Ηλεκτρονικός Φάκελος Ασθενών 'MediFile EMR'

Ηλεκτρονικός Φάκελος Ασθενών

MediFile

Καλύπτει τις λειτουργικές ανάγκες κάθε ακτινολογικού τμήματος νοσοκομείου

‘MediFile EMR’ Ηλεκτρονικός Φάκελος Ασθενών

Ο Ηλεκτρονικός Φάκελος Ασθενών ‘MediFile EMR’ είναι web-based πλατφόρμα, σχεδιασμένη για τις λειτουργικές ανάγκες Νοσοκομείου. Είναι εφαρμογή με προηγμένα χαρακτηριστικά και δυνατότητες. Διαχειρίζεται και αρχειοθετεί το σύνολο των Ιατρικών Πράξεων και των πληροφοριών των περιστατικών των ασθενών, τόσο των εσωτερικών όσο και των εξωτερικών.

Προσφέρει πρόσβαση στον Ιατρικό Φάκελο Ασθενούς, τόσο από τα τερματικά του δικτύου όσο και μέσω κινητών συσκευών (ταμπλέτες, smartphones) ενώ διαθέτει πλήρη διαλειτουργικότητα με άλλα πληροφοριακά συστήματα εντός και εκτός του νοσοκομείου.

Το Medifile EMR είναι ανοιχτής αρχιτεκτονικής. Επιτρέπει την προσθήκη νέων πεδίων πληροφοριών στη βάση δεδομένων, νέων εντύπων και φορμών με πρόσθετες πληροφορίες, όσο αυξάνεται η ανάγκη για καταχωρήσεις πρόσθετων πληροφοριών.

Οι προσθήκες και μεταβολές γίνονται οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς απώλεια των ήδη καταχωρημένων εγγραφών. Νέες φόρμες προστίθενται κατά βούληση και ανεξάρτητα χρόνου, επιτρέποντας έτσι τη συνεχή δόμηση και προσαρμογή του συστήματος στις δυναμικά μεταβαλλόμενες ανάγκες της Ιατρικής.

Διαθέτει κοινή λειτουργική δομή σε όλο τον ιατρικό φάκελο, ενώ ταυτόχρονα υποστηρίζει τις διαφορετικές ανάγκες σε είδος πληροφοριών και μορφή απεικόνησης, δοδημένες κατάλληλα ανά ειδικότητα, προσφέροντας πέρα από την πληρότητα του ιατρικού φακέλου, υποβοήθηση στην ποιοτική παροχή υπηρεσιών υγείας προς τον ασθενή.

Οι παραπάνω ιδιότητες μαζί με την εξαιρετικά απλή χρήση του προγράμματος, καθιστούν τo Medifile EMR ένα μοναδικό εργαλείο για την διαχείριση του Ιατρικού Φακέλου Υγείας.

 

Ο φάκελος του ασθενούς στα δάχτυλά σας. Οπουδήποτε – Οποτεδήποτε!

 

Features

Ο Ηλεκτρονικός Φάκελος Ασθενών MediFile E.M.R. είναι μία ισχυρή, ασφαλής και επεκτάσιμη πλατφόρμα για την παροχή εύκολης και άμεσης πρόσβασης στα δεδομένα των ασθενών. Προσφέρει στους επαγγελματίες υγείας άμεση πρόσβαση στα δεδομένα των ασθενών από οποιαδήποτε φυσική θέση και συσκευή που έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο και τα ειδικά δικαιώματα.

 • Διαχείριση της άφιξης και καταχώρησης των ασθενών, του ιστορικού τους, οικογενειακό και ατομικό αναμνηστικό, τρόπου ζειν – κοινωνικό ιστορικό, νοσηλείες, χρόνιες παθήσεις και φαρμακευτική αγωγή, αλλεργίες, επεμβάσεις και όλα τα κλινικά στοιχεία.
 • Παραμετρική προσαρμογή της παρακολούθησης ασθενών ανά μονάδα θεραπείας (ΜΕΘ, χειρουργεία, κλπ) μέσω διεπαφής (δέντρο πλοήγησης).
 • Διαδικασίες ποιοτικού ελέγχου για την πορεία και τα στάδια της φροντίδας του ασθενούς (εξετάσεις, διαγνώσεις, αγωγές, πορεία νόσου, κλπ).
 • Παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο των αποτελεσμάτων εξετάσεων, όπως αυτά γίνονται διαθέσιμα από LIS, RIS, AP, PACS κλπ ιατρικά συστήματα.
 • Η Παραγγελία εξετάσεων και τα αποτελέσματα είναι προσβάσιμα σε ιατρούς των κλινικών μέσω εφαρμογών περιήγησης στο Web (μέσω αυτόματων διεπαφών με LIS RIS και λοιπών συστημάτων).
 • Ορισμός κανόνων εξέτασης σύμφωνα με ιατρικά πρωτόκολλα.

Το σύστημα του Ηλεκτρονικού Ιατρικού Φακέλου Ασθενών ‘MediFile EMR’ μπορεί να διασυνδεθεί – ολοκληρωθεί με οποιοδήποτε Πληροφοριακό Σύστημα Νοσοκομείου (HIS), Διοικητικό-οικονομικό Πληροφοριακό Σύστημα (ΔΠΣΝ), Πληροφοριακό Σύστημα Εργαστηρίου (LIS), Πληροφοριακά Συστήματα Ακτινολογίας (RIS / PACS), Παθολογοανατομικά συστήματα, Συστήματα Αιμοδοσίας και Τράπεζας Αίματος, ανταλλάσσοντας σε πραγματικό χρόνο πληροφορίες μέσω τυποποιημένου πρωτοκόλλου (HL7).

 • Διεπαφές με το σύστημα ERP για την ανταλλαγή πληροφοριών ασθενούς (ID ασθενούς, τιμολογήσεις, κλπ).
 • Το MediFile EMR διαλειτουργεί με Ιατρικά συστήματα μέσω διεθνών πρωτοκόλλων όπως το HL7.
 • Χρήση προτύπων ονοματολογίας, όπως ICD10, ICDO, SNOMED, LOINC, READ CODES κλπ.
 • Web based εφαρμογή (IIS, ASP, HTML, SSL, κλπ) με υποστήριξη XML, διαδικτυακών υπηρεσιών, TCP/IP, εργαλεία μεταφοράς αρχείων και επικοινωνίας με τη βάση δεδομένων.
 • Υποστηρίζει όλα τα προγράμματα περιήγησης στο web (IE, Chrome, Firefox, Safari, κλπ.).
 • Υποστηρίζει πολλαπλά συστήματα βάσεων δεδομένων (Oracle, MS SQL).

Το MediFile EMR διαθέτει ισχυρό σύστημα δημιουργίας αναφορών, που παράγει αναφορές προσαρμόσιμες στις λειτουργικές απαιτήσεις του νοσοκομείου.
Ηλεκτρονικός Φάκελος Ασθενών ‘MediFile EMR’

 • Αναλυτική και σύντομη παρουσίαση των αποτελεσμάτων των εξετάσεων και προεπισκόπηση σε ένα διάγραμμα ή σε μορφή πίνακα.
 • Παρουσίαση σε μορφή PDF ακτινοδιαγνωστικών, παθολογοανατομικών και λοιπών πορισμάτων, με δυνατότητα προεπισκόπησης εικόνας DICOM/JPG.
 • Εκτεταμένες δυνατότητες παρουσίασης/εκτύπωσης, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών των αποτελεσμάτων, crosstabs, καθώς και διαγραμμάτων σύγκρισης.

MediFile EMR παρέχει μια πληθώρα επιλογών και τις λειτουργίες που ενισχύουν σημαντικά την καθημερινή παρακολούθηση της πορείας του ασθενούς. Προσφέρει ρυθμίσεις για τα επίπεδα πρόσβασης, τα προνόμια των χρηστών, την ιεράρχηση των εργασιών και των κανόνων για την επικύρωση και προσφέρει ταχύτατη και αυτοματοποιημένη ροή δεδομένων υγείας, με πλήρη έλεγχο και παρατηρήσεις στον ασθενή και τις εξετάσεις του.

 • Διαθέτει σπονδυλωτή δομή (Modular) που επιτρέπει τη σταδιακή εγκατάσταση του συστήματος και την επέκταση σε περισσότερες κλινικές σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τις ανάγκες του νοσοκομείου.
  Barcode, NFC, τεχνολογία RFID.
 • Δικαιώματα πρόσβασης ανά χρήστη, με βάση το ρόλο, ψηφιακές υπογραφές και αρχεία καταγραφής δραστηριότητας των χρηστών.
 • Αναλυτική παρουσίαση των αποτελεσμάτων των εξετάσεων, η οποία υποβοηθά τους κλινικούς ιατρούς με ακριβείς πληροφορίες για την τελική διάγνωση.

Η ικανότητα αυτή του ‘MediFile EMR’ προσφέρει στους θεράποντες ιατρούς πλήρη πρόσβαση στο ιατρικό ιστορικό του ασθενούς ώστε να εκτελούν άμεσα και από οποιαδήποτε φυσική θέση, παραγγελίας εξετάσεων και λήψη αποτελεσμάτων σε οποιαδήποτε σημείο με διαδικτυακή πρόσβαση. Υποστηρίζει όλες τις πλατφόρμες (iOS, Android and Windows).

Το MediFile EMR καλύπτει την ανάγκη της άμεσης επισκόπησης των αποτελεσμάτων των εξετάσεων σε μονάδες Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) μέσω του λογισμικού εργαλείου “Lab on line”, μέσα από μεγάλες επίτοιχες οθόνες αλλά και οθόνες αφής.

 • Ειδικά σχεδιασμένο για τη χρήση των οθονών αφής σε μονάδες ER.
 • Τροφοδότηση σε πραγματικό χρόνο των αποτελεσμάτων των εξεταζόμενων ασθενών σε μονάδες ER.
 • Ειδοποιήσεις για παθολογικές τιμές που βασίζονται σε προκαθορισμένα ρυθμίσεις.
 • Πλήρης πρόσβαση στα δεδομένα του ιστορικού του ασθενούς.

Το MediFile EMR προσφέρει μια ολοκληρωμένη μέθοδο που επιτρέπει σε κάθε εσωτερικό ή εξωτερικό έγγραφο προερχόμενο από άλλον φορέα υγείας, που σχετίζονται με τον ασθενή, να αναγνωρίζονται αυτόματα και να αρχειοθετούνται και πάλι αυτόματα στο ηλεκτρονικό ιστορικό του ασθενούς. Στην διαδικασία αυτή συμπεριλαμβάνονται και χειρόγραφα έγγραφα ή εικόνες.

Οφέλη

Το MediFile EMR καθορίζει έναν αποτελεσματικό σύστημα ροής δεδομένων ασθενούς, η οποία παρέχει ακριβή, κατάλληλα και ευανάγνωστα δεδομένα που βοηθούν το προσωπικό υγειονομικής περίθαλψης στις καθημερινές τους εργασίες.
Ηλεκτρονικός Φάκελος Ασθενών ‘MediFile EMR’

 • Ενοποίηση όλων των εργαστηριακών εξετάσεων σε ένα σύστημα.
 • Βελτιστοποίηση της αποθήκευσης των δεδομένων του ασθενούς.
 • Εξαλείφονται οι περιττές εργασίες.
 • Η αποτελεσματικότητα του εργαστηρίου και των εξετάσεων βελτιώνονται με τη συγκέντρωση της ροής εργασίας.
 • Ο χρόνος του προσωπικού που καταναλώνεται προς μη ιατρικά-νοσηλευτικά καθήκοντα μειώνεται και επανακατανέμεται στην παροχή υπηρεσιών υγείας στους ασθενείς.

Το MediFile EMR συμβάλλει στη σημαντική μείωση των δαπανών που συνδέονται με τα διοικητικά και επιχειρησιακά καθήκοντα του νοσοκομείου.

 • Μείωση του εξοπλισμού και των πόρων που απαιτούνται και σχετίζονται κόστος συντήρησης.
 • Δεν απαιτείται καμία αγορά ειδικών υπολογιστών ή χρήση κλειστού λογισμικού.
 • Μείωση των εξόδων που σχετίζονται με υπηρεσίες υγείας (οι ασθενείς λαμβάνουν θεραπεία πιο γρήγορα).
 • Εύκολη κατάρτιση του προσωπικού μέσα από ένα απλό και εύχρηστο web interface.

Η πλατφόρμα ‘MediFile EMR’ προσφέρει διαλειτουργικότητα και συνεργάζεται με άλλα πληροφοριακά συστήματα, προσφέροντας πολλαπλά πλεονεκτήματα για τη λειτουργία ενός νοσοκομείου.

 • Εξαλείφει την χρονοβόρα εργασία που σχετίζεται με τη διαχείριση εγγράφων.
 • Ταχύτερη παραγγελία και παράδοση των εργαστηριακών αποτελεσμάτων.
 • Η δικτύωση μεταξύ των LIS, RIS / PACS, HIS, ΗΜΥ ή ERP συστήματα.
 • Εύκολη πρόσβαση από τις κλινικές μέσω web browser των κινητών συσκευών (smartphones και ταμπλέτες), για άμεση παρουσίαση των εξετάσεων της αγωγής και της πορείας του ασθενούς.

Ο Ηλεκτρονικός Ιατρικός Φάκελος Ασθενών ‘MediFile EMR’ προσφέρει ένα πλήθος προηγμένων δυνατοτήτων προσαρμογής και μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της ροής εργασίας και να υποστηρίξει οποιαδήποτε αλλαγή ή αυξανόμενη ζήτηση.

 • Σύντομες καμπύλες χρόνου εκμάθησης για νέο προσωπικό.
 • Προσαρμόζεται στις νέες ρυθμίσεις και σε αλλαγές της ροής των πληροφοριών.

 

Ο Ηλεκτρονικός Φάκελος Ασθενών ‘MediFile EMR’ αποτελεί μέρος της ιατρικής σουίτας προϊόντων της CCS, η οποία έχει ένα αποδεδειγμένο ιστορικό συνεχούς ανάπτυξης και μια επιτυχημένη επιχειρηματική πορεία για περισσότερα από 30 χρόνια στον τομέα του ιατρικού λογισμικού.

MediFile mobile για smartphones και tablets

Η άμεση πρόσβαση σε υπάρχουσες κλινικές πληροφορίες είναι ανεπαρκής στην τρέχουσα ιατρική πρακτική. Η έλλειψη υπάρχουσας πληροφόρησης συμβάλλει σε πολλές κατηγορίες ιατρικών σφαλμάτων, συμπεριλαμβανομένων των σφαλμάτων διάγνωσης και θεραπείας. Μια ανασκόπηση της βιβλιογραφίας εντοπίζει προβλήματα που προκαλούνται από δεδομένα που λείπουν ή δεν είναι διαθέσιμα. Μια πρωταρχική σύσταση είναι ότι τα νοσοκομεία και τα τμήματά τους, πρέπει να υιοθετήσουν συστήματα που παρέχουν γρήγορη, πανταχού παρούσα και ενοποιημένη πρόσβαση σε όλους τους τύπους δεδομένων.

Χρησιμοποιώντας το mobile “Medifile EMR”, οι γιατροί έχουν άμεση πρόσβαση από οποιοδήποτε σημείο στον Ιατρικό φάκελο, στις εργαστηριακές βιοπαθολογικές και ακτινολογικές διαγνωστικές εξετάσεις, στην φαρμακευτική αγωγή, τις αλλεργίες, τα ζωτικά σημεία και την πορεία του ασθενούς.

Η εφαρμογή είναι πλήρης, επιτρέποντας τόσο την ανάσυρση των πληροφοριών του ασθενούς όσο και την ενημέρωση του ιατρικού φακέλου από το κινητό ή το tablet. Εμφανίζει το σύνολο των πληροφοριών των βάσεων δεδομένων, ακόμη και τις ακτινοδιαγνωστικές εικόνες από το σύστημα PACS.

Smart Documents

Τα ‘Smart Documents’ είναι ‘έξυπνα’ έντυπα που χρησιμοποιούνται εσωτερικά στο Νοσοκομείο για την αποτύπωση των πληροφοριών κάθε ασθενούς κατά την διάρκεια της νοσηλείας του ή της επίσκεψής του στα εξωτερικά ιατρεία ή στα επείγοντα περιστατικά. Εφαρμόζονται στα πλαίσια του ηλεκτρονικού φακέλου ασθενούς και καλύπτουν περιπτώσεις όπου για ένα ή περισσότερα τμήματα του Νοσοκομείου, λόγω δομής ή λόγω ελλείψεως διαθέσιμου προσωπικού είναι προσωρινά αδύνατη η αμιγής χρήση ηλεκτρονικού φακέλου. Με τα έξυπνα έντυπα ο ηλεκτρονικός φάκελος γίνεται εφικτός σε όλα τα τμήματα και τις κλινικές του Νοσοκομείου. Αποτέλεσμα, το σύνολο του ιστορικού δεν διαχωρίζεται σε χειρόγραφο και μηχανογραφημένο. Αντιθέτως είναι όλο ενιαίο και διαθέσιμο στα τερματικά του Ιατρικού προσωπικού.


Με τα Smart Documents η εφαρμογή σας γίνεται Εξυπνότερη!


Είναι ‘έξυπνα’ διότι:

 • Εκτυπώνονται αυτόματα από το πληροφοριακό σύστημα κατά την στιγμή της εισαγωγής του ασθενούς. Ο σχεδιασμός τους περιέχει θέσεις συμπλήρωσης της ζητούμενης πληροφορίας που θα πρέπει να συμπληρώσουν οι ιατροί και το νοσηλευτικό προσωπικό. Οι ‘θέσεις συμπλήρωσης’ είναι διαφορετικές ανά ‘έξυνο’ έντυπο εξαρτώμενες από την διάγνωση εισόδου την διερεύνηση ή το κλινικό τμήμα το οποίο θα περιθάλψει τον ασθενή.
 • Συμπληρώνονται με διαφορετικούς αυτοματοποιημένους τρόπους, ώστε ακόμη και αν η συμπλήρωση είναι χειρόγραφη το έντυπο να ενταχθεί στο κατάλληλο σημείο του ιατρικού φακέλου του ασθενούς μέσω αυτοματοποιημένης μαζικής σάρωσης.

Συμπλήρωση των έξυπνων εντύπων

Το πληροφοριακό σύστημα παρέχει τρείς τρόπους συμπλήρωσης των έξυπνων εντύπων:

 • Aπλή χειρόγραφη συμπλήρωση.
 • Συμπλήρωση μέσω ειδικού ‘στυλό’ που γράφει στο χαρτί με το μελάνι του ενώ ταυτόχρονα σκανάρει τα γραφόμενα μέσω μικροκάμερας ενσωματωμένης στη μύτη του στυλό.
 • Μέσω ομιλίας στο κινητό τηλέφωνο, αναγνώρισης φωνής και αυτόματης συμπλήρωσης των θέσεων – πεδίων του εντύπου.

Και οι τρείς παραπάνω μέθοδοι καταλήγουν σε αυτοματοποιημένη ένταξη των εντύπων του ασθενούς που προτυπώθηκαν κατά την προσέλευσή του και συμπληρώνονται από το ιατρικό προσωπικό κατά την διάρκεια της νοσηλείας.

Ενσωμάτωση των Smart Documents στον Ιατρικό φάκελο

Η μορφή των πληροφοριών που εντάσσονται στον ιατρικό φάκελο είναι διαφορετική βάσει της μεθόδου συμπλήρωσης.


Πρώτη μέθοδος:

Η αποθήκευση της πληροφορίας είναι η εικόνα του εντύπου, πολυσέλιδου ή μη. Η ένταξη στον φάκελο γίνεται με μαζική σάρωση των προτυπωμένων – συμπληρωμένων εντύπων σε scanner με αυτόματο τροφοδότη. Οι σελίδες των εντύπων δεν χρειάζεται να είναι σε σειρά ούτε καν συνεχόμενες για τον ίδιο ασθενή. Το λογισμικό αναγνωρίζει αυτόματα το προτυπωμένο έντυπο, τον ασθενή, το τμήμα, και την σελίδα και συνεπώς ταξινομεί και αποθηκεύει τα σκαναριζόμενα έντυπα στον ασθενή που ανήκουν και στα κατάλληλα σημεία του ιατρικού φακέλου του.


Δεύτερη μέθοδος:

Επιτρέπει την εισαγωγή των χειρόγραφων πληροφοριών ανά πεδίο και όχι σαν ενιαία εικόνα εντύπου, ενώ ταυτόχρονα υποστηρίζει και διαδικασία Optical Character Recognition (OCR) που μετατρέπει το χειρόγραφο κείμενο σε κανονικούς χαρακτήρες για την ένταξη στον ιατρικό φάκελο. Η μέθοδος αυτή δεν απαιτεί scanner για σάρωση. Η μεταφορά των πληροφοριών γίνεται αυτόματα, όταν τοποθετηθεί το στυλό στη βάση του, όπου αφενός φορτίζεται και αφετέρου μεταφέρει ασύρματα τα κείμενα στον εξυπηρετητή (server) και εντάσσονται στον ιατρικό φάκελο.


Τρίτη μέθοδος:

Αξιοποεί την ειδική εφαρμογή του ιατρικού φακέλου για κινητά και ταμπλέτες. Η εφαρμογή συμπεριλαμβάνει ειδική βιβλιοθήκη ώστε να μετατρέπει την φωνή σε κείμενο που στη συνέχεια ενημερώνει το έξυπνο έντυπο του ασθενούς, εντάσσοντάς το στο φάκελο.