Ηλεκτρονικός Ιατρικός Φάκελος
MediFile
Διαχείριση Νοσηλείας και Ιστορικού Ασθενών

Ηλεκτρονικός Ιατρικός Φάκελος Ασθενών ‘MediFile EMR’

Ο Ηλεκτρονικός Ιατρικός Φάκελος Ασθενών MediFile E.M.R. είναι μία ισχυρή, ασφαλής και επεκτάσιμη πλατφόρμα. Παρέχει εύκολη και άμεση πρόσβαση στα δεδομένα των ασθενών. Προσφέρει στους επαγγελματίες υγείας τις πληροφορίες του ιατρικού φακέλου του ασθενούς. Η πρόσβαση επιτρέπεται από οποιαδήποτε φυσική θέση και συσκευή στο διαδίκτυο, αρκεί να εξασφαλίζονται τα απαιτούμενα ειδικά δικαιώματα πρόσβασης και χρήσης.

Ολοκληρωμένη και συνεκτική λύση

 • Διαχείριση της άφιξης και καταχώρησης των ασθενών, του ιστορικού τους, οικογενειακό και ατομικό αναμνηστικό, τρόπου ζειν – κοινωνικό ιστορικό, νοσηλείες, χρόνιες παθήσεις και φαρμακευτική αγωγή, αλλεργίες, επεμβάσεις και όλα τα κλινικά στοιχεία.
 • Παραμετρική προσαρμογή της παρακολούθησης ασθενών ανά μονάδα θεραπείας (ΜΕΘ, χειρουργεία, κλπ) μέσω διεπαφής (δέντρο πλοήγησης).
 • Διαδικασίες ελέγχου για την πορεία και τα στάδια της φροντίδας του ασθενούς (εξετάσεις, διαγνώσεις, αγωγές, πορεία νόσου, κλπ).
 • Παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο των αποτελεσμάτων εξετάσεων, όπως αυτά γίνονται διαθέσιμα από LIS, RIS, AP-LIS, PACS κ.α. ιατρικά συστήματα.
 • Πρόσβαση σε παραγγελία εξετάσεων και αποτελέσματα στους ιατρούς των κλινικών μέσω εφαρμογών περιήγησης στο Web.
 • Καθορισμό κανόνων εξετάσεων, σύμφωνα με τα ιατρικά πρωτόκολλα.

Δυνατότητες Πληροφόρησης

Το MediFile EMR διαθέτει ισχυρό σύστημα αναφορών, προσαρμόσιμων στις λειτουργικές απαιτήσεις του νοσοκομείου.

 • Αναλυτική και σύντομη παρουσίαση των αποτελεσμάτων των εξετάσεων και προεπισκόπηση σε ένα διάγραμμα ή σε μορφή πίνακα.
 • Παρουσίαση σε μορφή PDF ακτινοδιαγνωστικών, παθολογοανατομικών και λοιπών πορισμάτων, με δυνατότητα προεπισκόπησης εικόνας DICOM/JPG.
 • Εκτεταμένες δυνατότητες παρουσίασης/εκτύπωσης, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών των αποτελεσμάτων, crosstabs, καθώς και διαγραμμάτων σύγκρισης.

Αυτοματισμός και Διαχείριση

Ο Ηλεκτρονικός Ιατρικός Φάκελος Ασθενών ‘MediFile EMR’ παρέχει μια πληθώρα επιλογών και λειτουργιών. Ο στόχος είναι η ενίσχυση της καθημερινής παρακολούθησης της πορείας του ασθενούς. Προσφέρει ρυθμίσεις για τα επίπεδα πρόσβασης, τα προνόμια των χρηστών, την ιεράρχηση των εργασιών και των κανόνων επικύρωσης. Επίσης προσφέρει ταχύτατη και αυτοματοποιημένη ροή δεδομένων υγείας, με πλήρη έλεγχο του ασθενούς.

Διαθέτει σπονδυλωτή δομή (Modular) που επιτρέπει τη σταδιακή εγκατάσταση του συστήματος. Επεκτείνεται εύκολα σε περισσότερες κλινικές σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τις ανάγκες του νοσοκομείου.

Barcode, NFC, τεχνολογία RFID

 • Υποστηρίζει δικαιώματα πρόσβασης ανά χρήστη με βάση το ρόλο, ψηφιακές υπογραφές και αρχεία καταγραφής δραστηριότητας των χρηστών.
 • Προσφέρει αναλυτική παρουσίαση των αποτελεσμάτων των εξετάσεων, με ακριβείς πληροφορίες για την τελική διάγνωση.

Υποστήριξη tablets και κινητών τηλεφώνων

Η ικανότητα αυτή του ‘MediFile EMR’ προσφέρει στους θεράποντες ιατρούς πλήρη πρόσβαση στο ιατρικό ιστορικό του ασθενούς. Η πρόσβαση γίνεται από οποιαδήποτε φυσική θέση, με διαδικτυακή πρόσβαση.

Αποτελέσματα στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών

Το λογισμικό ‘MediFile EMR’ διαθέτει αυτόματη παρουσίαση των αποτελεσμάτων, αμέσως μόλις εγκριθούν από τους εργαστηριακούς ιατρούς. Η ιδιότητα αυτή καλύπτει την ανάγκη  άμεσης επισκόπησης σε μονάδες Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ). Το σχετικό λογισμικό “Lab on line”, λειτουργεί μέσα από μεγάλες επίτοιχες οθόνες αλλά και οθόνες αφής.

 • Υποστηρίζει οθόνες αφής σε τμήματα Επειγόντων Περιστατικών ΤΕΠ.
 • Τροφοδοτεί σε πραγματικό χρόνο τα αποτελεσματα χωρίς επέμβαση του ιατρού.
 • Ειδοποιεί αυτόματα για παθολογικές τιμές που βασίζονται σε προκαθορισμένες ρυθμίσεις.
 • Προσφέρει πλήρη πρόσβαση στα δεδομένα του ιστορικού του ασθενούς.

 

Έξυπνα Έντυπα

Το MediFile EMR διαθέτει μία ολοκληρωμένη μέθοδο που αναγνωρίζει αυτόματα κάθε εσωτερικό ή εξωτερικό έγγραφο σχετικό με τον ασθενή. Έτσι αρχειοθετεί τα έντυπα στο ιστορικό του ασθενούς χωρίς άλλη παρέμβαση του χειριστή. Στην διαδικασία αυτή συμπεριλαμβάνονται και χειρόγραφα έγγραφα ή εικόνες.

 


Ο Ιατρικός Φάκελος του ασθενούς στα δάχτυλά σας. Οπουδήποτε – Οποτεδήποτε!

Electronic Medical Record

Το ‘MediFile EMR’ καθορίζει έναν αποτελεσματικό σύστημα ροής δεδομένων ασθενούς. Παρέχει ακριβή, κατάλληλα και ευανάγνωστα δεδομένα που βοηθούν το προσωπικό υγειονομικής περίθαλψης στις καθημερινές τους εργασίες.

 • Βελτιστοποεί την αποθήκευση των δεδομένων του ασθενούς.
 • Ενοποιεί όλες τις εργαστηριακές εξετάσεις σε ένα σύστημα.
 • Απαλοίφει τις περιττών εργασιών.
 • Βελτιώνει την αποτελεσματικότητα του εργαστηρίου με τη συγκέντρωση της ροής εργασίας.
 • Μειώνει το χρόνο του προσωπικού επικεντρώνοντας στα νοσηλευτικά καθήκοντα και την παροχή υπηρεσιών υγείας.

Το MediFile EMR συμβάλλει στη σημαντική μείωση των δαπανών που συνδέονται με τα διοικητικά και επιχειρησιακά καθήκοντα του νοσοκομείου.

 • Περιορίζει την ανάγκη σε εξοπλισμό και πόρους που απαιτούνται και σχετίζονται κόστος συντήρησης.
 • Μειώνει το κόστος ειδικών υπολογιστών ή ειδικών κλειστών λογισμικών.
 • Μειώνει το χρόνο που σχετίζεται οργάνωση των υπηρεσιών υγείας (οι ασθενείς λαμβάνουν θεραπεία πιο γρήγορα).
 • Προσφέρει εύκολη κατάρτιση του προσωπικού μέσα από ένα απλό και εύχρηστο web interface.

Η πλατφόρμα ‘MediFile EMR’ προσφέρει διαλειτουργικότητα και συνεργάζεται με άλλα πληροφοριακά συστήματα, προσφέροντας πολλαπλά πλεονεκτήματα για τη λειτουργία ενός νοσοκομείου.

 • Εξαλείφει την χρονοβόρα εργασία που σχετίζεται με τη διαχείριση εγγράφων.
 • Επιτυγχάνει ταχύτερη παραγγελία και παράδοση των εργαστηριακών αποτελεσμάτων.
 • Επιτρέπει τη δικτύωση μεταξύ των LIS, RIS / PACS, HIS, ΗΜΥ ή ERP συστημάτων.
 • Προσφέρει εύκολη πρόσβαση από τις κλινικές μέσω web browser των κινητών συσκευών.
 • Υποστηρίζει την άμεση παρουσίαση των εξετάσεων, της αγωγής και της πορείας του ασθενούς.

Το λογισμικό Ηλεκτρονικού Φακέλου Ασθενών ‘MediFile EMR’ προσφέρει ένα πλήθος προηγμένων δυνατοτήτων προσαρμογής. Ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της εργασίας και υποστηρίζει οποιαδήποτε αλλαγή ή αυξανόμενη ζήτηση.

 • Προσφέρει σύντομο χρόνο εκμάθησης για νέο προσωπικό.
 • Διαθέτει παραμετρικές ρυθμίσεις και επιτρέπει την αλλαγή στη ροή των πληροφοριών.

Το ‘MediFile EMR’ αποτελεί μέρος της ιατρικής σουίτας προϊόντων της CCS, η οποία έχει ένα αποδεδειγμένο ιστορικό συνεχούς ανάπτυξης στον τομέα του ιατρικού λογισμικού για περισσότερα από 35 χρόνια.

'MediFile EMR mobile' για smartphones και tablets

Ηλεκτρονικός Ιαατρικός Φάκελος Ασθενών

Στην τρέχουσα ιατρική πρακτική η άμεση πρόσβαση σε υπάρχουσες κλινικές πληροφορίες είναι δύσκολη και συχνά ανεπαρκής.  Η έλλειψη υπάρχουσας πληροφόρησης συμβάλλει σε πολλές κατηγορίες ιατρικών σφαλμάτων, συμπεριλαμβανομένων των σφαλμάτων διάγνωσης και θεραπείας. Σήμερα είναι απόλυτη ανάγκη για τα νοσοκομεία και τα τμήματά τους, να υιοθετήσουν συστήματα που παρέχουν γρήγορη, πανταχού παρούσα και ενοποιημένη πρόσβαση σε όλους τους τύπους δεδομένων.

Το mobile “Medifile EMR”, παρέχει στο ιατρικό προσωπικό άμεση πρόσβαση στον Ιατρικό φάκελο από οποιοδήποτε σημείο. Εμφανίζει τις εργαστηριακές βιοπαθολογικές και ακτινολογικές διαγνωστικές εξετάσεις, την φαρμακευτική αγωγή, τις αλλεργίες, τα ζωτικά σημεία, την πορεία του ασθενούς και κάθε άλλο καταχωρημένο στοιχείο του ιστορικού του ασθενούς. Επιτρέπει τόσο την εμφάνιση των πληροφοριών του φακέλου του ασθενούς όσο και την ενημέρωσή του, από το κινητό ή το tablet.

 

Ηλεκτρονικός Ιατρικός Φάκελος Ασθενών ‘MediFile EMR’
Smart Documents

Τα ‘Smart Documents’ είναι έξυπνα έντυπα που χρησιμοποιούνται εσωτερικά στο Νοσοκομείο για την αποτύπωση των πληροφοριών του. Η συμπλήρωση γίνεται κατά την διάρκεια της νοσηλείας ή της επίσκεψής του ασθενούς στα εξωτερικά ιατρεία / επείγοντα περιστατικά. Επιπλέον καλύπτουν περιπτώσεις όπου για ένα ή περισσότερα τμήματα του Νοσοκομείου, λόγω δομής ή λόγω ελλείψεως διαθέσιμου προσωπικού είναι προσωρινά αδύνατη η αμιγής ηλεκτρονική χρήση του ιατρικού φακέλου.

Με τα έξυπνα έντυπα ο ηλεκτρονικός ιατρικός φάκελος ασθενών γίνεται εύκολος στη χρήση, σε όλα τα τμήματα και τις κλινικές του Νοσοκομείου. Αποτέλεσμα, το σύνολο του ιστορικού δεν διαχωρίζεται σε χειρόγραφο και μηχανογραφημένο. Αντιθέτως είναι όλο ενιαίο και διαθέσιμο στα τερματικά του δικτύου και στις κινητές συσκευές του Ιατρικού προσωπικού.

Είναι ‘smart documents’ διότι:

 • Το πληροφοριακό σύστημα κατά την στιγμή της εισαγωγής του ασθενούς δημιουργεί (και εκτυπώνει) τα κατάλληλα έξυπνα έντυπα ανάλογα με την αιτία προσέλευσης. Ο σχεδιασμός τους περιέχει θέσεις συμπλήρωσης της ζητούμενης πληροφορίας που θα πρέπει να συμπληρώσουν οι ιατροί και το νοσηλευτικό προσωπικό. Οι ‘θέσεις συμπλήρωσης’ είναι διαφορετικές ανά ‘έξυπνο’ έντυπο εξαρτώμενες από την διάγνωση εισόδου την διερεύνηση ή το κλινικό τμήμα το οποίο θα περιθάλψει τον ασθενή.
 • Το σύστημα υποστηρίζει τη συμπλήρωση των εντύπων με πολλούς διαφορετικούς αυτοματοποιημένους τρόπους, μεταξύ των οποίων και χειρόγραφη συμπλήρωση. Τελικά το έντυπο θα ενταχθεί στο κατάλληλο σημείο του ιατρικού φακέλου του ασθενούς μέσω αυτοματοποιημένης μαζικής σάρωσης.

Συμπλήρωση των έξυπνων εντύπων

Το πληροφοριακό σύστημα παρέχει τρείς τρόπους συμπλήρωσης των έξυπνων εντύπων:

 • Aπλή χειρόγραφη συμπλήρωση.
 • Συμπλήρωση μέσω ειδικού ‘στυλό’ που γράφει στο χαρτί με το μελάνι του ενώ ταυτόχρονα σκανάρει τα γραφόμενα μέσω μικροκάμερας ενσωματωμένης στη μύτη του στυλό.
 • Μέσω ομιλίας στο κινητό τηλέφωνο, αναγνώρισης φωνής και αυτόματης συμπλήρωσης των θέσεων – πεδίων του εντύπου.

Και οι τρείς παραπάνω μέθοδοι καταλήγουν σε αυτοματοποιημένη ένταξη των εντύπων του ασθενούς στο πληροφοριακό σύστημα. Τα έντυπα του ασθενούς δημιουργήθηκαν (και ενδεχομένως προτυπώθηκαν) κατά την προσέλευσή του. Στη συνέχεια συμπληρώνονται από το ιατρικό προσωπικό κατά την διάρκεια της νοσηλείας.

Ενσωμάτωση των Smart Documents στον Ιατρικό φάκελο

Το λογισμικό παρέχει πολλαπλές μορφές πληροφοριών που εντάσσονται στον ιατρικό φάκελο, αναλόγως της μεθόδου συμπλήρωσης:

 • Αποθήκευση της πληροφορίας με την ακριβή εικόνα του εντύπου, πολυσέλιδου ή μη. Αποθηκεύει τις πληροφορίες στο φάκελο, με μαζική σάρωση των προτυπωμένων – συμπληρωμένων εντύπων σε scanner με αυτόματο τροφοδότη. Οι σελίδες των εντύπων δεν χρειάζεται να είναι σε σειρά ούτε καν συνεχόμενες για τον ίδιο ασθενή. Το λογισμικό αναγνωρίζει αυτόματα το προτυπωμένο έντυπο, τον ασθενή, το τμήμα, και την σελίδα και συνεπώς ταξινομεί και αποθηκεύει τα σκαναριζόμενα έντυπα στον ασθενή στα κατάλληλα σημεία του ιατρικού φακέλου του.
 • Επιτρέπει την εισαγωγή των χειρόγραφων πληροφοριών ανά πεδίο και όχι σαν ενιαία εικόνα εντύπου. Ταυτόχρονα υποστηρίζει και διαδικασία Optical Character Recognition (OCR) που μετατρέπει το χειρόγραφο κείμενο σε κανονικούς χαρακτήρες για την ένταξη στον ιατρικό φάκελο. 

Χρήση ‘στυλό – scanner’

Η μέθοδος αυτή δεν απαιτεί scanner για σάρωση. Η μεταφορά των πληροφοριών γίνεται αυτόματα, όταν τοποθετηθεί το ηλεκτρονικό στυλό στη βάση του. Τότε, ταυτόχρονα με τη φόρτισή του,  μεταφέρει ασύρματα στον εξυπηρετητή (server), τα κείμενα που έχει σαρώσει η η ενσωματωμένη κάμερα στη μύτη του στυλό,  εντάσσοντάς τα στον ιατρικό φάκελο.

Αξιοποίηση τεχνολογίας αναγνώρισης φωνής

Αξιοποιεί την ειδική εφαρμογή του ιατρικού φακέλου για κινητά και τάμπλετ. Το λογισμικό συμπεριλαμβάνει ειδική βιβλιοθήκη ώστε να μετατρέπει την φωνή σε κείμενο που στη συνέχεια ενημερώνει το έξυπνο έντυπο του ασθενούς, εντάσσοντάς το στο φάκελο Υγείας.

 


 Με τα “Smart Documents” ο ιατρικός φάκελος γίνεται εξυπνότερος!