Αξιολόγηση Πληροφοριακού Συστήματος Εργαστηρίου

Προκειμένου να γίνει η Αξιολόγηση Πληροφοριακού Συστήματος Εργαστηρίου το πρότυπο ISO/IEC 9126 αναγνωρίζει τρείς ‘αξιολογητές’ :

  • Τον χρήστη, ο οποίος ενδιαφέρεται χρησιμοποιώντας το λογισμικό να αυξήσει την αποδοτικότητά του. Δεν ελέγχει τα εσωτερικά χαρακτηριστικά του προϊόντος κι ενδιαφέρεται για την τελική του ποιότητα.
  • Τον κατασκευαστή, ο οποίος ενδιαφέρεται περισσότερο για τα εσωτερικά
    χαρακτηριστικά του προϊόντος χωρίς αυτό να σημαίνει πως δεν εξετάζει την τελική  συμπεριφορά του.
  • Τον manager, ο οποίος ενδιαφέρεται για την απόδοση του τελικού προϊόντος σε σχέση πάντα με το κόστος για την ανάπτυξη ή απόκτησή του. Ο manager δεν εξετάζει την ύπαρξη ή την απουσία συγκεκριμένων χαρακτηριστικών. Αυτό που συνήθως αξιολογεί είναι τα οφέλη που προέκυψαν από την απόκτηση ή ανάπτυξη του λογισμικού πάντα σε σχέση με το κόστος του.

Το Εργαστηριακό Πληροφοριακό Σύστημα ‘MediLab LIS’ αποπληρώνει γρήγορα το κόστος του. Με εστίαση στους ακόλουθους τομείς προκύπτει εύκολα η αξιολόγηση της προμήθειάς του.

LIS Project Justification is easy. MediLab LIS pays for itself!

Βελτιωμένοι χρόνοι ολοκλήρωσης εξετάσεων (TAT):

Διαδικασίες που χρειάζονται ώρες μπορεί να γίνουν σε λεπτά. Το ‘MediLab LIS’ αυτοματοποιεί όλες τις χειροκίνητες διαδικασίες.

Αύξηση όγκου εκτελούμενων εξετάσεων:

Με καλύτερους χρόνους ολοκλήρωσης, επιτυγχάνεται η αύξηση του αριθμού εξετάσεων και του όγκου των ασθενών με τους υπάρχοντες αναλυτές.

Επικέντρωση στην εργασία:

Το προσωπικό του εργαστηρίου είναι σε θέση να επικεντρωθεί στο κύριο έργο του εργαστηρίου, μειώνοντας τις γραφειοκρατικές διαδικασίες.

Βελτιωμένη ασφάλεια ασθενών:

Με ταχύτερους ρυθμούς ΤΑΤ, καλύτερη πρόσβαση στα αποτελέσματα και πλήρη έλεγχο ποιότητας, βελτιώνεται η ασφάλεια των ασθενών.

Τελικά η Αξιολόγηση Πληροφοριακού Συστήματος Εργαστηρίων ‘MediLab LIS’ είναι εύκολη υπόθεση. Εύκολα προσδιορίζεται ότι το σύστημα έχει ταχύτατη απόσβεση!

Το ‘MediLab LIS’ είναι ένα πλήρες, ολοκληρωμένο και επεκτάσιμο σύστημα, με εξαιρετικά γρήγορη απόσβεση.