Συστήματα Ιατρικής Πληροφορικής

Τα Λογισμικά και τα Συστήματα Ιατρικής Πληροφορικής της CCS απευθύνονται σε Οργανισμούς Υγείας, Δημόσιους και Ιδιωτικούς. Προσφέρουν πλήρη κάλυψη όλων των λειτουργιών και διαδικασιών των τμημάτων ενός Οργανισμού Υγείας όπως προσδιορίζεται από το Υπουργείο Υγείας, δηλαδή Νοσοκομείου ή Διαγνωστικού Κέντρου, καθώς και μικρότερων δομών υγείας πρωτοβάθμιας περίθαλψης.

Health  Information Technology Software

'Medilab LIS' Εργαστηριακό Σύστημα

Αυτοματοποιεί μέσω εξειδικευμένων εφαρμογών ανά τμήμα, ολόκληρο τον εργαστηριακό τομέα Νοσοκομείου. Ένα από τα πιο ώριμα και στιβαρά εργαστηριακά συστήματα της Ευρώπης.

Healthcare Information Systems

'e-AIMA' Πληροφοριακό Σύστημα Αιμοδοσίας

Διαχειρίζεται το σύνολο των πληροφοριών και των διαδικασιών της Αιμοδοσίας και Κέντρων Αίματος (ΕΚεΑ). Συνλειτουργεί με το Εθνικό Μητρώο Αιμοδοτών (ΕΜΑ) του ΕΔΕΤ.

Ιατρικό Λογισμικό και Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας

'H/C-LIS' Σύστημα Ιστολογίας – Κυτταρολογίας

Σχεδιασμένο για τις ανάγκες της Ιστολογίας και Κυτταρολογίας, διαθέτει προηγμένα χαρακτηριστικά για την διαχείριση όλων των εργασιών των εργαστηρίων.

Ιατρικό Λογισμικό και Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας

'MediRIS' Σύστημα Ακτινοδιαγνωστικών Εργαστηρίων

Πλήρες σύστημα διαχείρισης Ακτινολογικών Διαγνωστικών Εργαστηρίων. Παραγωγή των πορισμάτων μέσω αναγνώρισης φωνής, διασύνδεση με όλα τα PACS και τον Ιατρικό φάκελο.

Ιατρικό Λογισμικό και Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας

'MediFile EMR' Ηλεκτρονικός Φάκελος Ασθενών

Σύγχρονη, ασφαλής και αποδοτική web-based πλατφόρμα. Διαθέτει προηγμένες δυνατότητες, προσφέρει πρόσβαση μέσω κινητών συσκευών και διαλειτουργικότητα.

Ιατρικό Λογισμικό - Πληροφοριακά Συστήματα

'Lab Orders' Σύστημα Παραγγελιών Εξετάσων

Εξειδικευμένο σύστημα διαχείρισης των αιτημάτων εξετάσων από τους Ιατρούς των κλινικών προς οποιοδήποτε εργαστήριο. Λειτουργεί με σύστημα κανόνων CDSS.

Ειδικό Λογισμικό - Ιατρικά Πληροφοριακά Υποσυστήματα

'HL7 Gateway' Πλατφόρμα Διαλειτουργικότητας

Διασυνδέει Πληροφοριακά Συστήματα Νοσοκομείων επιτυγχάνοντας λειτουργία ενός ενοποιημένου πληροφοριακού συστήματος. Ολα τα Συστήματα Ιατρικής Πληροφορικής της CCS διασυνδέονται μεταξύ τους.

Ιατρικό Λογισμικό - Πληροφοριακά Συστήματα

'Appointment Scheduler'
Ραντεβού Ασθενών

Λογισμικό Ραντεβού Ασθενών. Διαχειρίζεται ραντεβού σε κλινικές και εξωτερικά ιατρεία, σε ιατρούς, σε εργαστήρια και σε διαγνωστικά όργανα τόσο για εσωτερικούς όσο και για εξωτερικούς ασθενείς.

Ιατρικό Λογισμικό - Πληροφοριακά Συστήματα

'Dev-Connect' Διασύνδεση Διαγνωστικών Οργάνων

Εξειδικευμένο λογισμικό επικοινωνιών των ιατρικών εργαστηριακών αναλυτών και διαγνωστικών συστημάτων. Διασυνδέει τα διαγνωστικά συστήματα με τα πληροφοριακά συστήματα LIS, RIS και EMR.

Ιατρικό Λογισμικό - Πληροφοριακά Συστήματα

'QA/QC' Quality Control Έλεγχος Ποιότητας Μετρήσεων

Παρακολουθεί, ανιχνεύει και ενημερώνει για πιθανές αποκλίσεις των τιμών των εργαστηριακών αποτελεσμάτων. Χρησιμοποιεί διαγράμματα ‘Levey–Jennings’ και κανόνες Westgard.

Η Εταιρεία Computer Control Systems (CCS)

Περιορισμός Περιττών Εξετάσεων

Η εταιρεία CCS (Computer Control Systems Α.Ε.) ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1984. Κατασκευάζει και διαθέτει καινοτόμα προϊόντα Ιατρικού λογισμικού και υπηρεσίες Ιατρικής Πληροφορικής. Διαθέτει εκτεταμένη εμπειρία στα Ιατρικά Πληροφοριακά Συστήματα, και εξειδικευμένο επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό που παρέχει συνεπή υποστήριξη μετά την πώληση. Τα παραπάνω εξασφαλίζουν την ικανοποίηση των πελατών και την μακροπρόθεσμη αξιόπιστη εταιρική σχέση.

Είναι πιστοποιημένη με ISO και εφαρμόζει τα διεθνή πρότυπα και τις οδηγίες καλών πρακτικών που αφορούν στην Ιατρική πληροφορική. Πρωτοπόρος στην ανάπτυξη Συστημάτων Ιατρικής Πληροφορικής για περισσότερο από 35 χρόνια. Έχει αναπτύξει μια σειρά από εξελιγμένα προϊόντα ιατρικής πληροφορικής και Νοσοκομειακά Συστήματα, που δημιουργούν σημαντικά οφέλη για τα Νοσοκομεία και τους Φορείς Παροχής Υγείας.

Η CCS είναι ο κύριος προμηθευτής ιατρικών πληροφοριακών συστημάτων στα Νοσοκομεία της χώρας. Τα Νοσοκομειακά πληροφοριακά συστήματα της CCS με πολλές εκατοντάδες εγκαταστάσεων, έχουν εγκατασταθεί σε πληθώρα Δημόσιων, Στρατιωτικών, Πανεπιστημιακών και Ιδιωτικών Νοσοκομείων στην Ν.Α. Ευρώπη, στα Βαλκάνια και στη Μέση Ανατολή. Αξιοποιούνται από χιλιάδες ιατρούς, τεχνικούς εργαστηρίων και επαγγελματιών Υγείας. Βοηθούν άμεσα στην παροχή έγκαιρης και ασφαλούς φροντίδας, για εκατομμύρια ασθενών.