Λογισμικό βιοπαθολογικών - μικροβιολογικών εργαστηρίων

Το λογισμικό βιοπαθολογικών – μικροβιολογικών εργαστηρίων είναι εξειδικευμένο λογισμικό για τη διαχείριση ιατρικών εργαστηρίων. Υποστηρίζει τη συλλογή δειγμάτων, την επεξεργασία και προσδιορισμό αποτελεσμάτων και την τελική παράδοση στον εξεταζόμενο. Η ολοκληρωμένη διαχείρηση των δεδομένων και η διάθεσή τους για άμεση χρήση, μεγιστοποιεί την αποτελεσματικότητα των εργαστηριακών λειτουργιών.

λογισμικό βιοπαθολογικών - μικροβιολογικών εργαστηρίων

Το λογισμικό βιοπαθολογικών – μικροβιολογικών εργαστηρίων ‘MediLab LIS’ βοηθά το προσωπικό των εργαστηρίων να εξοικονομεί χρόνο κατά τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων. Αποτέλεσμα είναι ότι το εργαστήριο επιτυγχάνει τελικά ταχύτερη και πιο αποτελεσματική ολοκλήρωση. Κάθε εργαστήριο για να παραμείνει  ανταγωνιστικό σήμερα, απαιτεί ευρύτερα και πιο ισχυρά λογισμικά διαχείρισης δεδομένων.

Η ιατρική εργαστηριακή πληροφορική πρέπει να καλύψει πολλές και διαφορετικές ανάγκες:

 • Αίτηση για εργαστηριακές εξετάσεις και παραλαβή δειγμάτων
 • Προετοιμασία εξετάσεων, Επεξεργασία από LIS, Αποτελέσματα, Καταγραφή και επαλήθευση
 • Προγραμματισμός εργαστηριακών εξετάσεων
 • Προ-προγραμματισμένη διαδικασία εξέτασης
 • Παρακολούθηση δειγμάτων και επιτήρησης
 • Κατασκευή και Απογραφή Αντιδραστηρίων και άλλων μέσων
 • Διαλειτουργικότητα και ανταλλαγή δεδομένων
 • Διανομή αποτελεσμάτων και αναφορών
 • Στατιστική ανάλυση και επιτήρηση
 • Εκπαίδευση
 • Διαχείριση Πόρων
 • Πιστοποιήσεις / Αδειοδοτήσεις
 • Διαχείριση και Διασφάλιση Ποιότητας (QC/QA)
 • Ασφάλεια Εργασίας και Διερεύνηση Ατυχημάτων
 • Ανάκτηση σε καταστροφή
 • Πολιτικές και διαδικασίες
 • Προϋπολογισμοί και χρηματοδότηση
 • Τιμολόγηση εξετάσεων
 • Υποστήριξη Σχέσεων Πελατών

Αντιμετωπίζοντας τις προκλήσεις

Ο εργαστηριακός εξοπλισμός είναι πλέον πιο διαδραστικός, λόγω των τεχνολογικών εξελίξεων.  Η εξέλιξη αυτή επιτρέπει τη χρήση μεγάλων δικτύων ολοκληρωμένων εργαστηριακών διαγνωστικών και πληροφοριακών συστημάτων. Αποτέλεσμα είναι η μετακίνηση των διαγνωστικών εξετάσεων από ένα τοπικό μοντέλο σε ένα μοντέλο διαδικτύου. Είναι πλέον απόλυτη εργαστηριακή ανάγκη η παροχή ανταγωνιστικών χρόνων TAT,  η αξιοπιστία των αποτελεσμάτων καθώς και οι προσαρμοσμένες τελικές εκθέσεις και πορίσματα. Επιπλέον η ικανότητα ελέγχου κόστους παραγωγής είναι άκρως απαραίτητη, ώστε να επιτυγχάνεται το καλύτερο δυνατό ROI.

Τελικά το κλειδί για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων είναι η σωστή τεχνολογική υποδομή. Το ‘MediLab LIS’ αποτελεί για τα βιοπαθολογικά εργαστήρια μία στιβαρή πλατφόρμα διαχείρισης, προσαρμοσμένη στις πραγματικές ανάγκες. Μία πλατφόρμα που καλύπτει όλες τις δραστηριότητες του σύγχρονου εργαστηρίου. Η CCS είναι η κορυφαία εταιρεία, στο λογισμικό βιοπαθολογικών – μικροβιολογικών εργαστηρίων, με εκατοντάδες μεγάλες εγκαταστάσεις σε Ελλάδα και εξωτερικό.

 

Η CCS, έχει ένα αποδεδειγμένο ιστορικό συνεχούς ανάπτυξης Ιατρικών Πληροφοριακών Συστημάτων και μια επιτυχημένη επιχειρηματική πορεία στην Ιατρική Πληροφορική για 35 και πλέον έτη.