Προσωπικά δεδομένα δικτυακού τόπου

Τα Προσωπικά Δεδομένα και οι όροι προστασία τους αναφέρονται για τις σελίδες ιδιοκτησίας και διαχείρισης της CCSΟι σελίδες περιλαμβάνουν links («δεσμούς») προς άλλους δικτυακούς τόπους (sites) που δεν ελέγχονται από την Εταιρεία. Η CCS δεν ευθύνεται για τους όρους προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων που εφαρμόζουν οι τρίτοι αυτοί φορείς.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Για την απλή περιήγηση στις σελίδες της CCS δεν συλλέγεται κανένα προσωπικό στοιχείο του επισκέπτη/χρήστη.

Η χρήση από την CCS των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών / χρηστών λαμβάνει χώρα αποκλειστικά και μόνο για: α.  ενημέρωση και υποστήριξη των χρηστών κατά την λειτουργία των υπηρεσιών στις οποίες εγγράφονται, β. την ικανοποίηση των εκάστοτε απαιτήσεών τους, και γ. την ενημέρωσή τους με την προώθηση νέων υπηρεσιών.

Οι σελίδες παρέχουν στους επισκέπτες / χρήστες τους την δυνατότητα να διαγράψουν ή να διορθώσουν οποτεδήποτε τα προσωπικά τους στοιχεία και πληροφορίες. Επιπλέον μπορούν να αδρανοποιήσουν την εγγραφή τους.
Μία σελίδα συλλέγει προσωπικά δεδομένα όταν ο επισκέπτης / χρήστης:
Α. εγγράφεται στις υπηρεσίες της,
Β. χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες της και
Γ. επισκέπτεται τις σελίδες της.
Ειδικότερα, οι τεχνικοί τρόποι με τους οποίους συλλέγονται προσωπικά δεδομένα των χρηστών κατά την χρήση των υπηρεσιών των σελίδων είναι οι ακόλουθοι:

ΤΡΟΠΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

α. Προσωπικά δεδομένα που δύνανται να ζητηθούν από την σελίδα.

Όταν ο επισκέπτης / χρήστης χρησιμοποιεί ορισμένες λειτουργίες των σελίδων, όπως: α. κατά την εγγραφή του για συγκεκριμένες υπηρεσίες, β. την πρόσβαση σε συγκεκριμένο περιεχόμενο και γ. όταν επικοινωνεί απευθείας με κάποια σελίδα ή υπηρεσία. Τότε μπορεί να ζητηθούν από αυτόν διάφορες πληροφορίες, όπως: 

στοιχεία επικοινωνίας, όπως ονοματεπώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου και αριθμό κινητού τηλεφώνου. Επίσης όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης, ερωτήματα αναζητήσεων που διεξάγονται στην σελίδα και αλληλογραφία που αποστέλλεται προς την CCS διά μέσου της σελίδας.

β. Πληροφορίες που συλλέγονται αυτόματα κατά την επίσκεψη του επισκέπτη/χρήστη με την σελίδα:

Όταν ο επισκέπτης / χρήστης επισκέπτεται και αλληλεπιδρά με την σελίδα, μπορεί να συλλεχθούν αυτόματα ορισμένες πληροφορίες, όπως: 

 • διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου (ΙΡ) του υπολογιστή του,
 • τύπος του προγράμματος περιήγησης (browser) και το λειτουργικό σύστημα,
 • ιστοσελίδες που επισκέφθηκε αμέσως πριν και μετά από την επίσκεψή του στην σελίδα,
 • δραστηριότητες εντός των συζητήσεων της κοινότητας,
 • δικτυακοί τόποι και διαφημίσεις που βλέπει και συνδέσεις στις οποίες κάνει ‘κλικ’ εντός της σελίδας,
 • ταχύτητα της σύνδεσής του και πληροφορίες σχετικά με τον υπολογιστή του,
 • συγκεντρωτικά δεδομένα σχετικά με ποσοστά email με κλικ σε διαφημίσεις (click-through) και προβολή βίντεο χρηστών,
 • βασικές πληροφορίες σύνδεσης με το διακομιστή και
 • πληροφορίες που συλλέγονται μέσω HTML cookies, και άλλων παρόμοιων τεχνολογιών
 γ. Πληροφορίες μπορούν να συλλέγονται από άλλες πηγές:

Μέσω της χρήσης των υπηρεσιών μιας σελίδας και των ιατρικών λογισμικών, μπορεί να υπάρχει πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τους επισκέπτες / χρήστες από τρίτες πηγές και πλατφόρμες. Τέτοιες είναι τόποι κοινωνικής δικτύωσης, βάσεις δεδομένων, εταιρείες που στοχεύουν σε διαφημίσεις. Οι πληροφορίες αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν:

 • όνομα χρήστη και οι λίστες σύνδεσής του εάν αποκτήσει ο επισκέπτης πρόσβαση σε τρίτες υπηρεσίες όπως το Facebook Connect ή το Twitter μέσω της σελίδας,
 • δημογραφικά δεδομένα, όπως η ηλικιακή ομάδα, το φύλο και τα ενδιαφέροντα,
 • αλληλεπιδράσεις με διαφημίσεις και δεδομένα προβολών όπως ποσοστά κλικ σε διαφημίσεις (click-through) και πληροφορίες σχετικά με το πόσες φορές έχει δει μια συγκεκριμένη διαφήμιση

δ. Συνομιλίες σε πραγματικό χρόνο

Η σελίδα μπορεί να προβαίνει σε καταγραφή των μηνυμάτων που αποστέλλονται από τους επισκέπτες / χρήστες των σχετικών υπηρεσιών. Ο λόγος καταγραφής είναι αποκλειστικά για την διαπίστωση παραβάσεων των όρων χρήσης, όπως προβλέπεται από τους Όρους Χρήσης και για κανέναν άλλο σκοπό.

ε. Διαφημίσεις:

Για την εκ μέρους της CCS παροχή δωρεάν πρόσβασης στο περιεχόμενο των σελίδων, πιθανά να προβάλλονται σε αυτόν διαφημίσεις. Πολλές είναι στοχευμένες με βάση πληροφορίες σχετικά με τον κάθε επισκέπτη/χρήστη χωριστά. Χρησιμοποιούνται πληροφορίες που συλλέγονται μέσω cookies. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν δημογραφικά δεδομένα ή πληροφορίες σχετικά με τα ενδιαφέροντα των επισκεπτών. Σημειωτέον ότι οι πρακτικές τρίτων πλατφορμών που συλλέγουν δεδομένα στις σελίδες δεν καλύπτονται από την παρούσα πολιτική προστασίας.

ΔΙΟΧΕΤΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η CCS τηρεί απαρέγκλιτα την ελληνική νομοθεσία περί Τήρησης Αρχείου Προσωπικών Δεδομένων. Τα στοιχεία που δηλώνονται και συλλέγονται μέσω των ιστοσελίδων ή των ιατρικών λογισμικών, δεν αποκαλύπτονται σε τρίτους. Διοχέτευση των προσωπικών δεδομένων επισκεπτών / χρηστών σε τρίτους μπορεί να συμβεί αποκλειστικά και μόνο στις ακόλουθες περιπτώσεις:
Εφόσον έχει την ρητή συγκατάθεση των επισκεπτών / χρηστών όταν ο επισκέπτης / χρήστης εγγραφεί ως μέλος.

 • Όταν η διοχέτευση των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών / χρηστών προς τρίτους συνεργάτες καθίσταται αναγκαία για την υλοποίηση των αιτημάτων των χρηστών.
 • H CCS δύναται, επίσης να τηρεί σε συγκεντρωτική μορφή και να αναλύει τα δεδομένα που συλλέγονται. Ο στόχος είναι να βελτιώνεται η λειτουργικότητα των σελίδων, των υπηρεσιών και των ιατρικών λογισμικών.
ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Επικοινωνίες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail)

Με τη συγκατάθεση του επισκέπτη/χρήστη, μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι προσωπικές πληροφορίες που συλλέγονται, προκειμένου να αποσταλεί σε αυτόν (τον χρήστη) υλικό επικοινωνίας μέσω e-mail. Η αποστολή μπορεί να είναι ενημερώσεις, πληροφορίες σχετικά με το λογαριασμό του ή αλλαγές στην σελίδα την οποία επισκέπτεται. Μόνο με τη συγκατάθεσή του, μπορεί να είναι διαφημιστικά μηνύματα για προϊόντα και υπηρεσίες της CCS ή για προϊόντα και υπηρεσίες συνεργατών της

Σε περίπτωση που ο επισκέπτης / χρήστης εγγραφεί σε ένα από τα ενημερωτικά δελτία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, του αποστέλλεται επίσης το ενημερωτικό δελτίο που ζήτησε.

Υπηρεσίες Ηλεκτρονικού Εμπορίου (e- commerce)

Για τη χρήση των υπηρεσιών ηλεκτρονικού εμπορίου του από τον επισκέπτη / χρήστη ενδέχεται να ζητηθού στοιχεία όπως : Ονοματεπώνυμο/ Επωνυμία Επιχείρησης – Διεύθυνση φυσικού προσώπου, Έδρα επιχείρησης – ΤΚ – Τηλέφωνο – E-mail – fax – ΑΦΜ – ΔΟΥ – Πόλη – Χώρα – Στοιχεία Πιστωτικής Κάρτας . Τα ανωτέρω στοιχεία απαιτούνται και για την έκδοση των σχετικών παραστατικών (φορολογικών) και διατηρούνται στο οικονομικό αρχείο της εταιρίας . Η CCS μπορεί να αξιοποιεί – επεξεργάζεται τα στοιχεία που συλλέγονται κατά τις συναλλαγές των χρηστών με τη συγκατάθεση του χρήστη. Τα στοιχεία που αφορούν τα αγοραστικά ενδιαφέροντα του επισκέπτη / χρήστη ουδέποτε γνωστοποιούνται σε τρίτους εκτός των ρητά αναφερόμενων.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ

Η Πιστωτική Κάρτα που ενδέχεται να χρησιμοποιήσει ο χρήστης για την εξόφληση αγορών / υπηρεσιών, χρεώνεται μόνο για μία φορά και μόνο για τη συγκεκριμένη συναλλαγή. Η CCS δεν ευθύνεται για τους όρους χρήσης προσωπικών δεδομένων που υιοθετούν οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί με τους οποίους συνεργάζεται για την ολοκλήρωση των εμπορικών συναλλαγών.

α. Διάθεση πληροφοριών σε τρίτους

Η CCS σέβεται το ιδιωτικό απόρρητο των επισκεπτών / χρηστών. Δεν μοιράζεται τις πληροφορίες που τους αφορούν, παρά μόνο με τη συναίνεση του χρήστη. Ειδικότερα, πληροφορίες σχετικές με τους χρήστες καθίστανται διαθέσιμες σε άλλες εταιρείες, εφαρμογές ή πρόσωπα, αποκλειστικά υπό τις περιστάσεις που αναφέρονται παρακάτω:

 • Μπορεί να κοινοποιούνται σε τρίτα μέρη συγκεντρωτικές πληροφορίες ή πληροφορίες που δεν ταυτοποιούν άμεσα τους χρήστες, για να διευκολυνθεί η ανάπτυξη του περιεχόμενου. Υπογραμμίζεται ότι δεν κοινοποιούνται στοιχεία επικοινωνίας σε τρίτα μέρη που διαφημίζονται στις σελίδες.
 • Παροχή υπηρεσιών που σχετίζονται με τις σελίδες, μπορεί να ανατίθεται σε τρίτα πρόσωπα. Αυτά τα τρίτα μέρη θα έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες που αφορούν τους Χρήστες μόνο για την εκτέλεση των παραπάνω καθηκόντων τους για λογαριασμό της CCS.
 • Γενικότερα, εκτός από τις παραπάνω περιπτώσεις, οι πληροφορίες που συλλέγονται μπορούν να χρησιμοποιηθούν για οποιουσδήποτε άλλους σκοπούς κατόπιν της συγκατάθεσής τους.

β. Υπηρεσίες τρίτων

Για την διαδικασίας εγγραφής στις σελίδες παρέχεται στους επισκέπτες η δυνατότητα να αλληλεπιδρούν με υπηρεσίες τρίτων, όπως το Facebook και το Twitter.  Μέσω αυτών των υπηρεσιών τρίτων, μπορεί να κοινοποιούνται πληροφορίες στους τρίτους παρόχους υπηρεσιών και αυτοί, αντίστροφα, μπορεί να κοινοποιούν στην CCS δεδομένα σχετικά με τους επισκέπτες/χρήστες.

COOKIES

Οι σελίδες μπορούν να χρησιμοποιούν cookies για την εύρυθμη λειτουργία την υπηρεσιών και των σελίδων τους. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου (σε μορφή .txt) που αποθηκεύονται στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή του επισκέπτη. Προϋπόθεση είναι ο τελευταίος έχει επιλέξει να δέχεται cookies. Τα cookies χρησιμοποιούνται για την διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη/χρήστη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες των σελίδων. Χρησιμοποιούνται επιπλέον και για στατιστικούς λόγους προκειμένου να καθορίζονται ποιές υπηρεσίες των σελίδων είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς.

Ο επισκέπτης / χρήστης δύναται να ρυθμίσει το browser του έτσι ώστε να τον προειδοποιεί για την χρήση cookies. Επίσης ο χρήστης μπορεί να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης / χρήστης δεν επιθυμεί την χρήση cookies, ενδέχεται να μην έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΙΡ

Η διεύθυνση ΙΡ καθορίζεται από τον πάροχο της σύνδεσης μέσω της οποίας ο επισκέπτης / χρήστης έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο και στην συνέχεια στον Ιστότοπο. Κρατείται για τεχνικούς λόγους, καθώς και για την αντιμετώπιση θεμάτων που άπτονται της ασφάλειας των συστημάτων των σελίδων. Δύναται να γνωστοποιηθεί από την CCS. Προϋπόθεση είναι να ζητηθεί από τις αρμόδιες αστυνομικές ή δικαστικές Αρχές, τηρουμένης πάντοτε της κατά Νόμο προβλεπόμενης διαδικασίας.

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Οι χρήστες διατηρούν το δικαίωμα να διαγράψουν τα προσωπικά τους δεδομένα, να διορθώσουν ή / και ενημερώσουν τα προσωπικά τους δεδομένα ή / και να αδρανοποιήσουν την εγγραφή τους, ανά πάσα χρονική στιγμή.
Σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, πρέπει να στείλει μαζί με το αίτημά του αποδεικτικό στοιχείο για την ταυτότητά του και θα λάβει απάντηση εντός τριάντα (30) ημερών από την παραλαβή του αιτήματος.

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Η πρόσβαση στα στοιχεία επικοινωνίας των επισκεπτών / χρηστών περιορίζεται στους εργαζομένους ή τους παρόχους υπηρεσιών που θεωρείται εύλογα ότι χρειάζεται να γνωρίζουν αυτά τα στοιχεία για την παροχή προϊόντων ή υπηρεσιών προς τους επισκέπτες / χρήστες ή για την εκτέλεση της εργασίας τους. Έχουν, επίσης, υιοθετηθεί τεχνικές, φυσικές και διοικητικές διαδικασίες που είναι κατάλληλες για την προστασία των πληροφοριών που αφορούν τους Χρήστες από απώλεια, κακή χρήση και αλλοίωση.
Υπογραμμίζεται ότι καμία μετάδοση ή αποθήκευση δεδομένων δεν μπορεί να είναι εγγυημένη ως 100% ασφαλής.
Ο δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί στους δικτυακούς τόπους της, το πρωτόκολλο SSL, με κρυπτογράφηση, για ασφαλείς on-line εμπορικές συναλλαγές.
Με αυτό τον τρόπο κρυπτογραφούνται όλες οι προσωπικές σας πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων του αριθμού της πιστωτικής κάρτας, του ονόματος και της διεύθυνσής σας. Έτσι δεν μπορούν να διαβαστούν ή να αλλαχτούν κατά τη μεταφορά τους στο Internet.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη / χρήστη των υπηρεσιών των σελίδων της CCS υπόκειται στους όρους της παρούσας πολιτικής. Υπόκειται στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας (Ν. 2472/1997) για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Οποιαδήποτε ενδεχόμενη νέα σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει τροποποίηση του παρόντος ως προς το συγκεκριμένο πεδίο εφαρμογής.

Σε κάθε περίπτωση η CCS διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους όρους της παρούσας πολιτικής. Η τροποποίηση θα γίνεται εντός του υπάρχοντος νομικού πλαισίου, κατόπιν σχετικής ενημέρωσης των επισκεπτών / χρηστών. Η χρήση των υπηρεσιών των σελίδων συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της παρούσας.

Σε περίπτωση που κάποιος επισκέπτης / χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους, οφείλει να μην χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες των σελίδων.