.
 
 

Λειτουργικά Χαρακτηριστικά Διαδικτυακής Πύλης

Η Διαδικτυακή Πύλη Εργαστηρίου διαθέτει σύγχρονο σχεδιασμό και προδιαγραφές διαλειτουργικότητας. Έχει πρόσβαση στις βάσεις δεδομένων του οργανισμού που περιέχουν τα αποτελέσματα των εξετάσεων των ασθενών. Διαθέτει Υπηρεσία Ασφαλούς Διαφύλαξης του περιεχομένου, και έτσι επιτρέπει την πρόσβαση μόνο στους εξουσιοδοτημένους ασθενείς και εξεταζόμενους. Το σύστημα Διαχείρισης Αποτελεσμάτων δίνει στο διαχειριστή του Portal πλήρη αυτονομία στο ανέβασμα και τη διαχείριση των φορμών των αποτελεσμάτων. Επιπλέον επιτρέπει τον καθορισμό των φορμών, των πορισμάτων και των εξετάσεων με τα οποία το  ‘MediLab LIS’ εφοδιάζει το δικτυακό τόπο.

  • Παρέχει τη δυνατότητα στον ασθενή να κατεβάσει τις φόρμες με τα αποτελέσματα σε μορφή pdf.
  • Χρησιμοποιεί Eλληνικά και Aγγλικά, καθώς και όποιες άλλες γλώσσες έχουν παραμετροποιηθεί στο ‘MediLab LIS’
  • Εμπεριέχει Φόρμα για την Επικοινωνία των Χρηστών με τον Οργανισμό Υγείας.
  • Ενσωματώνει εργαλείο αναζήτησης.
  • Υποστηρίζει Quick Response (QR) Codes επί των αναφορών των αποτελεσμάτων.
  • Διαθέτει τα αποτελέσματα και σε κινητές συσκευές.

Ο υπάρχον ιστότοπος του Φορέα Υγείας μπορεί να συμπεριλάβει ολόκληρη την πύλη εργαστηριακών αποτελεσμάτων ασθενών. Το λογισμικό ενσωματώνει στην πύλη τα εργαστηριακά αποτελέσματα τόσο των εσωτερικών όσο και των εξωτερικών ασθενών. Ο ασθενής, με την εγγραφή του στην πύλη, έχει πρόσβαση στα αποτελέσματα των εξετάσεών του μέσω  οποιοδήποτε προγράμματος περιήγησης, καθώς και μέσω tablet ή κινητού τηλεφώνου.

Βελτίωση της απόδοσης του εργαστηρίου

Η ευκολία πρόσβασης στην πύλη και η χρηστικότητα των λειτουργιών αυξάνει την αποτελεσματικότητα. Επιπλέον απλοποιεί την επικοινωνία και εξαλείφει τις χρονοβόρες τηλεφωνικές κλήσεις των ασθενών, ενώ μειώνει το χρόνο του προσωπικού για την παράδοση των αποτελεσμάτων. Τελικά, η διαδικτυακή πύλη εργαστηριακών αποτελεσμάτων, επιτρέπει να την πλήρη αξιοποίηση μέσω της παρακολούθησης, της μέτρησης και της ανάλυσης του τρόπου χρήσης. Αποτέλεσμα είναι η σημαντική βελτίωση της λειτουργικότητας και της απόδοσης του εργαστηρίου σας.