Άδεια Χρήσης Ιατρικού Λογισμικού της CCS

H Άδεια Χρήσης Ιατρικού Λογισμικού της CCS αποτελεί σύμβαση άδειας χρήσης ανάμεσα σε εσάς και την CCS ως κατασκευάστριας του «ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ» είτε αποκτήσατε το «ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ» από μεταπωλητή είτε απευθείας από τη CCS. Αυτή η σύμβαση περιγράφει τα δικαιώματα και τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες μπορείτε να χρησιμοποιείτε το «ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ». Θα πρέπει να διαβάσετε την ενιαία σύμβαση, συμπεριλαμβανομένων τυχόν έντυπων όρων της άδειας χρήσης που συνοδεύουν το λογισμικό. Όλοι οι όροι είναι σημαντικοί και αποτελούν συνολικά την παρούσα σύμβαση που ισχύει για εσάς. Μπορείτε να διαβάσετε τους συνδεδεμένους όρους επικολλώντας τη σύνδεση της προώθησης στο παράθυρο του προγράμματος περιήγησης.

Οι αναφερόμενοι όροι αφορούν το Ιατρικό λογισμικό και τα πληροφοριακά συστήματα της CCS όπως:

 • Εργαστηριακό Πληροφοριακό Σύστημα ‘MediLab LIS’
 • Πληροφοριακό Σύστημα Αιμοδοσίας ‘e-AIMA’
 • Ακτινοδιαγνωστικό Πληροφοριακό Σύστημα ‘MediRIS’
 • Ιστολογικό-Κυτταρολογικό Σύστημα ‘H/C LIS’
 • Ηλεκτρονικό Ιατρικό Φάκελο Ασθενών ‘MediFile EMR’

καθώς και άλλα επιμέρους υποσυστήματα και εφαρμογές.

Εφόσον αποδέχεστε την παρούσα σύμβαση ή χρησιμοποιείτε το λογισμικό, συμφωνείτε με όλους αυτούς τους όρους. Δίνετε τη συγκατάθεσή σας για τη μεταβίβαση συγκεκριμένων πληροφοριών στη διάρκεια της από μέρους σας ενεργοποίησης και χρήσης του λογισμικού σύμφωνα με τη Δήλωση Προστασίας Ιδιωτικού Απορρήτου της CCS. Περιγράφεται στην Παράγραφο 4. Εάν δεν αποδέχεστε και δεν συμφωνείτε με αυτούς τους όρους, μπορείτε να μη χρησιμοποιήσετε το λογισμικό ή τις δυνατότητές του.
Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον κατασκευαστή ή τον υπεύθυνο εγκατάστασης ή τον προμηθευτή σας, για να μάθετε την πολιτική επιστροφής του και να επιστρέψετε το λογισμικό, για να λάβετε επιστροφή χρημάτων ή πίστωση σύμφωνα με την πολιτική αυτή.

Επισκόπηση.

Αυτή η Άδεια Χρήσης Ιατρικού λογισμικού της CCS ισχύει ως σύμβαση για το «ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ» που είναι προεγκατεστημένο ή έχει εγκατασταθεί από εσάς. Ισχύει για τα αποθηκευτικά μέσα στα οποία λάβατε το λογισμικό (εφόσον υπάρχουν), καθώς και οποιεσδήποτε ενημερώσεις, αναβαθμίσεις, συμπληρώματα, εκτός εάν αυτά διέπονται από άλλους όρους. Εάν η παρούσα σύμβαση περιέχει όρους που αφορούν κάποια δυνατότητα ή υπηρεσία που δεν είναι διαθέσιμη, τότε αυτοί οι όροι δεν ισχύουν.

Ανάλογα με τις δυνατότητες της συσκευής σας, τη διαμόρφωσή της και τον τρόπο χρήσης της, ενδέχεται να ισχύουν πρόσθετοι όροι της CCS. Επιπλέον μπορεί να ισχύουν και όροι τρίτων για την από μέρους σας χρήση των δυνατοτήτων, των υπηρεσιών και των εφαρμογών.

α. Ορισμένες δυνατότητες του λογισμικού παρέχουν ένα σημείο πρόσβασης στις υπηρεσίες online ή βασίζονται σε υπηρεσίες online. Ορισμένες φορές η χρήση αυτών των υπηρεσιών διέπεται από ξεχωριστούς όρους και πολιτικές προστασίας ιδιωτικού απορρήτου, όπως η Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών της CCS. Μπορείτε να προβάλετε αυτούς τους όρους και τις πολιτικές, ανατρέχοντας στους όρους χρήσης της υπηρεσίας. Παρακαλούμε, διαβάστε τους. Οι υπηρεσίες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες σε όλες τις περιοχές.

β. Ο κατασκευαστής ή ο υπεύθυνος εγκατάστασης μπορεί επίσης να προεγκαθιστά εφαρμογές, οι οποίες θα διέπονται από ξεχωριστούς όρους άδειας χρήσης.

γ. Το λογισμικό ενδέχεται να περιλαμβάνει προγράμματα τρίτων για τα οποία η CCS, και όχι το τρίτο μέρος, σας παραχωρεί άδεια χρήσης στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης. Οι κοινοποιήσεις, εάν υπάρχουν, για το πρόγραμμα τρίτου μέρους περιλαμβάνονται μόνο για δική σας πληροφόρηση.

δ. Ενώ εκτελείται το λογισμικό, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις παραμετροποιημένες πληροφορίες που εμπεριέχονται προεγκατεστημένες στη βάση δεδομένων του συστήματος.

Δικαιώματα Εγκατάστασης και Χρήσης.

α. Άδεια χρήσης. Παραχωρείται μόνο η άδεια χρήσης λογισμικού της CCS. Δεν πωλείται το λογισμικό. Στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης, σας παραχωρούμε το δικαίωμα να εγκαταστήσετε και να εκτελέσετε ένα αντίγραφο στη συσκευή. Η  χρήση θα γίνεται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας.
Η ενημέρωση ή η αναβάθμιση ενός μη γνήσιου λογισμικού με λογισμικό από τη CCS δεν καθιστά γνήσια την αρχική έκδοση. Σε αυτήν την περίπτωση δεν διαθέτετε άδεια χρήσης του λογισμικού.

β. Συσκευή. Στην παρούσα σύμβαση, «συσκευή» είναι ένα σύστημα υλικού (φυσικού ή εικονικού) με μια εσωτερική συσκευή αποθήκευσης που έχει δυνατότητα εκτέλεσης του λογισμικού. Ένα διαμέρισμα ή ένα blade υλικού θεωρείται ότι είναι συσκευή.

Περιορισμοί

Η CCS διατηρεί όλα τα δικαιώματα (όπως δικαιώματα δυνάμει της νομοθεσίας περί πνευματικής ιδιοκτησίας) τα οποία δεν παραχωρούνται ρητά στην παρούσα σύμβαση. Για παράδειγμα, η παρούσα άδεια χρήσης δεν σας δίνει κανένα δικαίωμα και δεν επιτρέπεται να προβείτε στα εξής:

 • χρησιμοποίηση ή η αναπαράσταση δυνατοτήτων του λογισμικού ξεχωριστά,
 • δημοσίευση, αντιγραφή, μίσθωση, εκμίσθωση ή δανεισμό του λογισμικού,
 • μεταβίβαση του λογισμικού (εκτός εάν επιτρέπεται από την παρούσα σύμβαση),
 • παράβλεψη τυχόν τεχνικών περιορισμών ή περιορισμών του λογισμικού,
 • χρήση του λογισμικού ως λογισμικού διακομιστή, για την παροχή εμπορικών υπηρεσιών φιλοξενίας, η οποία καθιστά το λογισμικό διαθέσιμο για ταυτόχρονη χρήση από πολλούς χρήστες σε ένα δίκτυο. Εγκατάσταση του λογισμικού σε διακομιστή και απομακρυσμένη δυνατότητα πρόσβασης των χρηστών σε αυτό. Χρήση μόνο από απομακρυσμένους χρήστες, πέραν του αριθμού των χρηστών που προβλέπονται στη σύμβαση.
 • αποσυμπίληση, ανακατασκευή του πηγαίου κώδικα ή ανακατασκευή του αντικειμενικού κώδικα ή προσπάθεια προς αυτήν την κατεύθυνση.

Σενάρια πολλαπλής χρήσης.

 • Εκδόσεις. Εάν, όταν αποκτήσατε το λογισμικό, σας παραχωρήθηκαν πολλαπλές εκδόσεις επιτρέπεται να ενεργοποιείτε μόνο μία από τις εκδόσεις αυτές κάθε φορά.
 • Πολλαπλές ή ομαδοποιημένες συνδέσεις. Δεν επιτρέπεται η από μέρους σας χρήση υλικού ή λογισμικού για την πολυπλεξία ή την ομαδοποίηση συνδέσεων. Επιπλέον η παραχώρηση δυνατότητας σε χρήστες να χρησιμοποιούν το λογισμικό έμμεσα μέσω του υπολογιστή με την άδεια χρήσης.
 • Χρήση σε περιβάλλον με λειτουργία αναπαράστασης. Η παρούσα άδεια χρήσης σάς επιτρέπει να εγκαταστήσετε μόνο μία παρουσία του λογισμικού για χρήση σε μία συσκευή. Είτε αυτή η συσκευή είναι φυσική είτε εικονική. Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το λογισμικό σε περισσότερες από μία εικονικές συσκευές, πρέπει να λάβετε ξεχωριστή άδεια.
 • Απομακρυσμένη πρόσβαση. Επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε το λογισμικό που είναι εγκατεστημένο στη συσκευή εφόσον δεν χρησιμοποιείται ταυτόχρονα από κάποιον άλλο χρήστη. Οι άλλοι χρήστες, ένας κάθε φορά, επιτρέπεται να έχουν πρόσβαση στη συσκευή με άδεια χρήσης από άλλη συσκευή. 

Εφεδρικό αντίγραφο ασφαλείας.

Επιτρέπεται να παραγγείλετε ή να πραγματοποιήσετε λήψη εφεδρικού αντιγράφου ασφαλείας του λογισμικού αποκλειστικά και μόνο για το σκοπό αυτό.

Ιδιωτικό απόρρητο. Συναίνεση για τη Χρήση Δεδομένων.

Λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη το ιδιωτικό σας απόρρητο. Κάποιες από τις δυνατότητες του λογισμικού στέλνουν ή λαμβάνουν πληροφορίες κάθε φορά που χρησιμοποιούνται. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε  ή να επιλέξετε να μην τις χρησιμοποιείτε. Με την αποδοχή της παρούσας σύμβασης και τη χρήση του λογισμικού συμφωνείτε ότι η CCS επιτρέπεται να συλλέγει, να χρησιμοποιεί και να αποκαλύπτει πληροφορίες. Η περιγραφή υπάρχει στη Δήλωση Προστασίας Ιδιωτικού Απορρήτου της CCS. Ενδέχεται να περιγράφεται στο περιβάλλον εργασίας χρήστη που σχετίζεται με τις δυνατότητες του λογισμικού.

Εξουσιοδοτημένο Λογισμικό και Ενεργοποίηση.

Η Άδεια Χρήσης Ιατρικού λογισμικού της CCS σας παραχωρεί εξουσιοδότηση να χρησιμοποιείτε αυτό το λογισμικό μόνο εάν έχετε την κατάλληλη άδεια. Το λογισμικό θα πρέπει να έχει ενεργοποιηθεί κατάλληλα με ένα γνήσιο αριθμό-κλειδί προϊόντος ή με άλλη μέθοδο εξουσιοδότησης. Όταν συνδέεστε στο Internet ενώ χρησιμοποιείτε το λογισμικό, το λογισμικό θα επικοινωνεί αυτόματα με τη CCS. Ετσι επιβεβαιώνεται η γνησιότητα του λογισμικού και ότι η άδεια χρήσης σχετίζεται με τη συσκευή που διαθέτει άδεια χρήσης. 

Σε κάθε περίπτωση, θα πραγματοποιηθεί μεταβίβαση συγκεκριμένων πληροφοριών. Μπορεί να επιβαρυνθείτε με χρεώσεις για χρήση υπηρεσιών Internet, τηλεφώνου και SMS. Στη διάρκεια της ενεργοποίησης ή επανενεργοποίησης, μπορεί να αποδειχθεί ότι η εγκατεστημένη παρουσία του λογισμικού δεν είναι γνήσια. Εάν η ενεργοποίηση αποτύχει, το λογισμικό θα επιχειρήσει να επιδιορθωθεί, αντικαθιστώντας τυχόν αλλοιωμένο λογισμικό της CCS με γνήσιο λογισμικό της CCS.

Ενδέχεται επίσης να λαμβάνετε υπενθυμίσεις για να αποκτήσετε κατάλληλη άδεια χρήσης για το λογισμικό. Δεν επιτρέπεται να αποφύγετε ή να παρακάμψετε την ενεργοποίηση. Ορισμένες ενημερώσεις, υποστήριξη και άλλες υπηρεσίες μπορεί να προσφέρονται μόνο σε χρήστες που διαθέτουν γνήσιο λογισμικό της CCS.

Ενημερώσεις.

Το λογισμικό πραγματοποιεί τακτικούς ελέγχους για ενημερώσεις του λογισμικού, τις οποίες λαμβάνει και εγκαθιστά εκ μέρους σας. Μπορείτε να λαμβάνετε ενημερώσεις ή αναβαθμίσεις μόνο από τη CCS ή από εξουσιοδοτημένες πηγές. Με την αποδοχή της παρούσας σύμβασης, αποδέχεστε τη λήψη αυτών των τύπων αυτόματων ενημερώσεων χωρίς καμία πρόσθετη κοινοποίηση.

Γεωγραφικοί Περιορισμοί και Περιορισμοί Εξαγωγών.

Πρέπει να συμμορφώνεστε με όλη την εγχώρια και διεθνή νομοθεσία και κανονισμούς σχετικά με τις εξαγωγές που ισχύουν για το λογισμικό. Σε αυτούς περιλαμβάνονται περιορισμοί σχετικά με τους προορισμούς, τους τελικούς χρήστες και την τελική χρήση.

Διαδικασίες Υποστήριξης και Επιστροφής χρημάτων.

Εάν επιζητάτε επιστροφή χρημάτων, επικοινωνήστε με τη CCS για να ενημερωθείτε σχετικά με τις πολιτικές για την επιστροφή χρημάτων.

Χρήση δικτύων, δεδομένων και Internet.

Ορισμένες δυνατότητες του λογισμικού και των υπηρεσιών που χρησιμοποιούνται μέσω του λογισμικού μπορεί να απαιτούν πρόσβαση στο Internet. Η πρόσβαση και χρήση μπορεί να διέπονται από όρους της σύμβασης με τον πάροχο υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας ή Internet. Κάποιες δυνατότητες του λογισμικού ενδέχεται να συμβάλλουν στην πιο αποτελεσματική πρόσβασή σας στο Internet.

Είστε πάντα υπεύθυνοι για την κατανόηση και συμμόρφωση με τους όρους των προγραμμάτων και συμβάσεών σας για την πρόσβαση στα δίκτυα, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων/ανοιχτών δικτύων.

Δικαιώματα

α. Εγγύηση. Το λογισμικό που διαθέτει κατάλληλη άδεια χρήσης θα λειτουργεί όπως σε υλικό που περιγράφεται ως κατάλληλο. Ωστόσο, ο κατασκευαστής ή ο υπεύθυνος εγκατάστασης και η CCS δεν παρέχουν καμία συμβατική εγγύηση σε σχέση με το λογισμικό με άδεια χρήσης.

β. Περιορισμός ευθύνης. Σε περίπτωση εσκεμμένης συμπεριφοράς, βαριάς αμέλειας, η αξίωση που βασίζεται στον Νόμο περί Ευθύνης λόγω Ελαττωματικού Προϊόντος, καθώς και σε περίπτωση θανάτου ή σωματικών βλαβών, ο κατασκευαστής ή ο υπεύθυνος εγκατάστασης ή η CCS ευθύνεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Σύμφωνα με την προηγούμενη πρόταση, ο κατασκευαστής ή ο υπεύθυνος εγκατάστασης ή η CCS θα ευθύνονται μόνο για ελαφρά αμέλεια, εάν ο κατασκευαστής ή ο υπεύθυνος εγκατάστασης έχει διαπράξει παράβαση συμβατικών υποχρεώσεων σχετικά με υλικό, η εκπλήρωση των οποίων διευκολύνει τη δέουσα εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, η παράβαση των οποίων θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο το σκοπό της παρούσας σύμβασης και η συμμόρφωση με τις οποίες πρέπει να αποτελεί συνεχή στόχο των συμβαλλομένων (αποκαλούμενες «πρωτεύουσες υποχρεώσεις»). Σε άλλες περιπτώσεις ήπιας αμέλειας, ο κατασκευαστής ή ο υπεύθυνος εγκατάστασης ή η CCS δεν θα φέρουν ευθύνη για ελαφρά αμέλεια.

Αξιολόγηση και Δοκιμή.

Το λογισμικό αξιολόγησης (ή δοκιμής ή επίδειξης) δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται σε ενεργό λειτουργικό περιβάλλον. Τμήμα του λογισμικού ενδέχεται να παραχωρείται με άδεια χρήσης επί δοκιμή. Η Άδεια Χρήσης Ιατρικού λογισμικού της CCS χορηγεί τα δικαιώματα που έχετε να χρησιμοποιήσετε το λογισμικό δοκιμής που περιορίζονται μόνο στη δοκιμαστική περίοδο. Το λογισμικό δοκιμής και η διάρκεια της δοκιμαστικής περιόδου ορίζονται κατά τη διαδικασία λήψης ή ενεργοποίησης.
Ενδέχεται να έχετε την επιλογή να μετατρέψετε τα δικαιώματα δοκιμής σε δικαιώματα συνδρομής ή σε οριστικά δικαιώματα. Η εν λόγω επιλογή μπορεί να παρουσιαστεί κατά τη λήξη διάρκειας της δοκιμαστικής περιόδου. Μετά τη λήξη διάρκειας οποιασδήποτε δοκιμαστικής περιόδου χωρίς μετατροπή, το λογισμικό πρέπει να παύσει να εκτελείται.

Η ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΗΣ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ «ΩΣ ΕΧΕΙ» ΚΑΙ ΕΣΕΙΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ. ΕΑΝ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΑΠΟΔΕΙΧΘΕΙ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΟ, ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΠΙΣΚΕΥΗ Ή ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ. H CCS ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΡΗΤΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ Η ΟΡΟΥΣ. ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΩΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΑΣ, ΤΑ ΟΠΟΙΑ Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙ. ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΑΣ, Η CCS ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΤΩΝ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ ΚΑΙ ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ.

Ενιαία Σύμβαση.

Η παρούσα σύμβαση ‘Άδεια Χρήσης Ιατρικού λογισμικού της CCS’ (μαζί με τα έντυπα όρων άδειας χρήσης ή άλλων όρων που συνοδεύουν τυχόν συμπληρώματα, αναβαθμίσεις, ενημερώσεις και υπηρεσίες του λογισμικού που παρέχονται από τον κατασκευαστή ή τον υπεύθυνο εγκατάστασης ή από τη CCS και τα οποία χρησιμοποιείτε) και οι όροι που περιέχονται στις συνδέσεις web αποτελούν την ενιαία σύμβαση για το λογισμικό και για οποιαδήποτε τέτοια συμπληρώματα, ενημερώσεις, αναβαθμίσεις και υπηρεσίες (εκτός εάν ο κατασκευαστής ή ο υπεύθυνος εγκατάστασης ή η CCS παρέχουν άλλους όρους με αυτά τα συμπληρώματα, τις ενημερώσεις, τις αναβαθμίσεις ή τις υπηρεσίες). Αποδέχεστε ότι θα διαβάσετε τους όρους προτού χρησιμοποιήσετε το λογισμικό ή τις υπηρεσίες, καθώς και οποιουσδήποτε συνδεδεμένους όρους. Κατανοείτε ότι χρησιμοποιώντας το λογισμικό και τις υπηρεσίες, επικυρώνετε την παρούσα σύμβαση και τους συνδεδεμένους όρους.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ/ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Το λογισμικό που διαθέτει κατάλληλη άδεια χρήσης θα λειτουργεί ουσιαστικά όπως περιγράφεται σε οποιοδήποτε υλικό που συσ’ηνετααι από τη CCS. Εάν αποκτήσετε συμπληρώματα κατά τη διάρκεια της περιόδου ισχύος 90 ημερών τότε παρέχεται περιορισμένη εγγύηση για αυτά από τη CCS. Η παρούσα περιορισμένη εγγύηση δεν καλύπτει προβλήματα που προκαλείτε εσείς ή προκύπτουν όταν δεν ακολουθείτε τις οδηγίες. Ο χρόνος της αρχής της εγγύησης, είναι όταν ο πρώτος χρήστης του λογισμικού σας αποκτήσει το αντίγραφο.

Καλύπτονται επίσης οποιαδήποτε συμπληρώματα, ενημερώσεις ή νέο λογισμικό σε αντικατάσταση άλλου, τα οποία ενδέχεται να λάβετε από τη CCS. Η μεταβίβαση της άδειας χρήσης του λογισμικού δεν θα υπερβαίνει τη διάρκεια ισχύος της περιορισμένης εγγύησης.

Μη παροχή εγγυήσεων

Ο κατασκευαστής ή ο υπεύθυνος εγκατάστασης και η CCS δεν παρέχουν άλλες ρητές εγγυήσεις ή προϋποθέσεις. Αποκλείονται όλες οι σιωπηρές εγγυήσεις και προϋποθέσεις. Συμπεριλαμβάνονται εγγυήσεις περί εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό και μη παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων. Εάν το δίκαιο της χώρας σας δεν επιτρέπει τον αποκλεισμό των σιωπηρών εγγυήσεων, τότε οποιεσδήποτε σιωπηρές εγγυήσεις ή προϋποθέσεις διαρκούν μόνο για την περίοδο ισχύος της περιορισμένης εγγύησης και περιορίζονται στο βαθμό που επιτρέπεται από το δίκαιο της χώρας. Εάν απαιτείται διάρκεια ισχύος περιορισμένης εγγύησης, παρά την παρούσα σύμβαση, τότε θα ισχύει η εν λόγω μεγαλύτερη διάρκεια ισχύος. Τότε μπορείτε να ανακτήσετε μόνο την αποζημίωση που επιτρέπεται από την παρούσα σύμβαση.

Εφόσον ο κατασκευαστής, ο υπεύθυνος εγκατάστασης ή η CCS, παραβιάσει την περιορισμένη εγγύηση, θα επιλέξει είτε: (i) να επισκευάσει ή να αντικαταστήσει το λογισμικό χωρίς οικονομική επιβάρυνση ή (ii) να αποδεχθεί την επιστροφή του λογισμικού. Ο υπεύθυνος εγκατάστασης ή η CCS μπορεί επίσης να επισκευάσει ή να αντικαταστήσει συμπληρώματα, ενημερώσεις και νέο λογισμικό.

Αποζημιώσεις

Αυτές είναι οι μόνες αποζημιώσεις σε περίπτωση παραβίασης της παρούσας περιορισμένης εγγύησης. Εάν έχετε οποιαδήποτε βάση για να λάβετε αποζημίωση για ζημίες από τη CCS, η αποζημίωση θα είναι μόνο για θετική ζημία. Το ύψος της δεν θα υπερβαίνει το ποσό που καταβάλατε για το λογισμικό. Για επιστροφή χρημάτων, πρέπει να παράσχετε αντίγραφο της απόδειξης αγοράς σας και να συμμορφωθείτε με τις πολιτικές επιστροφής του κατασκευαστή ή του υπεύθυνου εγκατάστασης.

Με εξαίρεση οποιαδήποτε επισκευή, αντικατάσταση ή επιστροφή χρημάτων που μπορεί να παρέχει ο κατασκευαστής ή ο υπεύθυνος εγκατάστασης ή η CCS, ενδέχεται στο πλαίσιο της παρούσας περιορισμένης εγγύησης, οποιουδήποτε μέρους της παρούσας σύμβασης ή οποιασδήποτε θεωρίας, να μη λάβετε καμία αποζημίωση για ζημίες, συμπεριλαμβανομένης της αποζημίωσης για διαφυγόντα κέρδη ή άμεση, αποθετική, ειδική, έμμεση ή εύλογη αποζημίωση.

Οι εξαιρέσεις και οι περιορισμοί αποκατάστασης στην παρούσα σύμβαση ισχύουν ακόμα και αν η επισκευή, η αντικατάσταση ή η επιστροφή χρημάτων δεν σας αποζημιώνουν πλήρως για τυχόν απώλειες, εάν ο κατασκευαστής ή ο υπεύθυνος εγκατάστασης ή η CCS γνώριζε ή θα έπρεπε να γνωρίζει για την πιθανότητα πρόκλησης των ζημιών ή εάν ο τρόπος αποκατάστασής τους δεν εκπληρώσει τον ουσιώδη σκοπό του.

Σε κάθε περίπτωση, δεν μπορείτε να ανακτήσετε ποσό υψηλότερο από αυτό που καταβάλατε για το λογισμικό (ή έως το ποσό των 100 ευρώ, εάν αποκτήσατε το λογισμικό χωρίς χρέωση).

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Για υπηρεσίες ή επιστροφή χρημάτων, πρέπει να υποβάλετε αντίγραφο της απόδειξης αγοράς, καθώς και να αποδεχθείτε τις πολιτικές επιστροφής. 

Επικοινωνήστε με τη CCS για πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες σχετικά με την Άδεια Χρήσης Ιατρικού Λογισμικού της CCS ή την εγγύηση.