Πληροφοριακό Σύστημα Αιμοδοσίας
e-AIMA

Πλήρης διαχείριση όλων των λειτουργιών της αιμοδοσίας

Πληροφοριακό Σύστημα Αιμοδοσίας 'e-AIMA'

Το Πληροφοριακό Σύστημα Αιμοδοσίας ‘e-AIMA’  (Blood Bank Information System ή BBIS) εξυπηρετεί τις λειτουργικές ανάγκες των τμημάτων αιμοδοσίας των Νοσοκομείων. Επιπλέον καλύπτει τις λειτουργίες του Εθνικού και των περιφερειακών Κέντρων Αίματος. Διαχειρίζεται όλες τις εργασίες για κάθε λειτουργική ανάγκη της αιμοδοσίας. Υποστηρίζει διαχείριση αιμοδοτών, διαχείριση ασθενών, διαχείριση εξετάσεων και αποτελεσμάτων, διαχείριση παραγώγων, διασταύρωση μονάδων, αιτήσεις χορηγήσεων μονάδων, αποθέματα αίματος και παραγώγων,αποστολές και  παραλαβές μονάδων, διανοσοκομειακές δοσοληψίες, κ.λ.π. Διαθέτει προηγμένες δυνατότητες παραμετροποίησης, επιτρέποντας μια ευέλικτη και ταχεία εφαρμογή του συστήματος σε οποιαδήποτε αιμοδοσία. Ενσωματώνει τεχνολογικές λειτουργίες όπως η τεχνολογία barcode τόσο στα δείγματα όσο και στις μονάδες. Οργανώνει και αυτοματοποιεί μέσω της διασύνδεσης με τα εργαστηριακά διαγνωστικά συστήματα, τις διαδικασίες αιμοδοσίας. Παρέχει μέγιστη ασφάλεια και πλήρη έλεγχο των διαδικασιών. Αποτελεί μέρος της ιατρικής σουίτας προϊόντων της CCS, η οποία έχει ένα αποδεδειγμένο ιστορικό της συνεχούς ανάπτυξης και μια επιτυχημένη επιχειρηματική πορεία για περισσότερα από 35 χρόνια, στον τομέα του ιατρικού λογισμικού.

Χαρακτηριστικά

Διαχείριση Αιμοδότη

 • Βελτιστοποιεί τη διαδικασία εισαγωγής δεδομένων για τη συμπλήρωση του εντύπου του αιμοδότη.
 • Επιτρέπει τη δημιουργία παραγώγων πριν ή μετά τις ορολογικές εξετάσεις.
 • Ειδοποιεί για το ιατρικό ιστορικό και το ιστορικό αιμοδοσιών του αιμοδότη κατά την εκάστοτε νέα αιμοληψία.
 • Προσφέρει πλήρως προσαρμόσιμο έντυπο αιμοδότη με βάση τις γενικές εθνικές απαιτήσεις αλλά και ειδικές απαιτήσεις της κάθε αιμοδοσίας.
 • Υποστηρίζει την έκδοση μαγνητικής κάρτας αιμοδότη.

Διαχείριση Παραγώγων

 • Υποστηρίζει την αυτόματη δημιουργία των παραγώγων με αυτόματο υπολογισμό της ημερομηνίας λήξης.
 • Απελευθερώνει τα παράγωγα μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των ορολογικών εξετάσεων.
 • Δημιουργεί αυτόματα την ετικέτα κάθε παραγώγου.
 • Υποστηρίζει πολλαπλές διασταυρώσεις για τα παράγωγα.
 • Απαγορεύει τη μετάγγιση αποτυχημένων διασταυρώσεων ή ληγμένων μονάδων.

Διαχείριση Ασθενή

 • Επικοινωνεί σε πραγματικό χρόνο με HIS και LIS.
 • Ανακτά τις πληροφορίες του ασθενή από άλλα συστήματα (εθνικά ή τοπικά)
 • Επιτρέπει την εισαγωγή με πληκτρολόγηση, των πληροφοριών που δεν ανακτώνται έτοιμες.
 • Διατηρεί ιστορικό όλων των μεταγγίσεων και των αντιδράσεων.

Διαχείριση Εργαστηριακών Εξετάσεων

 • Το e-AIMA ενσωματώνει όλες τις απαραίτητες λειτουργίες για τις απαιτούμενες εξετάσεις.
 • Αποθηκεύει  και ανακτά όλα τα αποτελέσματα των εξετάσεων.
 • Διεξάγει Αιματολογικές, Ανοσολογικές, ΑΒΟ και ορολογικές εξετάσεις σε μονάδες και αιμοδότες.

Κλινικές έρευνες, Διασταυρώσεις, Μεταγγίσεις, Αντιδράσεις

 • Διαχειρίζεται αιτήσεις για μετάγγιση, χειροκίνητα ή αυτόματα.
 • Αναζητά τις συμβατές μονάδες
 • Υποστηρίζει πολλαπλές διασταυρώσεις.
 • Προσφέρει δυνατότητα κάλυψης συμβατότητας για περισσότερους του ενός ασθενείς.
 • Εκτυπώνει ετικέτες για τις διασταυρώσεις.
 • Καταγράφει το προσωπικό που έχει αναλάβει τη μετάγγιση, την ώρα έναρξης και λήξης της μετάγγισης καθώς και αντιδράσεις.

Αναφορές και Στατιστικά

 • Παράγει αναφορές που περιλαμβάνουν: έκθεση παρενεργειών, εκθέσεις ασκού, κλινικές έρευνες, τα αποθέματα, τους χορηγούς και τους καταλόγους των ασθενών, αιμοδοτών κλπ
 • Παράγει τα έγγραφα που απαιτούνται από την εθνικές οδηγίες-νομοθεσία.
 • Διαθέτει εκτεταμένες αναφορές με βάση τα κριτήρια που επιθυμεί ο χρήστης.
 • Εξάγει τις αναφορές σε Excel ή PDF.

Άλλα Χαρακτηριστικά

 • Εμπεριέχει λειτουργίες για τη διαχείριση συλλόγων αιμοδοτών και αιμοληψιών εξορμήσεων.
 • Υποστηρίζει την αποστολή και λήψη των μονάδων αίματος και των παραγώγων μεταξύ των αιμοδοσιών των νοσοκομείων.
 • Γνωστοποιεί τη λήξη ή την ακαταλληλότητα μονάδας αίματος (λιγότερη ποσότητα, αντιδραστική, πήξη, αιμόλυση, θετικές ορολογικές εξετάσεις) και παρακολουθεί την καταστροφής της.
 • Καταγράφει τις ενέργειες και διαθέτει πλήρη ιχνηλασιμότητα.
 • Προσφέρει απομακρυσμένη πρόσβαση μέσω διαδικτύου.
 • Υποστηρίζει χρήστες με διαφορετικό επίπεδο πρόσβασης και διαφορετικές εξουσιοδοτήσεις και ευθύνες.
 • Ενσωματώνει δικαιώματα πρόσβασης ανά χρήστη, με βάση ρόλους χρηστών
 • Υποστηρίζει ψηφιακές υπογραφές καθώς και αρχεία καταγραφής δραστηριότητας των χρηστών.
 • Εμπεριέχει λειτουργία για τη χρήση βραχιολιών RFID, για την αναγνώριση των χρηστών και της ψηφιακής υπογραφής τους.
 • Διαθέτει λειτουργία για επισήμανση των μονάδων με βάση το ISBT 128.

Οφέλη

 • Αυξάνει την αποτελεσματικότητα και την παραγωγικότητα του προσωπικού.
 • Ενοποιεί τη λειτουργία των αιμοδοσιών και των διαθέσιμων πόρων.
 • Βελτιώνει την αποδοτικότητα του προσωπικού και τα στάδια εργασίας
 • Αυτοματοποιεί την καθημερινή ροής εργασίας.
 • Εξαλείφει τη χρονοβόρα εργασία που σχετίζεται με τη διαχείριση εγγράφων.
 • Παρέχει πλήρη ιχνηλασιμότητα όλων των διαδικασιών της αιμοδοσίας.
 • Διαθέτει πλήρη μέτρα ασφάλειας και ελέγχου (εγκρίσεις – απελευθερώσεις).
 • Συνεργάζεται με άλλα Ιατρικά Πληροφοριακά Συστήματα (LIS, HIS, EMR).

Το πληροφοριακό σύστημα Αιμοδοσίας  ‘e-AIMA’ υποστηρίζεται από μηχανικούς και τεχνικούς με εκτεταμένη εμπειρία και γνώση της ιατρικής πληροφορικής, που αποτελούν εγγύηση για τη συντήρηση και την τεχνική υποστήριξη.

Λογισμικό ελέγχου “ασθενούς – μεταγγιζόμενης μονάδας

Το εξειδικευμένο λογισμικό ‘Patient Safety’ εξυπηρετεί το στόχο για ασφαλέστερες μεταγγίσεις αίματος στους ασθενείς. Εκμηδενίζει την πιθανότητα λάθους, καθώς διαχειρίζεται όλες τις μεταγγίσεις στα χειρουργεία. Ταυτόχρονα διευκολύνει τις βέλτιστες πρακτικές, μειώνει τα σφάλματα και βελτιώνει τη ροή εργασίας. Επιπλέον βελτιώνει την ποιότητα της περίθαλψης και παρέχει δυνατότητες εξοικονόμησης κόστους.

Εκμηδενίζει τις λανθασμένες μεταγγίσεις

Πληροφοριακό Σύστημα Αιμοδοσίας ‘e-AIMA’

Βήμα 1 : Σαρώστε το barcode στο βραχιολάκι τους ασθενούς.
Blood Bank Information System

Βήμα 2 : Σαρώστε το barcode στη μονάδα αίματος
Το πράσινο ‘ΟΚ’ στην οθόνη του κινητού επιβεβαιώνει την συμβατότητα.Το κόκκινο σταματά την εξέλιξη προφυλάσσοντας τον ασθενή από ανεπιθύμητες καταστάσεις.

Βελτίωση ποιότητα υπηρεσιών υγείας

Το λογισμικό παρέχει αναφορές που βοηθούν στην λήψη αποφάσεων για την συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας προς τους ασθενείς.

 • Βελτιώνει τη διαδικασία μεταγγίσεων.
 • Βοηθά την επικέντρωση στη διαδικασία και στη συμβατότητα.
 • Προσδιορίζει διαδικασίες που απαιτούν εξορθολογισμό.
 • Αναγνωρίζει διοικητικά θέματα που επιδέχονται αλλαγή ώστε να επιτυγχάνεται εξοικονόμηση χρόνου και μείωση κόστους.

Ενσωμάτωση στον Ιατρικό φάκελο

H εξάλειψη των λαθών είναι ο θεμελιώδης στόχος όλων των επαγγελματιών υγείας στο νοσοκομειακό περιβάλλον. Μέσα από την πλατφόρμα λογισμικού «Patient Safety” η λύση της CCS συνδέει τα εργαστηριακά επικυρωμένα αποτελέσματα του αίματος με τον ασθενή δέκτη, σε άμεση σύνδεση με τον ιατρικό φάκελο του ασθενούς (EMR). Η μέθοδος βελτιώνει τη ροή εργασίας και βοηθά στη βελτίωση της ασφάλειας των ασθενών, παρέχοντας ταυτόχρονα και βελτίωση κόστους.