Διασύνδεση Αναλυτών και Διαγνωστικών Συστημάτων DEV-Connect

Σύνδεση Αναλυτών & Διαγνωστικών Συστημάτων

DEV-CONNECT

Απομακρυσμένη παρακολούθηση και διαχείριση των δεδομένων των αναλυτών

‘Dev-Connect’

Σύνδεση Αναλυτών & Διαγνωστικών Συστημάτων

Νέα, ανανεωμένη λύση της CCS για την απομακρυσμένη παρακολούθηση και διαχείριση των δεδομένων των αναλυτών αποτελεί το λογισμικό – διακομιστής που επιτρέπει την Σύνδεση αναλυτών και γενικότερα Διαγνωστικών Συστημάτων σε πληροφοριακά συστήματα εργαστηρίων ή ιατρικού φακέλου.

Δείτε την πλήρη λίστα συνδεδεμένων Αναλυτών και Διαγνωστικών Συστημάτων

Συνοπτικά

Το ‘Dev-Connect’ διασυνδέει όλα τα διαγνωστικά όργανα στο επίπεδο που το καθένα επιτρέπει. Οι λειτουργίες που υποστηρίζονται συμπεριλαμβάνουν: απομακρυσμένη παρακολούθηση, αντιμετώπιση προβλημάτων, εποπτεία όλων των συνδεδεμένων αναλυτών από μια κεντρική τοποθεσία.

Απομακρυσμένη διαχείριση των αναλυτών

Η πλατφόρμα για την Σύνδεση Αναλυτών – Διαγνωστικών Συστημάτων ‘Dev-Connect’ σχεδιάστηκε με την βέλτιστη αρχιτεκτονική τύπου ‘διακομιστή πληροφοριών’ (Device Connectivity Server) και με νέο σχεδιασμό των επικοινωνιών για την διασύνδεση των αναλυτών και των ιατρικών διαγνωστικών οργάνων.
Η πλήρης ανάπτυξη του κύκλου ζωής ήταν συμβατή σύμφωνα με ιατρικά πρότυπα. Το σύστημα έχει σχεδιαστεί για εύκολη και ασφαλή χρήση προσπαθώντας να αποτρέψει όσο το δυνατόν περισσότερα ανθρώπινα λάθη, προσφέροντας γρήγορη πρόσβαση σε πληροφορίες, και αυτοματοποίηση των διαδικασιών ρουτίνας – που ελαχιστοποιούν τη συντήρηση και διευκολύνουν την απρόσκοπτη καθημερινή εργασία στα νοσοκομεία.

Οι κύριες λειτουργίες του συστήματος

 • Σύνδεση Αναλυτών – Διαγνωστικών Συστημάτων ‘Dev-Connect’.
 • Παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο όλων των συνδεδεμένων αναλυτών στο νοσοκομείο.
 • Απομακρυσμένη σύνδεση αναλυτών με σταθμούς εργασίας για την αντιμετώπιση προβλημάτων.
 • Εργασίες επικύρωσης ροής πληροφοριών ασθενών και δεδομένων QC.
 • Απλή διαχείριση με χρήση profiles.
 • HL7, ASTM και εξειδικευμένα πρωτόκολλα διασύνδεσης.
 • Εκτεταμένες αναφορές για το δείγμα, τον ασθενή και τα δεδομένων ελέγχου ποιότητας.
 • Ειδοποιήσεις (alerts) που δημιουργούνται με την εμφάνιση ενός γεγονότος.

Η πρόσβαση σε αυτές τις λειτουργίες είναι δυνατή και μέσω του διαδικτύου.

 

Η ικανότητα της CCS να ολοκληρώνει πολύπλοκα και εκτεταμένα έργα Πληροφορικής Υγείας, διασφαλίζει την συνεχή εξέλιξη των μεγάλων οργανισμών.

 

Οφέλη

H απομακρυσμένη διαχείριση και παρακολούθηση των δεδομένων σε πραγματικό χρόνο προσφέρει πολλαπλά οφέλη.

Σύνδεση Αναλυτών – Διαγνωστικών Συστημάτων ‘Dev-Connect’

 • Συνδεσιμότητα με αυστηρές κανονιστικές απαιτήσεις.
 • Εύκολη εγκατάσταση “με το πάτημα ενός πλήκτρου” στο νοσοκομειακό περιβάλλον μέσω κεντρικής διαχείρισης.
 • Ενιαία διεπαφή για πολλούς αναλυτές.
 • Μειωμένα έξοδα σύνδεσης.
 • Ελαχιστοποίηση των χρονικών διαστημάτων μεταξύ βλαβών.
 • Ευέλικτη διαμόρφωση της σύνδεσης.
 • Εξελιγμένες εκθέσεις κατάστασης.
 • Απομακρυσμένη προβολή και διαχείριση.
 • Πολύγλωσση υποστήριξη.
 • Βελτίωση ποιότητας και επιδόσεων.

Διαδικτυακή σύνδεση Αναλυτών και Ιατρικών Συσκευών

Η διασύνδεση μέσω “μετατροπέα πρωτοκόλλου” επιτρέπει στα διαγνωστικά όργανα που δεν διαθέτουν απευθείας δικτυακή σύνδεση (TCP/IP) αλλά μόνο σειριακή θύρα (RS232) να διασυνδεθεί στο εσωτερικό δίκτυο του Νοσοκομείου ή ακόμη και στο διαδίκτυο. Με τον τρόπο αυτό ενεργοποιείται η διαδικτυακή ‘εμφάνιση’ του Ιατρικού οργάνου.

Οι λύσεις του μετατροπέα πρωτοκόλλου μπορεί να είναι:
α. Συσκευές υλικού (σειριακό σε Ethernet)
β. Εφαρμογή λογισμικού που τρέχει τόσο στο διακομιστή όσο και σε επίπεδο πελάτη (PC συνδεδεμένο με την ιατρική συσκευή, χρησιμοποιώντας κλασικό καλώδιο RS232).

Τα αποτελέσματα από τις ιατρικές συσκευές μπορούν στη συνέχεια να μεταδοθούν με ασφάλεια μέσω του Διαδικτύου. Αποτέλεσμα η άμεση και ακριβής ενημέρωση.

Οποιαδήποτε από τις δύο λύσεις επιτρέπει τη σύνδεση του εξοπλισμού με RS232, RS422 ή σειριακή θύρα RS485 σε Ethernet, έτσι ώστε η συσκευή να αποκτήσει διεύθυνση IP (ethernet).

Ο σειριακός διακομιστής είναι η καλύτερη επιλογή για την ασύγχρονη σύνδεση της συσκευής με σειριακή θύρα COM, σε UDP ή TCP socket based εφαρμογές.

Η μετάδοση των μετρήσεων από τις διαγνωστικές συσκευές γίνεται με ασφάλεια μέσω του Internet. Αποτέλεσμα είναι ότι οι πληροφορίες του ασθενούς ενημερώνονται γρήγορα και αξιόπιστα. Η ανάκτησή τους μπορεί να επιτευχθεί από οποιοδήποτε τερματικό σταθμό εργαστηριακό, κλινικό ή και από το σπίτι του ασθενούς ή τα ιατρεία των θεραπόντων ιατρών. Δεδομένου ότι δεν υπάρχει παρέμβαση ανθρώπινου παράγοντα οι πληροφορίες δεν υπάγονται σε ανθρώπινο λάθος.

Η μεθοδολογία αυτή αφενός μειώνει το κόστος του Οργανισμού και αφετέρου επιτρέπει την εξακολούθηση της χρήσης των υπαρχόντων διαγνωστικών αποφεύγοντας την άμεση αντικατάσταση. Συνεπώς μειώνει το ‘Total Cost of Ownership’ (TCO) και αυξάνει το ‘Return on Investment’ (ROI).

Εργαστηριακά αποτελέσματα και Συστήματα LIS και EMR

Με τη διαδικτυακή σύνδεση του ιατρικού εξοπλισμού οι πληροφορίες μεταφέρονται αυτόματα στο Εργαστηριακό Πληροφοριακό Σύστημα (Laboratory Information System / LIS) και στη συνέχεια διατίθενται στον Ιατρικό Φάκελο του ασθενούς (Electronic Medical Record / EMR). Αποφεύγεται λοιπόν ο αυξημένος χρόνος του Νοσηλευτικού προσωπικού να δοθεί σε καταγραφές και μεταφορές των εργαστηριακών δεδομένων σε χειρόγραφους ιατρικούς φακέλους. Το προσωπικό διαθέτει το χρόνο του στους ασθενείς αντί των γραφειοκρατικών χειρογραφικών διαδικασιών.

Επιλογή λύσης

Η διασύνδεση τύπου ‘Serial to Ethernet’ χρησιμοποιείται για να αναβαθμίσει τη χρήση των διαγνωστικών συστημάτων επιτρέποντας να διασυνδεθούν στο Internet. Επιτυγχάνεται λοιπόν αύξηση παραγωγικότητας μείωση λαθών, βελτίωση της παροχής φροντίδας στον ασθενή, συμμόρφωση με πρωτόκολλα και μικρότερος συνολικά χρόνος και κόστος. Για αποτελεσματική ενσωμάτωση αποτελεσμάτων εξετάσεων στο εργαστηριακό σύστημα και στον ιατρικό φάκελο το λογισμικό για την Διασύνδεση Αναλυτών και Διαγνωστικών Οργάνων ‘Dev-Connect’ είναι η βέλτιστη λύση.

 

Στα πολύπλοκα περιβάλλοντα τόσο η ευκολία χρήσης όσο και η διασύνδεση των διαγνωστικών συστημάτων είναι καίριας σημασίας.