Προϊόντα Ιατρικής Πληροφορικής

Ιατρικά Πληροφοριακά Συστήματα

Medilab LIS Εργαστηριακό Σύστημα

Αυτοματοποιεί μέσω εξειδικευμένων εφαρμογών ανά τμήμα, ολόκληρο τον εργαστηριακό τομέα Νοσοκομείου. Ένα από τα πιο ώριμα και στιβαρά εργαστηριακά συστήματα της Ευρώπης.

e-AIMA Πληροφοριακό Σύστημα Αιμοδοσίας

Διαχειρίζεται το σύνολο των πληροφοριών και των διαδικασιών της Αιμοδοσίας και Κέντρων Αίματος (ΕΚεΑ). Συνλειτουργεί με το Εθνικό Μητρώο Αιμοδοτών (ΕΜΑ) του ΕΔΕΤ.

MediFile EMR Ηλεκτρονικός Φάκελος Ασθενών

Σύγχρονη, ασφαλής και αποδοτική web-based πλατφόρμα. Διαθέτει προηγμένες δυνατότητες, προσφέρει πρόσβαση μέσω κινητών συσκευών και διαλειτουργικότητα.

HC-LIS Σύστημα Ιστολογίας – Κυτταρολογίας

Σχεδιασμένο για τις ανάγκες της Ιστολογίας και Κυτταρολογίας, διαθέτει προηγμένα χαρακτηριστικά για την διαχείριση του συνόλου των εργασιών των εργαστηρίων.

MediRIS Σύστημα Ακτινοδιαγνωστικών Εργαστηρίων

Πλήρες σύστημα διαχείρισης Ακτινολογικών Διαγνωστικών Εργαστηρίων. Παραγωγή των πορισμάτων μe αναγνώρισης φωνής, διασύνδεση με όλα τα PACS και τον Ιατρικό φάκελο.

Lab Orders Σύστημα Παραγγελιών Εξετάσων

Εξειδικευμένο σύστημα διαχείρισης των αιτημάτων εξετάσων από τους Ιατρούς των κλινικών προς οποιοδήποτε εργαστήριο. Λειτουργεί με σύστημα κανόνων CDSS.

HL7 Gateway Πλατφόρμα Διαλειτουργικότητας

Διασυνδέει Πληροφοριακά Συστήματα Νοσοκομείων επιτυγχάνοντας λειτουργία ενός ενοποιημένου πληροφοριακού συστήματος του Νοσοκομείου.

 

Appointment Scheduler Ραντεβού Ασθενών

Προγραμματισμός Ραντεβού Ασθενών

Διαχειρίζεται ραντεβού σε κλινικές και εξωτερικά ιατρεία, σε ιατρούς, σε εργαστήρια και σε διαγνωστικά όργανα τόσο για εσωτερικούς όσο και για εξωτερικούς ασθενείς.

Dev-Connect Διασύνδεση Διαγνωστικών Οργάνων

Εξειδικευμένο λογισμικό επικοινωνιών των ιατρικών εργαστηριακών αναλυτών και διαγνωστικών συστημάτων. Διασυνδέει τα διαγνωστικά συστήματα με τα πληροφοριακά συστήματα LIS, RIS και EMR.

QA/QC Quality Control Έλεγχος Ποιότητας Μετρήσεων

Παρακολουθεί, ανιχνεύει και ενημερώνει για πιθανές αποκλίσεις των τιμών των εργαστηριακών αποτελεσμάτων. Χρησιμοποιεί διαγράμματα ‘Levey–Jennings’ και κανόνες Westgard.