Πληροφοριακό Σύστημα Αιμοδοσίας e-AIMA

Πληροφοριακό Σύστημα Αιμοδοσίας

e-AIMA

Διαχειρίζεται όλες τις εργασίες κάθε λειτουργικής ανάγκης της αιμοδοσίας

e-AIMA – Πληροφοριακό Σύστημα Αιμοδοσίας

Το Πληροφοριακό Σύστημα Αιμοδοσίας ‘e-AIMA’ αποτελεί μέρος της ιατρικής σουίτας προϊόντων της CCS, η οποία έχει ένα αποδεδειγμένο ιστορικό της συνεχούς ανάπτυξης και μια επιτυχημένη επιχειρηματική πορεία για περισσότερα από 30 χρόνια στον τομέα του ιατρικού λογισμικού. Η προσπάθεια αυτή υποστηρίζεται από μηχανικούς ιατρικής πληροφορικής, και τεχνικούς με εκτεταμένη εμπειρία και γνώση της ιατρικής πληροφορικής, που αποτελούν εγγύηση ποιότητας της εφαρμογής αλλά και της συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης.

Περιληπτικά

Σχεδιασμένο για τις λειτουργικές ανάγκες των τμημάτων αιμοδοσίας των Νοσοκομείων αλλά και εθνικών/περιφερειακών Κέντρων Αίματος, το Πληροφοριακό Σύστημα Αιμοδοσίας ‘e-AIMA’ διαχειρίζεται όλες τις εργασίες που αφορούν σε κάθε λειτουργική ανάγκη της αιμοδοσίας: διαχείριση αιμοδοτών, διαχείριση ασθενών, διαχείριση εξετάσεων και αποτελεσμάτων, διαχείριση παραγώγων, διασταύρωση μονάδων, αιτήσεις χορηγήσεων μονάδων, αποθέματα αίματος και παραγώγων, αποστολές και  παραλαβές μονάδων, διανοσοκομειακές δοσοληψίες, κ.λ.π.

Διαθέτει προηγμένες δυνατότητες παραμετροποίησης, επιτρέποντας μια ευέλικτη και ταχεία εφαρμογή του συστήματος σε οποιαδήποτε αιμοδοσία. Μέσω προηγμένων λειτουργιών όπως η τεχνολογία barcode τόσο στα δείγματα όσο και στις μονάδες, διασύνδεση με τα εργαστηριακά διαγνωστικά συστήματα, το e-AIMA οργανώνει και αυτοματοποιεί τις διαδικασίες αιμοδοσίας παρέχοντας μέγιστη ασφάλεια και πλήρη έλεγχο των διαδικασιών και των υπευθύνων χρηστών.

Το πληροφοριακό σύστημα Αιμοδοσίας  ‘e-AIMA’ υποστηρίζεται από μηχανικούς ιατρικής πληροφορικής, και τεχνικούς με εκτεταμένη εμπειρία και γνώση της ιατρικής πληροφορικής, που αποτελούν εγγύηση ποιότητας της εφαρμογής αλλά και της συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης.

Χαρακτηριστικά

 • Βελτιστοποιημένη διαδικασία εισαγωγής δεδομένων για τη συμπλήρωση του εντύπου του αιμοδότη.
 • Δημιουργία παραγώγων πριν ή μετά τις ορολογικές εξετάσεις.
 • Ειδοποίηση για το ιατρικό ιστορικό και το ιστορικό αιμοδοσιών του αιμοδότη κατά την εκάστοτε νέα αιμοληψία.
 • Πλήρως προσαρμόσιμο έντυπο αιμοδότη με βάση τις γενικές εθνικές απαιτήσεις αλλά και ειδικές απαιτήσεις της κάθε αιμοδοσίας.
 • Έκδοση μαγνητικής κάρτας αιμοδότη.
 • Αυτόματη δημιουργία των παραγώγων και υπολογισμός της ημερομηνίας λήξης.
 • Κανένα παράγωγο δεν απελευθερώνεται μέχρι την επιτυχή ολοκλήρωση των ορολογικών εξετάσεων.
 • Αυτόματη δημιουργία ετικέτας κάθε παραγώγου.
 • Πολλαπλές διασταυρώσεις για τα παράγωγα.
 • Αποτυχημένες διασταυρώσεις ή ληγμένες μονάδες, υπόκεινται σε απαγόρευση μετάγγισης.
 • Επικοινωνία σε πραγματικό χρόνο με HIS και LIS.
 • Οι προσωπικές πληροφορίες του ασθενή μπορούν να ανακτηθούν αυτόματα από άλλα συστήματα (εθνικά ή τοπικά) ή να εισαχθούν μέσω πληκτρολόγησης.
 • Διατήρηση ιστορικού όλων των μεταγγίσεων και των αντιδράσεων των ασθενών.
 • Το e-AIMA ενσωματώνει όλες τις απαραίτητες λειτουργίες για τις απαιτούμενες εξετάσεις.
 • Αποτελεσματική αποθήκευση και ανάκτηση των αποτελεσμάτων των εξετάσεων του ασθενούς.
 • Αιματολογικές, Ανοσολογικές, ΑΒΟ και ορολογικές εξετάσεις διεξάγονται σε μονάδες και αιμοδότες.
 • Διαχείριση των ερευνών για μετάγγιση, χειροκίνητα ή αυτόματα (μέσω της κλινικής διεπαφής του e-AIMA).
 • Αναζήτηση συμβατών μονάδων – πολλαπλές διασταυρώσεις. Δυνατότητα κάλυψης συμβατότητας για περισσότερους του ενός ασθενείς.
 • Εκτύπωση ετικετών για τις διασταυρώσεις.
 • Καταγραφή του προσωπικού που έχει αναλάβει τη μετάγγιση, ώρα έναρξης και λήξης της μετάγγισης και αντιδράσεις.
 • Οι παραγόμενες εκθέσεις περιλαμβάνουν: έκθεση παρενεργειών, εκθέσεις ασκού, κλινικές έρευνες, τα αποθέματα, τους χορηγούς και τους καταλόγους των ασθενών, αιμοδοτών κλπ
 • Παραγωγή εγγράφων που απαιτούνται από την εθνικές οδηγίες-νομοθεσία.
 • Εκτεταμένες αναφορές με βάση τα κριτήρια που επιθυμεί ο χρήστης.
 • Εξαγωγή αναφορών σε Excel ή PDF.
 • Διαχείριση συλλόγων αιμοδοτών και αιμοληψιών εξορμήσεων.Αποστολή και λήψη των μονάδων αίματος και των παραγώγων μεταξύ των αιμοδοσιών των νοσοκομείων.
 • Γνωστοποίηση λήξης ή ακατάλληλης μονάδας αίματος (λιγότερη ποσότητα, αντιδραστική, πήξη, αιμόλυση, θετικές ορολογικές εξετάσεις) και παρακολούθηση της καταστροφής της.
 • Πλήρης ιχνηλασιμότητα.
 • Δυνατότητα απομακρυσμένης πρόσβασης μέσω διαδικτύου.
 • Υποστηρίζει χρήστες με διαφορετικό επίπεδο πρόσβασης και διαφορετικές εξουσιοδοτήσεις και ευθύνες.
 • Δικαιώματα πρόσβασης ανά χρήστη, με βάση το ρόλο, ψηφιακές υπογραφές και αρχεία καταγραφής δραστηριότητας των χρηστών.
 • Δυνατότητα χρήσης βραχιολιών RFID, για την αναγνώριση των χρηστών και της ψηφιακής υπογραφής τους.
 • Δυνατότητα σήμανσης των μονάδων με βάση ISBT 128.

Οφέλη

 • Αύξηση της αποτελεσματικότητας και της παραγωγικότητας του προσωπικού.
 • Ενοποίηση των εγκαταστάσεων αιμοδοσίας και των διαθέσιμων πόρων.
 • Η αποδοτικότητα του προσωπικού και τα στάδια εργασίας βελτιώνονται με την αυτοματοποίηση της καθημερινής ροής εργασίας.
 • Εξαλείφει τη χρονοβόρα εργασία που σχετίζεται με τη διαχείριση εγγράφων.
 • Πλήρης ιχνηλασιμότητα όλων των διαδικασιών της αιμοδοσίας.
 • Παροχή απαραίτητων μέτρων ασφαλείας και ελέγχου (εγκρίσεις – απελευθερώσεις).
 • Συνεργασία με άλλα Ιατρικά Πληροφοριακά Συστήματα (LIS, HIS, EMR).

‘Patient Safety’ Λογισμικό ελέγχου “ασθενούς – μεταγγιζόμενης μονάδας

Ο στόχος για ασφαλέστερες μεταγγίσεις αίματος στους ασθενείς, εξυπηρετείται από το εξειδικευμένο λογισμικό ‘Patient Safety’.

Εκμηδενίζει την πιθανότητα λάθους, καθώς διαχειρίζεται όλες τις μεταγγίσεις στα χειρουργεία. Ταυτόχρονα διευκολύνει τις βέλτιστες πρακτικές, μειώνει τα σφάλματα, βελτιώνει την ποιότητα της περίθαλψης, βελτιώνει τη ροή εργασίας και παρέχει δυνατότητες εξοικονόμησης κόστους.

To 'Patient Safety' εκμηδενίζει την πιθανότητα λανθασμένης μετάγγισηςΒήμα 1 : Σαρώστε με το κινητό σας το barcode στη μονάδα αίματος


Βήμα 2 : Σαρώστε το barcode στο βραχιολάκι τους ασθενούς.

Το πράσινο ‘ΟΚ’ στην οθόνη του κινητού επιβεβαιώνει την συμβατότητα.

Το κόκκινο σταματά την εξέλιξη προφυλάσσοντας τον ασθενή από ανεπιθύμητες καταστάσεις.

Βελτιώνοντας την ποιότητα υπηρεσιών υγείας

Το λογισμικό παρέχει αναφορές που βοηθούν στην λήψη αποφάσεων για την συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας προς τους ασθενείς.

 • Βελτιώνει τη διαδικασία μεταγγίσεων.
 • Επικεντρώνεται στην διαδικασία και τη συμβατότητα.
 • Αναγνωρίζει διαδικασίες που απαιτούν εξορθολογισμό.
 • Αναγνωρίζει διοικητικά θέματα που μπορούν να αλλαχθούν ώστε να επιτυγχάνεται εξοικονόμηση χρόνου και μείωση κόστους.

Ενσωμάτωση στον Ιατρικό φάκελο

H εξάλειψη των λαθών είναι ο θεμελιώδης στόχος όλων των επαγγελματιών υγείας στο νοσοκομειακό περιβάλλον. Μέσα από την πλατφόρμα λογισμικού «Patient Safety” η λύση της CCS συνδέει τα εργαστηριακά επικυρωμένα αποτελέσματα του αίματος με τον ασθενή δέκτη, σε άμεση σύνδεση με τον ιατρικό φάκελο του ασθενούς (EMR). Η μέθοδος βελτιώνει τη ροή εργασίας και βοηθά στη βελτίωση της ασφάλειας των ασθενών, παρέχοντας ταυτόχρονα και βελτίωση κόστους.