Η Εταιρεία CCS

Σχετικά με την CCS 

Η Computer Control Systems (CCS) ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1984. Ανώνυμη Εταιρεία Ιατρικής Πληροφορικής και Εφαρμοσμένης Μηχανικής. Κατασκευάζει και προσφέρει καινοτόμα προϊόντα λογισμικού και υπηρεσίες Ιατρικής Πληροφορικής και Μηχανικής. Η εκτεταμένη εμπειρία στην Ιατρική Πληροφορική, σε συνδυασμό με το εξειδικευμένο επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό και την συνεπή υποστήριξη μετά την πώληση, εξασφαλίζουν την ικανοποίηση των πελατών και την μακροπρόθεσμη αξιόπιστη εταιρική σχέση. Η CCS είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001. Εφαρμόζει τα διεθνή πρότυπα και τις οδηγίες καλών πρακτικών που αφορούν στην Ιατρική πληροφορική.

Η CCS είναι πρωτοπόρος στην ανάπτυξη συστημάτων Ιατρικής Πληροφορικής. Παρέχει προϊόντα και υπηρεσίες ιατρικής πληροφορικής για περισσότερο από 30 χρόνια. Έχει αναπτύξει μια σειρά από εξελιγμένα προϊόντα ιατρικής πληροφορικής που δημιουργούν σημαντικά οφέλη για τα Νοσοκομεία και τους Φορείς Παροχής Υγείας. Η CCS είναι ο κύριος προμηθευτής ιατρικών πληροφοριακών συστημάτων στα Νοσοκομεία της χώρας.

Τα ιατρικά πληροφοριακά συστήματα της CCS με πολλές εκατοντάδες πελατών, έχουν εγκατασταθεί σε Ελλάδα, Κύπρο, Αλβανία, Τουρκία, Ρουμανία, Αζερμπαϊτζάν, Λίβανο, Ιορδανία. Χρησιμοποιούνται σε 24/7/365 βάση σε πληθώρα Δημόσιων, Στρατιωτικών, Πανεπιστημιακών και Ιδιωτικών Νοσοκομείων, από χιλιάδες ιατρούς, τεχνικούς εργαστηρίων και επαγγελματιών Υγείας, βοηθώντας στην παροχή έγκαιρης και ασφαλούς φροντίδας, για εκατομμύρια ασθενών.

Τα Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας της CCS διασυνδέονται με τα Διοικητικο-οικονομικά πληροφοριακά συστήματα Νοσοκομείων (IBM, SAP, Siemens, Oracle, Microsoft, Intrasoft, SingularLogic κλπ) και λειτουργούν ως ενιαίο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Νοσοκομείου. Η CCS εφαρμόζει τη διαλειτουργικότητα συστημάτων χρησιμοποιώντας το διεθνές πρωτόκολλο HL7. Τα Ιατρικά Πληροφοριακά Συστήματα της CCS έχουν διασυνδεθεί με περισσότερα από 400 εργαστηριακά διαγνωστικά συστήματα όλων των εταιριών όπως Abbott, Siemens, Roche, Beckman-Coulter, Sysmex, Hitachi, Biomerieux, Sysmex, Menarini κλπ.

Η CCS διαθέτει Μηχανικούς Πληροφορικής με εκτεταμένη εμπειρία και γνώση της Ιατρικής Πληροφορικής, που αποτυπώνεται τόσο στην ποιότητα των προϊόντων της όσο στις μελέτες εφαρμογής και στις υπηρεσίες συντήρησης – τεχνικής υποστήριξης των εκατοντάδων εγκαταστάσεων.

H CCS είναι ιδρυτικό μέλος του Ελληνικού παραρτήματος του διεθνούς οργανισμού HL7.

Ο στόχος και η συνεχής προσπάθεια όλων μας στην “CCS”

 • Η παραγωγή αποτελεσματικών λύσεων σύμφωνων με τα διεθνή πρότυπα και τις απαιτήσεις των οργανισμών υγείας.
 • Η δημιουργία έξυπνων λύσεων που ακολουθούν τις μεταβαλλόμενες ανάγκες και τις πολιτικές του τομέα της υγειονομικής περίθαλψης.
 • Η παροχή αποτελεσματικών υπηρεσιών στους πελάτες μας, με συνεχή βελτίωση των διαδικασιών και των λειτουργιών μας.
 • Η τήρηση διαδικασιών και ελέγχων που απαιτούνται για την εξασφάλιση της υγειονομικής περίθαλψης μέσω “βέλτιτων πρακτικών”.
 • Η προσφορά προστιθέμενης αξίας με την υποστήριξη της βελτίωσης της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας.

Χρησιμοποιώντας εξελιγμένες τεχνολογίες, κατασκευάζουμε συστήματα πληροφορικής και λύσεις που βοηθούν να επιτευχθεί πιο αποτελεσματική κλινική διάγνωση, παρακολούθηση και θεραπεία, ταυτόχρονα με την διαχείριση, αποθήκευση, μετάδοση, και ένταξη των πληροφοριών στον Φάκελο του ασθενούς.

Μέσω της ολοκλήρωσης των πληροφοριακών συστημάτων, νέων ή των υφιστάμενων, καταβάλλουμε προσπάθεια για να επιτευχθεί ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα νοσοκομείου που περιλαμβάνει πολλαπλά υπο-συστήματα.

Το Διοικητικο-Οικονομικό Πληροφοριακό Σύστημα Νοσοκομείου, το Ιατρικό, το Εργαστηριακό Πληροφοριακό Σύστημα, το σύστημα Αιμοδοσίας, Κυτταρολογίας-Ιστοπαθολογίας (AP LIS), το Ακτινοδιαγνωστικό (RIS), το σύστημα επεξεργασίας και αρχειοθέτησης εικόνων (PACS), το σύστημα Tηλεϊατρικής, κλπ. διασυνδέονται σε αρμονική συνεργασία, επιτυγχάνοντας λειτουργία ως ενιαίο Πληροφοριακό Σύστημα Νοσοκομείου.


Για εμάς, οι τεχνολογίες Ιατρικής Πληροφορικής είναι το ΄κλειδί’ για καλύτερη παροχή υπηρεσιών Υγείας.


Τα συτήματα πληροφορικής της CCS, έχουν ένα αποδεδειγμένο ιστορικό συνεχούς ανάπτυξης και μια επιτυχημένη επιχειρηματική πορεία για περισσότερα από 30 χρόνια. Η προσπάθεια αυτή υποστηρίζεται από IT μηχανικούς, και τεχνικούς με εκτεταμένη εμπειρία και τεχνογνωσία της ιατρικής πληροφορικής, που εγγυώνται αφενός μεν την ασυναγώνιστη ποιότητα και λειτουργικότητα των πληροφοριακών συστημάτων και αφετέρου την προσαρμογή και την τελική απόδοση του συνολικού συστήματος μέσω της εξειδικευμένης παροχής γνώσης και τεχνικής υποστήριξης.

Πολιτική Ποιότητας

Η CCS δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη, εγκατάσταση και υποστήριξη προϊόντων και ολοκληρωμένων λύσεων πληροφορικής και εκπόνηση μελετών εφαρμοσμένης μηχανικής. ‘Eχει ως βασική αξία την παροχή προϊόντων και υπηρεσιών, υψηλής ποιότητας που να ικανοποιούν πλήρως τις απαιτήσεις των πελατών της. Η Διοίκηση της Εταιρείας εκδίδει την παρούσα Πολιτική για να δηλώσει την απόλυτη δέσμευσή της σε:

 • Συνεχή προσπάθεια για παροχή αξιόπιστων και ολοκληρωμένων λύσεων στον πελάτη.
 • Ικανοποίηση των απαιτήσεων και των προσδοκιών των πελατών.
 • Υψηλή αξιοπιστία των Προϊόντων και των Υπηρεσιών.
 • Νέες υπηρεσίες/καινοτομία.
 • Υιοθέτηση ορθών πρακτικών.
 • Συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικότητας της λειτουργίας της εταιρείας.
 • Συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας.

Για την επίτευξη των ανωτέρω έχουμε σχεδιάσει, εφαρμόζουμε και συνεχώς βελτιώνουμε ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης για την Ποιότητα και την ασφαλή διαχείριση πληροφοριών σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Διεθνών Προτύπων ISO 9001:2015 και ISO 27001:2013, τα οποία εξασφαλίζουν ότι παρέχονται:

 • Πόροι και μέσα που απαιτούνται για την παροχή προϊόντων/υπηρεσιών καθορισμένης ποιότητας.
 • Οργανωμένο πλαίσιο λειτουργίας.
 • Εσωτερικές προδιαγραφές για σταθερή ποιότητα προϊόντων και υπηρεσιών και ασφαλή διαχείριση πληροφοριών.
 • Περιβάλλον εργασίας κατάλληλο για τις δραστηριότητες της επιχείρησης.
 • Κατάλληλες συνθήκες εργασίας σε όλους τους χώρους της επιχείρησης.
 • Σύγχρονες μεθοδολογίες για την ανάπτυξη και διαχείριση έργων.

Η εταιρία διασφαλίζει ότι:

 • Η πολιτική για την Ποιότητα, είναι κατανοητή, και τηρείται σε όλα τα επίπεδα οργάνωσης της Εταιρείας.
 • Το σύστημα ISO να λειτουργεί αποδοτικά και να καλύπτει διαρκώς τους σκοπούς της δημιουργίας του.
 • Η αποτελεσματικότητα του συστήματος ελέγχεται περιοδικά µε σκοπό τη λήψη των εκάστοτε αναγκαίων διορθωτικών ενεργειών.
 • Όλοι οι εμπλεκόμενοι τηρούν τις Διαδικασίες του Συστήματος και συμβάλουν στη διαρκή εδραίωση και βελτίωσή του.