Διαλειτουργικότητα Συστημάτων
HL7 Gateway 

Διαλειτουργικότητα Συστημάτων 'HL7-Gateway'

H Διαλειτουργικότητα Συστημάτων ‘HL7-Gateway’ είναι η διάφανη επικοινωνία μεταξύ πληροφοριακών συστημάτων Υγείας. Είναι ένα παραμετρικό λογισμικό HL7, που διασυνδέει δύο ή περισσότερα  πληροφοριακά συστήματα Νοσοκομείου, επιτρέποντας τη μεταξύ τους επικοινωνία.  Επιτυγχάνει την διασύνδεση  μέσω ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των συνδεδεμένων συστημάτων. Τα συστήματα αυτά μπορεί να είναι του ίδιου ή διαφορετικών κατασκευαστών.

Το λογισμικό αναλαμβάνει τη μεταφορά των απαραίτητων δεδομένων από άλλη βάση δεδομένων, σε πραγματικό χρόνο. Η λειτουργία του δεν είναι αντιληπτή στο χρήστη. Ο χρήστης βλέπει την ύπαρξη των πληροφοριών που τον αφορούν, στο δικό του λειτουργικό περιβάλλον. Η διαλειτουργικότητα υποστηρίζεται τόσο με αμφίδρομη όσο και μονόδρομη σύνδεση. Η ανταλλαγή των πληροφοριών γίνεται μέσω τυποποιημένων μηνυμάτων που καθορίζονται από το πρωτόκολλο HL7.

Παράδειγμα διαλειτουργικότητας

Παράδειγμα που απεικονίζει τη λειτουργία αυτή είναι η διασύνδεση μεταξύ των πληροφοριακών συστημάτων Εργαστηρίου (LIS), Ιατρικού φακέλου (EMR) και άλλων Διοικητικο-οικονομικών συστημάτων (HIS, CIS, ERP). Το middleware ‘HL7 Geateway’ αναλαμβάνει την αυτόματη μεταφορά των δεδομένων ασθενών, παραγγελιών εξετάσεων, αποτελεσμάτων μεταξύ των συστημάτων, για κάθε έναν ασθενή που η καρτέλα του βρίσκεται σε επεξεργασία από έναν χρήστη, ανεξάρτητα συστήματος.

Η επίτευξη διαλειτουργικότητας είναι μία αρκετά πολύπλοκη διαδικασία που απαιτεί ειδική οργάνωση, όρους και δεσμεύσεις. Η CCS έχει στο ενεργητικό της περισσότερες από 40 διασυνδέσεις διαλειτουργικότητας HL7, μεταξύ διαφορετικών Ιατρικών και Διοικητικο-οικονομικών νοσοκομειακών πληροφοριακών συστημάτων. Επιπλέον η CCS έχει κατασκευάσει και μία πληθώρα άλλων διασυνδέσεων διαφορετικών μεθόδων και τεχνολογιών που εξυπηρετούν συγκεκριμένα συστήματα της εγκατάστασης του πελάτη.


Η παροχή ασθενοκεντρικής ολοκληρωμένης φροντίδας, απαιτεί διασύνδεση  των πληροφοριακών συστημάτων. Με δυο λόγια μία “διασυνδεδεμένη Υγεία” είναι καλύτερη υγεία.

Συμμετοχή της CCS στον οργανισμό “HL7 Hellas”

Το HL7-Hellas είναι το Ελληνικό  παράρτημα του HL7 International.

Η CCS αναγνώρισε πολύ νωρίς την αξία της προτυποποίησης των διασυνδέσεων πληροφοριακών συστημάτων. Πρωτοστάτησε στην δημιουργία του Ελληνικού παραρτήματος του διεθνούς οργανισμού ‘Health Level Seven’. Είναι ιδρυτικό μέλος του HL7 Hellas και συμμετέχει στη Διοικούσα Επιτροπή του οργανισμού. Ο στόχος είναι η διάχυση της χρήσης του προτύπου HL7 και η εξάπλωση των διασυνδέσεων των Ιατρικών πληροφοριακών συστημάτων στη χώρα.

Το HL7-Hellas ενθαρρύνει την δημιουργία ευέλικτων προτύπων, οδηγιών, μεθοδολογιών, πρωτοκόλλων. Προωθεί την τεχνογνωσία που προέρχεται από τον Οργανισμό HL7 με σκοπό τη διαλειτουργικότητα. Τέλος παρακολουθεί και εφαρμόζει τις εξελίξεις που σχετίζονται με την βελτίωση του προτύπου HL7.

H CCS, από πολύ νωρίς, δημιούργησε τo λογισμικό διαλειτουργικότητας ‘HL7-Gateway’ και προώθησε τη χρήση των προδιαγραφών. Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι τα:  Εργαστηριακό σύστημα ‘MediLab LIS’, Ακτινοδιαγνωστικό ‘MediRIS’, Παθολογανατομικό ‘H/C LIS’. Τα συστήματα αυτά ως εμπορικά προϊόντα, είναι τα πρώτα που υπήρξαν στην Ελληνική αγορά Ιατρικής Πληροφορικής, εφοδιασμένα με μηνύματα επικοινωνίας σύμφωνα με το πρότυπο HL7.

H Διαλειτουργικότητα Συστημάτων ‘HL7-Gateway’ βελτιώνει τις προσφερόμενες υπηρεσίες υγείας στους ασθενείς