Ραντεβού Ασθενών Appointment Scheduler

Διαχείριση Ραντεβού Ασθενών

Scheduler

Διαχείριση ραντεβού ασθενών σε Νοσοκομεία και Φορείς Υγείας

Λογισμικό Διαχείρισης Ραντεβού Ασθενών

Το Λογισμικό Διαχείρισης Ραντεβού Ασθενών ‘Appointments Scheduler’ είναι ευέλικτο και αποτελεσματικό σύστημα διαχείρισης ραντεβού Ασθενών σε Νοσοκομεία και Φορείς Υγείας. Χειρίζεται ραντεβού εσωτερικών και εξωτερικών ασθενών σε κλινικές, σε εξωτερικά ιατρεία, ραντεβού με συγκεκριμένο ιατρό, σε συγκεκριμένο νοσοκομειακό τμήμα, ραντεβού για εργαστηριακές εξετάσεις (βιοπαθολογικές, ακτινολογικές, παθολογοανατομικές κ.λ.π.) ή για επανεξέταση.

Το λογισμικό Διαχείρισης Ραντεβού Ασθενών προσφέρει ταυτόχρονα και εισαγωγή των σχετικών δημογραφικών και λοιπών πληροφοριών των ασθενών. Οι λεπτομέρειες σχετικά με το χρονοδιάγραμμα των ιατρείων, του θεράποντος ιατρού, και της διαθεσιμότητας των διαγνωστικών οργάνων συμμετέχουν στην εξεύρεση κατάλληλου χρόνου.

Ο προγραμματισμός, η αναδιάταξη και ο χειρισμός των ραντεβού επιτυγχάνεται με απλούστατο τρόπο.

Το λογισμικό παρουσιάζει ταυτόχρονα και τις πληροφορίες του Ιατρικού φακέλου του ασθενούς.

 • Ραντεβού εσωτερικών και εξωτερικών ασθενών.
 • Όλες οι λειτουργίες διεκπεραιώνονται από ‘μία οθόνη’.
 • Επιτρέπει την καταγραφή των στοιχείων τους ασθενούς.
 • Προγραμματισμός ραντεβού βάσει αναγκών (Ασθενής/Κλινική/Ιατρός/Διαγνωστική συσκευή).
 • Αναφορά του Ημερήσιου Προγράμματος ιατρών.
 • Συνολικό Πρόγραμμα ραντεβού των ιατρών.
 • Χειρισμός ραντεβού εργαστηρίων βάσει διαθέσιμων διαγνωστικών συσκευών.
 • Προγραμματισμός Ραντεβού, αναβολές και αναδιατάξεις, εμβόλιμα και λίστα αναμονής.
 • Επισκόπηση προηγούμενων επισκέψεων του ασθενούς.
 • Χειρισμός Τηλεφωνικών Ραντεβού.
 • Στατιστικές αναφορές.