Αξιολόγηση Πληροφοριακού Συστήματος Εργαστηρίου

Αξιολόγηση του Πληροφοριακού Συστήματος Εργαστηρίου

Δεν είναι δύσκολο να αξιολογηθεί ένα Εργαστηριακό Πληροφοριακό Σύστημα επειδή αποπληρώνει γρήγορα το κόστος του. Με εστίαση στους ακόλουθους τομείς προκύπτει εύκολα η αξιολόγηση της προμήθειας του MediLab LIS:

Βελτιωμένοι χρόνοι ολοκλήρωσης εξετάσεων (TAT):

LIS Project Justification is easy. MediLab LIS pays for itself!

Διαδικασίες που χρειάζονται ώρες μπορεί να γίνουν σε λεπτά. Το «MediLab LIS» αυτοματοποιεί όλες τις χειροκίνητες διαδικασίες.

Αύξηση όγκου εκτελούμενων εξετάσεων:

Με καλύτερους χρόνους ολοκλήρωσης, επιτυγχάνεται η αύξηση του αριθμού εξετάσεων και του όγκου των ασθενών με τους υπάρχοντες αναλυτές.

Επικέντρωση στην εργασία:

Το προσωπικό του εργαστηρίου είναι σε θέση να επικεντρωθεί στο κύριο έργο του εργαστηρίου, μειώνοντας τις γραφειοκρατικές διαδικασίες.

Βελτιωμένη ασφάλεια ασθενών:

Με ταχύτερους ρυθμούς ΤΑΤ, καλύτερη πρόσβαση στα αποτελέσματα και πλήρη έλεγχο ποιότητας, βελτιώνεται η ασφάλεια των ασθενών.

H Αξιολόγηση του MediLab LIS είναι εύκολη. Έχει ταχύτατη απόσβεση!